tirsdag den 14. december 2021

Årets julegave til os alle

 Julen falder tidligt i år...

Årets store vandplejeprojekt i bådelauget har været samarbejdet med Viborg Kommune, Grønhøj Vognmandsforretning, berørte lodsejere, DTU Aqua og Naturstyrelsen om fjernelse af forhindring i løbet af Dollerup Bæk og udlægning af gydegrus i etableringen af nye gydebanker.

Naturen er trængt ved Hald Sø. Istidsørreden, som fortsat gyder naturligt i tilløbene til søen, er en miljøindikator - og der er alt for få af dem tilbage.

De frivillige i bådelaugets vandpleje lagde sig ekstra i selen og tog en ordentligt tørn i dette ambitiøse anliggende for at vende den triste udvikling. 

Og se nu her. De nedenstående to fotografier viser nylige tegn på gydning.

Det er faktisk lidt tidligt at snakke gydning, for de fleste gydeaktiviteter foregår oftest senere. Alligevel har de første fisk ikke været sene til at tage en af de nyanlagte banker i brug...

Gydebanken kendetegnes ved en samling af løst grus (midt i billedet), der har en lysere farve end det omkringliggende gydegrus. Foran gydebanken ses et dybt slaghul (øverst til højre), hvor fisken(e) har stået.

Denne imponerende og tidlige gydebanke viser, at arbejdet med udlægning af gydegrus betaler sig.


Vores forening siger tak til netværket for spændende samarbejder i året, der er gået.


En særlig tak skal rettes til de frivillige kræfter, der har ydet en indsats i projekterne.


Hald Sø´s Bådelaug ønsker alle en glædelig jul og et godt nytårfredag den 5. november 2021

Storgedde i båden

Tidligere suppleant i bestyrelsen, Thomas Haagensen, var på søen forleden, og her kom en af de større geddemadammer indenbords.

Fisken var i rigtig god kondition og blot oppe af vandet til et hurtigt foto, hvorefter den skånsomt blev genudsat. Gedden blev hverken målt eller vejet, men i et hurtigt bud fra Thomas ligger længden imellem 110-115 centimeter og vægten på en 12-15 kilo. 

 

“Gedden blev fanget på min favorit til Hald Sø, en rød-hvid ABU skeblink på mit sædvanlige spot.” 

 

Der findes store gedder i Hald Sø, men der er samtidig ikke mange af dem i forhold til søens størrelse. Ifølge fagperson kan det tage søen mere end et årti at generere én fisk i denne størrelse. 

 


Knæk og bræk

søndag den 31. oktober 2021

Alarm 112: Vandløbsforurening i Mostgård Bæk

 Tirsdag aften tyve minutter i seks ringede Hald Sø´s Bådelaug til alarm 112 angående en vandløbsforurening. 

I Mostgård Bæk sås en sort masse i vandet, mens overfladen omkring og nedstrøms pølen var farvet i alle regnbuens farver. 

Oliepølen tirsdag aften.

Et renovationskøretøj var mandag kørt af hjulsporet og ned i bækken ved overkørslen mellem Bisballevej og Most Møllevej. At der først blev reageret et døgn senere skyldes, at der ikke var olie at se efter bugseringen.

Nedstrøms overkørslen, tirsdag.

Viborg Brandvæsen og Viborg Kommune reagerede meget hurtigt på henvendelsen, hvorefter oprydningsarbejdet blev påbegyndt.

I dag søndag er der fortsat olie at se, ligesom der er oliefilm på vandoverfladen i vegetationen nedstrøms.

Oliefilm mellem vandplanterne nedstrøms, søndag.

Observerer du olien på din naturvej, har Viborg Kommune igen i dag været forbi for at besigtige lokaliteten og forsikrer: Det er de sidste dråber og ikke alvorligt. 

Uheldsstedet, søndag eftermiddag.

Bådelauget har tillige foretaget sparkeprøver nedstrøms og er selvsagt opmærksomme fortsat. Det berørte stræk er i forhold til hændelsen vandplejet med samråd hos biolog ved Viborg Kommune.

Mostgård Bæk er et af de bærende vandløb for ørrederne i Hald Sø.

I sammenhæng er det blot et år siden, at Hald Sø´s Bådelaug observerede lugt af dieselolie i øvre Mostgård Bæk, som der også blev reageret på.Henvendelse vedrørende opslaget og hændelsen her kan rettes til: Thorbjørn Svensson, mobil 22 37 18 23Ønsker du at deltage i vandplejen og komme helt tæt på naturen? 

