onsdag den 7. december 2022

Årets julegave 2022: Fra sandørken til biotop

 Julen falder tidligt igen i år...

Fredag den 25. november mødtes repræsentanter fra Hald Sø's Bådelaug med DTU Aqua, mens Torben, blandt andet tilknyttet DSF, skulle præsentere den længe ventede status på effekten af de frivillige og netværkets indsats i 2022 med genetablering af naturlige forhold i Dollerup Bæk. For den nedre del af vandløbet er udrettet, og der ses udfordringer ved sandvandring. Ikke meget liv kan trives i en gold undervandsørken, og det skulle der gøres noget ved.

Dette var et vandplejeprojekt, hvor Viborg Kommune, Naturstyrelsen, lodsejere, frivillige, DTU Aqua og DSF alle arbejdede sammen i forsøget på at finde løsninger på udfordringerne med naturens tilbagegang ved Hald Sø. Et meningsfuldt samarbejde i netværket hvor hver især har bidraget inden for deres respektive områder.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men det er ganske vist.

De mange naturgængere, besøgende fra nær og fjern, som stødte på vandplejerne undervejs, tilkendegav begejstring for indsatsen. Alle kommer de til Hald Sø for at se den storslåede natur, påpegede flere, og den kan man stadig se lidt af trods urbaniseringen af området, der desværre foregår åbenlyst i disse år. Kan vi overbevise naturafviklerne om, at der er en anden vej at gå?

Apropos, nu til gaven.

Af elfiskeriet i 2019 var tallet på stationen i nedre Dollerup Bæk nedslående med blot 139 stk. yngel pr. 100m og en trist moderat økologisk tilstand markeret med en gul farve på ørredkortet (DTU Aquas ørredkort kan tilgås i sidemenuen). Andre steder var det værre. Kunne en frivillig indsats gøre en forskel?

Vegetation breder sig, hvor der før var sand...

Der blev elfisket efter ørred på to stationer både før og efter vandplejeprojektet for at måle effekten af indsatsen.


Før-tallene viste følgende:

Station "x": Yngel pr. 100m = 170 stk. Ældre fisk pr. 100m = 14 stk.

Station "y": Yngel pr. 100m = 156 stk. Ældre fisk pr. 100m = 8 stk.


Efter-tallene viste følgende:

Station "x": Yngel pr. 100m = 476 stk. Ældre fisk pr. 100m = 190 stk.

Station "y": Yngel pr. 100m = 448 stk. Ældre fisk pr. 100m = 178 stk.


Hvad betyder tallene?

Tallene fra befiskningen efter genetableringen er meget flotte, men også sjældne tal der ikke ses ofte. > 250 stk. yngel pr. 100m placerer nu lokaliteten i den højeste kategori, høj, som ligger over god. Vi er med andre ord i "kongeblåt" her. Det bemærkes desuden, at sammenhængsforholdet mellem yngel og ældre fisk er ganske særligt.

Ovenstående forhold i effektanalysen skal forstås på følgende måde: 

Yngel er små 1/2 års-fisk. Ældre fisk er over et år gamle, 1-1/2 års-fisk og ørreder i størrelser fra 11-12cm og opefter. De ældre fisk er endnu ikke smoltificeret, men befiskning kan medtage smoltificeret ørred, som er vandret tilbage i vandløbet. Hvis der, efter en indsats, påvises meget yngel, men blot nogle få ældre fisk er til stede, duer det ikke. En fisk kan kun dø én gang. Derfor er det tætte antal af ældre fisk godt. Der er med andre ord efter vandplejeindsatsen blevet plads til flere fisk på vandløbsstrækningen. Vi er i mål med flere hundrede procent, på denne afgrænsede lokalitet, som Torben bemærkede. De frivillige har sejret. Ja, faktisk har vi allesammen sejret.

Hvilken tidlig julegave.En særlig tak til dig, Jens Christensen, for din utrættelige indsats som vandplejeansvarlig. Du guidede og viste vejen igennem, helt til det sidste i sygdommen. Du inspirerer fortsat og er ikke glemt. Vi ses derude.


En særlig tak til dig, Winnie Liza Post, projektansvarlig og nu tidl. ansat ved Viborg Kommune. Uden dig var alle vi i Viborg ikke blevet denne utrolige naturgave rigere. Det vil vi ikke glemme dig for. Du ønskes alt det bedste fremover.Gydebanke, fotograferet den 6. december 2022.

Bådelauget håber som altid på endnu flere meningsfulde samarbejder fremadrettet i netværket for Hald Sø med øjne og tanker for naturen - for vores alles skyld.

Medlemmer af Hald Sø's Bådelaug kan ved interesse få tilsendt Torbens præsentation af effektanalysen ved henvendelse til bestyrelsen på foreningsmailen.


Glædelig julfredag den 2. december 2022

Vibfisk inviterer til foredrag

Viborg Fiskeriforening inviterer medlemmer af Hald Sø's Bådelaug og Viborg Sportsfiskerforening til foredrag med Henrik Baktoft om ørreder og gedder i Hald Sø. Som I nok kan huske, har Henrik tidligere fortalt om fiskene på en af vores generalforsamlinger. Han er meget vidende og spændende at høre.

For tilmelding, senest den 15. december, anvend linket nedenfor:


Tilmelding for medlemmer af Hald Sø's Bådelaug


God fornøjelse - og ikke mindst tak for invitationen til Viborg Fiskeriforening.