torsdag den 17. marts 2022

Workshop i klubhuset kl. 10-12 nu på søndag og næste søndag

 Bestyrelsens oplæg til projekter i vandplejen i de kommende år blev ved vandløbsgennemgangen i går drøftet nærmere med Viborg Kommune og DTU Aqua.

Det kom der nogle konkrete projektforslag ud af, som vi de kommende to søndage vil arbejde videre med.

Det sker i klubhuset på Ravnsbjergvej 67 fra kl. 10-12 nu på søndag den 20. marts samt næste søndag den 27. marts.

Du er velkommen, hvis du har lyst til at være med - eller måske blot høre lidt mere om vandplejen i bådelauget.

Vi skal i tidsrummet både samarbejde teoretisk og praktisk med tilgange i ansøgning og udførsel.Indtryk fra dagen:

Morgenmøde i klubhuset med blandt andet drøftelse af oplæg.


Der forklares om nøddesten, singels og håndsten - gydegrus!


Stræk med dødt ved (træ) som giver et vigtigt beskyttelses- og opvækstområde for ørredynglen.


Igen en naturlighed i vandløbet med et væltet træ, som giver beskyttelse - liv. Og ørreden kan snildt passere under stammen. Perfekt!


Igen en passage i vandløbet der, på grund af det organiske materiale, sikrer overlevelse for de fremtidige generationer af den truede søørred.


Vel mødt på søndagmandag den 7. marts 2022

Redningsvestene - vægtangivelser & status

 Der er nu kommet tydelige angivelser af vægtkategorier på de nye redningsveste i pumpehuset. 

Vi har ligeledes påskrevet H.S.B. (Hald Sø´s Bådelaug).

Alle veste er af mærket Lalizas, og modellen er en klassisk faststofvest med krave, CE 100N.

Beholdningen er som følger:

> 90 kg - 3 stk.

70-90 kg - 3 stk.

50-70 kg - 3 stk.

40-50 kg - 3 stk.

30-40 kg - 4 stk.

15-30 kg - 3 stk.

I alt 19 stk.


For redningsvestens mål i forhold til vægtangivelse bedes man se mærkatet, der findes nederst i venstre side af vesten. 

Redningsvestene hænger med højeste vægte forrest, med højeste vægtklasser til venstre og laveste til højre.


Der skrives på vestene.


tirsdag den 1. marts 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022

Ordinær Generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg


Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18:30Dagsorden


1. Valg af dirigent.


2. Valg af referent.


3. Formandens beretning.


4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status.


5. Indkomne forslag (indsendes seneste 7 dage før til bestyrelsen).


6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00 kr).


7. Valg i henhold til §4.

a. Valg af kasserer for 2 år (Jens Mathiassen modtager genvalg).

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jens Aage Sandbjerg modtager ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Thorkild Grundell Pedersen som nyt medlem af bestyrelsen. Ole Dahlgreen modtager genvalg)


c. Valg af 2 suppleanter (Hans Sandbjerg og Thorkild Grundell Pedersen - modtager genvalg).


d. Valg af revisor (Preben Albin Petersen modtager genvalg).


e. Valg af revisorsuppleant (Per Madsen modtager genvalg).8. Eventuelt.
Der vil ligge papirkopier af dagsorden og årsregnskab ved indgangen.Vel mødt - og på vores bådelaugs vegne


Thorbjørn Svensson