Tag blot kontakt til Ole Dahlgreen, vandplejeansvarlig i Hald Sø´s Bådelaug, mobil 51 53 44 45


onsdag den 27. oktober 2021

For en god ordens skyld - vedrørende kontingentindbetaling


Kære medlem

Kontingentopkrævning for 2021 er på grund af COVID-19 og det nye medlemssystem udsendt senere end normalt. Har du ikke set meddelelsen fra tidligere, er det blevet tid for årets kontingent til Hald Sø´s Bådelaug.
Der kan indbetales via:

  1. 1. Mobilepay nr. 378070 beløb 80,- (75,- +5,- i gebyr til Mobilepay)

  2. 2. Bankoverførsel på 75,- til konto 5350-0378292


Hvis du ser dette opslag og ikke er medlem af bådelauget, men kunne tænke dig at støtte den naturlige sag ved Hald Sø, vandløbsplejen eller igennem foreningen benytte dig af mulighederne for søfiskeri, klubhus og aktiviteter, tag blot kontakt til undertegnede.


Knæk & bræk!


Kasserer Jens Mathiassen, mobil 52 177 167, Hald Sø´s Bådelauglørdag den 25. september 2021

Åleudsætning 2021

 Hald Sø´s Bådelaug gennemførte i mandags årets udsætning af ål. 

- Og vejrguderne viste sig fra deres allerbedste side med tørvejr og ingen blæst under udsætningen af de 20.000 glasål, som fandt vej til Hald Sø.

En stor kleppert af en glasål.

Denne gang blev ålene modsat tidligere år udsat søen rundt fra to både i stedet for en, i henholdsvis nord og syd.


Ålene sættes forsigtigt ud (klik og film åbner i nyt vindue).


Udsætning af ål nær skjul.

I det sekund ålene rammer vandet, søger de hurtigt mod bunden. Under transporten klarer de sig på hudåndedræt, så det er sunde ål, der reagerer sådan.

Ålene fra dambruget ankommer kl. 15 som aftalt.

Flere indtryk fra dagen:

Ålekasserne hentes i Humlehuset.

Frokost, inden ålene ankommer.

Ålene flyttes forsigtigt fra dambrugets kasser over i bådelaugets egne.

Glasål.

Nordholdet er tilbage.


En dejlig og vellykket dag.


En særlig tak til Naturstyrelsen og lodsejer for tilladelser og materiel.


Du/I kan komme helt tæt på naturen - i plejen af det der er tilbage af den - ved deltagelse i bådelaugets vandplejeaktiviteter. Det er spændende, sjovt og alle kan være med. Kontakt blot Ole, ansvarlig for vandplejen, på 51 53 44 45.


Oplæg, fotografi & film: Ole Dahlgreentirsdag den 14. september 2021

Naturens Dag

 Søndagens arrangement for naturen tog sit udgangspunkt på pladsen ved Naturskolen ved Hald. Efter en regnvåd og stille formiddag kom solen frem og med den flere gæster. Dagen blev oplysende for de besøgende med både aktiviteter som fiskeri og roning, ligesom der blev fortalt om Hald Sø´s Bådelaugs store arbejde med naturpleje.

Bådelauget var blandt andet at finde ved bådebroen nedenfor haven ved hovedgården. Her var Naturskolens fiskestænger blevet rigget til med prop og orm. Med kyndig vejledning fra bådfolkene blev en del ivrige lystfiskere til på denne dag - og de fleste fangede fisk.

Aborren er landet efter en forrygende fight og kan nu stolt vises frem.

Både foreningens og hovedgårdens både var gjort klar til naturgængere, som måtte ønske sig en tur på søen. Man kunne vælge at ro selv eller få en roer og guide med.

Der var gang i robådene. Her er det en guidet tur.

Som noget nyt i år var foreningens klubhus, Humlehuset, åbent for offentligheden. Mere end sytten gæster fandt vej til idyllen trods den lidt afsides beliggenhed i skovbrynet.

Det gamle bådelaugsskilt pryder stadig husvæggen.

I klubhuset kunne besøgende høre om naturgenopretningen og få fortællinger fra tidligere dage - fra de som var der selv. Imens blev der serveret røget ørred.


En særlig tak til Rindsholm Dambrug for at donere ørrederne til Naturens Dag.


På dagen kom der også nye medlemmer til foreningen: Husk at foreningens klubhus er til for alle medlemmer af bådelauget og kan benyttes dagligt. Hvis I ønsker at benytte det til et arrangement, så ring blot til Hans, der er klubhusansvarlig, for at se om huset er ledigt. Ingen overnatning. 

