tirsdag den 21. maj 2019

DTU Aqua undersøger fiskene i Hald Sø.Foto: DTU Aqua

DTU-Aqua har nu mærket 33 sø-ørreder og 24 gedder, hvis gøren og færden man nu følger i rundt i søen. De mærkede fisk kendes let på det lille operationssår, der er lukket med to sting – se foto. Desuden er der taget en lille vævsprøve fra alle mærkede fisk ved at klippe et lille stykke af fedtfinnen – se foto. Med tiden bliver operationssåret næsten usynligt og stingene forsvinder.

Hald Sø’s Baadelaug har modtaget følgende fra DTU-Aqua:

Hvis I fanger nogle af de mærkede fisk, vil vi meget gerne vide det. Helst med angivelse af tidspunkt og position samt om I genudsatte fisken eller tog den med hjem. Vi vil naturligvis opfordre til, at man genudsætter mærkede fisk så hurtigt og skånsomt som muligt, men under alle omstændigheder vil vi meget gerne høre om fangsten. Skulle man finde en chip i en fisk, som man har taget med hjem uden at opdage, at fisken var mærket, vil vi meget gerne vide nr. på chipsen, og allerhelst have chipsen tilsendt med oplysninger om tid og position/sted for fangsten.

Vi vil desuden gerne høre om alle fangster af sø-ørred fra Hald Sø i år, med angivelse af om de er mærkede eller ej. Ud fra disse oplysninger kan vi beregne, hvor mange sø-ørreder, der faktisk er i søen.

DTU-Aqua håber på jeres forståelse og håber i vil indberette alle jeres fangster af sø-ørred og dermed være med til at gøre undersøgelsen så god som mulig.

Man kan rapportere sine fangster direkte til Henrik Baktoft DTU-Aqua hba@aqua.dtu.dk eller man kan bruge fangstjournal-appen, så er fangsten registreret hos DTU, eller man kan maile sine fangster til baadelaughaldsoe@gmail.com så vil dine fangstoplysninger blive overført til DTU og herefter slettet! Man skal kun bruge en af metoderne ellers bliver man dobbelt registreret.

Vi har desuden indsat et link her på hjemmesiden (internet-version) til DTUs fangstjournal.

Har du spørgsmål, så kontakt DTU direkte eller Hald Sø’s Bådelaug Jens V B Christensen telefon 21426956.