torsdag den 18. oktober 2018

Nyt fra vandløbsplejerne.

Nu er nedre Mostgård Bæk farbar og klar til vinterens komme. Her følger nedslag fra dele af processen.

Foto: Thorbjørn Svensson

Bækken nær dens udløb i søen og med Heiberghuset i baggrunden.
Med hænderne fjernes organisk materiale skånsomt, og der sikres herved fri passage under stammerne for fiskene.
Under et kort og velfortjent hvil…
Giv agt! Bundforholdene varierer i Mostgård Bæk.
Område med tæt vegetation vurderes. Et stræk med kviksand så der trædes varsomt.
Find vandløbsplejeren…
Før
Efter
Stryget nedstrøms mølledammen.
 
Fiskepassagen.