Endnu et par indtryk fra Naturens Dag:

Musik fra jægernes horn blæste dagen i gang klokken ti på fornemmeste vis. 

Teltet på pladsen ved Naturskolen.

Endnu en fisk kommer på land. Nogle kunne ikke få nok...

Som en krølle på beretningen fra i søndags fortælles om et drægtigt får, der løb forvirret rundt på vejen mellem bilerne. Bådfolk måtte handle resolut og fangede derfor denne dag både fisk og får.

Efter løb, fagter og lidt råben var fru Får snart i sikkerhed i flokken påny.


Hvis du/I ønsker at støtte bådelaugets indsatser for naturen; vandløbsplejen og dialogen om bibeholdelsen af den naturlige natur i og omkring Hald Sø, kan du støtte op om den gode sag for kun 75,- om året (+5,- i gebyr ved betaling med MobilePay). 

Tænker du, at det er noget for dig?

Tag kontakt til kasserer Jens Mathiassen på 52 177 167.


Du kan kontakte bestyrelsen på baadelaughaldsoe@gmail.commandag den 6. september 2021

Velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug via MinForening er afsendt til medlemmer


Du har i dag modtaget en velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug sendt igennem MinForening

Du har i dag modtaget en velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug sendt igennem MinForening, som er den platform, bådelauget vil anvende fremover, når meddelelser skal sendes til medlemmerne.


Har du ikke modtaget velkomstmailen?

Har du ikke modtaget velkomstmailen i din indbakke, kan den enten ligge i en spambakke/ under promoveringer, men det kan også være, at din e-mailadresse måske lige skal have et tjek. Ring blot til Jens på 52 17 71 67 eller Thorbjørn på 22 37 18 23, og vi ordner det.


I velkomstmailen har vi fået det lavet, så man kan forholde sig til, hvordan man vil have sine nyheder:

E-mail:

Vil man blot modtage sine nyheder på e-mail som sædvanlig, skal man bare forholde sig passivt til velkomstmailen og ikke gøre noget - og alt fortsætter som før.

App:

Hvis man derimod ønsker at få sine nyheder på en app downloaded på smartphone eller andet device, skal man følge de videre trin i linket i velkomstmailen, men man får så ikke længere sine nyheder på e-mail. Man skal huske at downloade MinForenings app, hvis man vælger denne løsning.


Velkomstmailen fra bådelauget igennem MinForening med de to valgmuligheder.


Hald Sø´s Bådelaug og MinForening har tidligere indgået databehandleraftale for deres gratis løsning med digital sikkerhed og nye muligheder for foreninger. MinForening er nu klar efter COVID-19.søndag den 5. september 2021

Klaus og Winnie giver frokost

 I ugen, der nu næsten er gået, blev det omfattende vandpleje-projekt i Dollerup Bæk-systemet færdiggjort.

Hele vejen rundt blev der udtrykt tilfredshed med det udførte samarbejde.

Der kom roser til vandplejerne, for deres frivillige og ihærdige indsats, fra projektleder og vognmand, ligesom bådelauget den anden vej retter en mindst lige så stor tak til Grønhøj Vognmandsforretning og Winnie Liza Post / Viborg Kommune.

En stor tak også til DTU Aqua for en bevilling på 30.000 kr medvirkende til etableringen af gydebanker.

Sidst, men bestemt ikke mindst, en ganske særlig tak til jer berørte lodsejere som gjorde det hele muligt.


Efter projektets færdiggørelse blev der ryddet op - og så gav Winnie og Klaus frokost!

Frokosten blev indtaget ved bækken...

Hald Sø´s Bådelaug håber på flere spændende samarbejder i netværket fremover!


Foto: Ole

Oplæg: Ole og Thorkild


fredag den 27. august 2021

Naturens Dag: Søndag den 12. september


Hald Sø´s Bådelaug deltager i netværket for Naturens Dag ved Hald, da det giver foreningen en mulighed for at formidle om vores eventyrlige natur, som vi skal passe godt på - også her i Viborg.

Besøgende har mulighed for at bevæge sig mellem klubhuset og foreningsbådene, hvor der vil være medlemmer til stede. I Humlehuset vil man kunne høre om naturgenopretningen, den nutidige naturpleje, indsatsområder eller få en historie om folk og fæ ved Hald Sø gennem tiderne. Vil man på eventyr ude på den dybe sø, er der mulighed for en rotur i en af bådelaugets joller.

