mandag den 12. februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

 

Torsdag den 14. marts 2024 kl. 19


Dagsorden

 

1. Valg af dirigent


2. Valg af referent


3. Formandens beretning


4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status


5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen på baadelaughaldsoe@gmail.com)


6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00 kr)


7. Valg i henhold til §4:


a. Valg af kasserer for 2 år (Jens Mathiassen modtager genvalg)


b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Hans Sandbjerg modtager genvalg, Thorkild Pedersen modtager ikke genvalg)


c. Valg af to suppleanter for 1 år (Thomas Esmar Nielsen og Thomas René Haagensen modtager genvalg)


d. Valg af revisor for 1 år (Preben Albin Petersen modtager genvalg)


e. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Poul Blicher Andersen modtager genvalg)


8. EventueltFILM OM FISKERI PÅ HALD SØ EFTER GENERALFORSAMLINGEN:

 

I forlængelse af dette års generalforsamling viser bådelauget film, hvis man ikke i stedet vil hyggesnakke eller bare hjem.

 

”Under Overfladen: Når rovfisken hugger – undervandsoptagelser fra dørgefiskeri på Hald Sø” (26m04s).

 

”Dørgefiskeri fra robåd: 6 dagen på søen med flue - en videodagbog” (51m54s).

 

Diskretion udbedes. Fiskefilmene offentliggøres ikke. Muligheden for at se dem er i forlængelse af generalforsamlingen.

 

Vel mødt

 

Bestyrelsen