tirsdag den 8. maj 2018

Vandløbspleje

Til alle medlemmer af Hald Sø’s Bådelaug.

Vi efterlyser nogle medlemmer, som har lyst og energi til at hjælpe med vandløbspleje i tilløbene til Hald Sø. Det drejer sig om ca. 3 gange hen over sommeren, tidlig efterår, hvor vi nogle stykker mødes og går bækkene igennem, beskærer brøndkarse, træer osv. checker for et frit gennemløb. Vi starter med en introduktions aften mandag den 28. maj, hvor miljøtekniker Åge Ebbesen, som blandt andet har undervist i vandløbspleje for DTU Aqua, vil instruere os i vandløbspleje. Vi gå ud til bækken sammen med Åge, hvor han vil vise os, hvad og hvordan vi beskærer og ikke mindst, hvad der er vigtigt, vi lader stå og ligge i bækken.

Så støt op om vores forening, afsæt et par timer, mød op mandag den 28. maj. Kl 16.30 og bliv klogere på vandløbspleje, for så senere at være bedre rustet til i fællesskab, at hjælpe med vedligeholdelsen af tilløbene til Hald Sø, så vi får en bedre fiskebestand i søen og en bedre samvittighed, når du hjembringer en sø-ørred...

Mødested den offentlige parkeringsplads ved Dollerup Mølle. 28./5. kl.: 16.30. Husk fornuftigt fodtøj – gummistøvler, skridtstøvler.

For at vide lidt om, hvor mange vi ca. bliver, vil det være fint med en lille sms eller mail til Jens fra dem, som vil deltage. Tlf.: 21426956 Mail: maryjens@oncable.dk

Med Venlig Hilsen
Jens Christensen

Vandplejen, Hald Sø Bådelaug.