Foreningsbådene ligger ved den lille bådebro nedenfor hovedgårdens have og den gamle smedje.

Klubhuset kan du ane i skovbrynet ved den lille parkeringsplads efter Niels Bugges Kro på vej mod opkørslen til Dollerup Bakker - og det er ganske eventyrligt. Hist hvor vejen slår en bugt...


Kom og vær med!onsdag den 25. august 2021

Status på projektet i Dollerup Bæk-systemet

Der var engang for ikke så længe siden...


Onsdag den 18. august røg betonopstemningen i Dollerup Bæk, så der nu er fri faunapassage via Dollerup Bæk op til Mølledammen, via omløbet i Dollerup Bæk til opstrøms Thestrupvej.

Vandstanden kontrolleredes ved at lægge en vold af større sten opstrøms og nedstrøms betonspærringen, inden Knud med gravkoen fjernede den stykke for stykke. Enkelte ½ års ørredsmolt blev fanget på sandbredden af vandstandsfaldet, men blev lempeligt sat ud i bækken igen

Mandag den 23. august fik vi kørt piletræ bort, og vi fik med motorbør lagt gydegrus ud i to gydebanker i omløbet. Motorbøren fungerede fantastisk og letter os for en stor del af det hårde manuelle arbejde.
Vi fortsætter mandag den 30. august kl. 9.00 med at etablere yderligere gydebanker.

Hvis man ikke er med i vandplejegruppen og kunne tænke sig at deltage i dette spændende arbejde, kan man tilmelde sig til vandplejeansvarlig, Ole Dahlgreen, på 51534445.


Før-billede

Efter-billede


Tekst, foto & optagelse: Ole Dahlgreen
søndag den 15. august 2021

Projektet i Dollerup Bæk er nu i fuld gang - kom og vær med fra mandag kl. 9!

I denne uge gik starten på det spændende projekt i Dollerup Bæk med etablering af yderligere ni gydebanker ved udlægning af gydegrus - en større omgang der involverer Viborg Kommune, Naturstyrelsen, Grønhøj Vognmandsforretning, berørte lodsejere og Hald Sø´s Bådelaug m.fl.

Status er, at der nu er udlagt en af de ni gydebanker, der er blevet ryddet krat og pilebevoksning for det kommende udlægningsarbejde ved en anden, ligesom der er blevet fjernet hegn og hegnspæle - og så er der blevet kørt med både maskiner og ATV...

I morgen tidlig kl. 9.00 går det løs igen!

Der er brug for flere kræfter i vandplejen, så kunne du tænke dig at være med, ring da blot til Ole på mobil 51 53 44 45 - om det er for en time eller to, det hjælper altsammen naturen.

Bådelauget giver en sandwich og drikkelse.


Her følger indtryk fra ugen, der gik - med en lille film fra arbejdet til allersidst:

Opstart

Briefing

Udlægning af gydegrus

Frokost

Udjævning af gydegrus og opmærksomhed på vandstand

KratrydningOplæg, foto & optagelse: Ole Dahlgreen
lørdag den 7. august 2021

Lørdag den 7 august fjernede entrepenør og frivillige fra bådelauget cementrøret i Gjelbækken

Lodsejer havde åbnet leddene og fjernet sine heste, så entreprenøren kunne køre ned over marken fra korsvejen. Den offentlige vej fra det gamle rensningsanlæg var for fugtig til at køre på.

Det gik strygende med at fjerne de 5 gamle cementrør. Efterfølgende lagde vi gydegrus ud og etablerede en 13 meter lang gydebanke, som udligner den opstemning der var i det gamle cementrør.

Resultatet er at vandstanden ved gydebankens start er fuldstændig uændret, og det samme er resultatet 20 meter opstrøms starten på gydebanken

Alt i alt en meget vellykket dag, som en forprøve på at vi starter Projekt Dollerup onsdag i næste uge.fredag den 6. august 2021

Referat af generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00


Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Inge Busk. Inge vælges. Senest gældende COVID-19 tillæg udsendt mandag den 7. juni ankes ikke af nogen.

2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslår Julie Aamand Olesen. Julie vælges.

3. Formandens beretning

Der blev indledt ved foreningens tre områder: Bådpladser & foreningsbåde, vandplejen samt klubhuset i en forståelsesramme af det netværk, som bådelauget indgår i, som det med sin administration kommunikerer i. Ligeledes COVID-19 som foreningen med sit grønne og mellemmenneskelige formål har været underlagt.

