Foreningsbåde & bådpladser

Hald Sø´s Bådelaug råder over to Rudkøbingjoller på 13 fod, Hald 1 og Hald 2, der er lette at ro, og som ligger fast ved den lille bådebro ret nedenfor Hald Hovedgaard. Ud over disse to har bådelauget endnu en jolle, der ligger ved Skytteholmen. Disse kan benyttes af foreningens medlemmer efter aftale 12 timer ad gangen. I pumpehuset ved siden af findes årer, redningsveste og ankre.

Bådelauget står desuden for anvisning af bådpladser tildelt af Naturstyrelsen. Der findes fire områder Hald Sø rundt, hvor der er mulighed for at få anvist en bådplads.Ansvarlig for anvisning af bådpladser og foreningsbåde:

Thomas, tlf. 20 45 29 66


Regler for brug af Foreningsbådene

Priser: 

Der er jo ikke tale om kommerciel udlejning, men bådene skal driftsmæssigt, økonomisk, kunne  hvile i sig selv, derfor skal brugerne betale et mindre gebyr pr. gang. 

Ved fiskeri: 

50,00 kr. pr. person pr. 12 timers periode. Juniorer under 18 år ½ pris. Børn under 18 år ifølge med  voksne gratis. Fiskekort er med i prisen. 

Uden fiskeri: 

50,00 kr. pr. periode uanset antal personer. 

+5 kroner ved betaling med MobilePay 37 80 70 

Ved betaling med MobilePay er der et ekstra gebyr på 5,00 kr. 

Opkrævning: 

Der skal udfyldes en kuvert med betalingen for bådlejen og lægges i brevkassen, der hænger i  pumpehuset ved søen. 

Bestilling af både: 

Du skal bestille båd på telefon 41 82 07 02 bedst mellem kl. 800 og 900 

Regler for Hald Sø: 

Al sejlads og fiskeri på Hald Sø skal foregå med både, der bærer Statsskovdistrikts bådnummer.  

Der må benyttes 2 stænger pr. person. Alle former for kunstagn, såsom blink, flue, og pirk må  bruges. Enhver form for selvfiskende redskaber, såsom krogliner, net og lignende er ikke tilladt. 

For at beskytte fiskene mod spredning af fiskesygdomme er det meget vigtigt at naturlige agn  fanges i Hald Sø. Al naturlig agn fra andre vandsystemer er strengt forbudt. 

Mindste mål og Fredningstider 

Ørred 40 cm. 1. november – 31. marts.

Gedde 60 cm. 15. marts – 30. april.

Ål 45 cm. Ingen fredningstid. 

Brug af foreningsbådene: 

1. Brug af foreningsbådene er helt på eget ansvar, Hald Sø’s Bådelaug kan på ingen måde gøres  ansvarlig i forbindelse med sejlads eller fiskeri fra bådene. 

2. Det er op til den enkelte bruger af bådene, at sørge for redningsvestene er med i båden,  som loven foreskriver ved sejlads. 

3. Gyldig medlemskort og fisketegn skal altid medbringes under sejlads og fiskeri. 4. Bådene skal efter brugen rengøres, fortøjes og låses korrekt, bundbrædder, årer, anker og  ankertov skal lægges på plads. Eventuelle skader eller mangler skal straks meddeles til lauget. 5. ”Regler for sejlads og fiskeri på Hald Sø ” skal altid overholdes 

Redningsvestene, bundbrædder, årer, ankre og ankertov findes i det gamle pumpehus neden  for ”Smedehuset”, nøgle til bådene, findes i en nøgleboks på siden af pumpehuset. Husk at få  koden når du bestiller båd. 


Sponsorstøtte til etablering af foreningsbådene:


Bådelaugets erhvervelse af de to fabriksnye Rudkøbingjoller på 13 fod i 2003 har ladet sig gøre ved hjælp af støtte fra flere sider.

Til indkøb af bådene har vi modtaget kr. 16.000 kr fra Friluftrådets tipsmidler. Tryg Danmark-fonden har bekostet redningsveste og endelig har Naturstyrelsen Kronjylland bidraget med materialer til broen og har stillet pumpehuset til rådighed for bådegrej.

Bådelauget takker for støtten!