torsdag den 31. maj 2018

Et af de opmærksomhedskrævende stræk opstrøms Mølledammen i Dollerup.
Fotograf: Thorbjørn Svensson