Administration, kommunikation og Netværk:

Administrationen af foreningen varetages af en valgt bestyrelse og herigennem styres også foreningens økonomi ved kassereren. Sidste år blev formand medunderskriver. Kommunikation skal sikre, at medlemmerne, de medlemmer som ønsker at modtage nyheder fra foreningen, ved, hvad der foregår, ligesom der igennem kommunikation kobles til netværk (bl.a. Naturstyrelsen Kronjylland, Viborg Kommune, DTU Aqua, Silkeborg, Naturskolen ved Hald, foreninger der virker lokalt, herunder DN, DOF, Dollerup m.m., enkeltpersoner og andre netværk). Bådelauget er lokal og virker lokalt, meget lokalt ved Hald Sø, men bevægelser i netværket rækker videre end dette vigtige plan, hvor frivilligheden har vist sig værende en afgørende medspiller. Generationsskifte i bestyrelsen, nej – forskellige generationer i bestyrelsen, ja. Igangværende og på sigt: Søkonsulent, miljøkonsulent – andre konsulenter? (dette i overensstemmelse med gældende forslag fremsat og vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2018).

Historisk forståelse: Fortid-nutid-fremtid, hvor man kender sit ophav, historik, sager og kampe, og igennem denne nuværende identitetsforståelse sine muligheder og begrænsninger i virket. Vi skal være i tråd med os selv i bevægelserne for herigennem at kunne møde det nye kvalificeret og med tyngde.

Bådpladser & foreningsbåde:  Arbejdet med det ene, giver os det andet.

Der har været efterlysninger ude på flere både. Låsemekanismer er blevet brækket op. Bådene er senere fundet andre steder i søen. I pumpehuset ved foreningsbådene er der stillet sprit m.m. og instruktion til desinficering. Nedgang i brugen af foreningsbåde under COVID-19.

NST har hørt bådelauget vedrørende forslag til mulige løsningstilgange til udlejning af både for offentligheden på Hald Sø.

Anvisning af bådpladser og vedligehold af foreningsbåde er Kajs område, og alderen er så småt begyndt at trykke, så fremadrettet ønsker han hjælp.

Klubhus: Et center for aktiviteter samt for opbevaring.

Humlehuset har været nedlukket under COVID-19. Foreningens planer om flere arrangementer, herunder åbent hus ligger fortsat ude i fremtiden.

Vandplejen: Vandløbspleje i tilløbene og fokus på søens miljøtilstand og fødenet.

Fortsætter ufortrødent. Aktiviteter har været afviklet i forhold til gældende retningslinjer for COVID-19, og der er gang i flere projekter. Ole leveret detaljerede data, hvor følgende fremhæves:

Ultimo juli 2020 fandt 20.000 stk. ål (af 30.000 ansøgt) vej til Hald Sø trods nedlukning og mangel på ål.

9.-10. oktober samme år etableres tre gydebanker nedstrøms Dollerup Mølledam med efterfølgende ørredaktivitet i december, der optages på kamera.

Der har været vandløbsgennemgang med DTU Aqua med fokus på fremadrettede indsatsområder.

I løbet af efteråret og hen over vinteren 2021 er bådelauget i kommunikation med Viborg Kommune vedrørende betonopstemning i Dollerup Bæk med planer om fjernelse samt etablering af flere gydebanker.

Som noget nyt har bådelauget GPS-logget gydebanker i tilløbene til Hald Sø vinteren igennem fra december 2020 til ultimo februar 2021.

Igennem foråret offentliggørelse af vandløbsrestaurering af Gjelbækken og restaureringsprojekt i Dollerup Bæk.

DTU Aqua har udarbejdet interaktivt kort over rovfisks bevægelser i Hald Sø (ørred, gedde, ål) i forbindelse med fiskeundersøgelsen, som bådelauget har assisteret ved.

Administration, kommunikation og netværk:

Omstilling, digitalisering, MobilePay, Digital Signatur, negativ indlånsrente.

GDPR er en opmærksomhed. Medlemmer der ønsker nyheder, medlemmer som ikke ønsker nyheder. COVID-19 har givet os muligheden for at udvikle måden, der kommunikeres på, for vi det har været nødvendigt. Vi bliver nødt til at være synlige online. Facebook: Privat gruppe og offentlig side, hvor der deles links. Interesse for nyhedsbrev. I år 16 nye medlemmer, men også interesserede ikke-medlemmer på FB.

Fremadrettet:

Naturforståelse: Den nuværende tilgang til forståelse, brug og forvaltning af naturen giver Hald Sø´s Bådelaug og andre naturforeninger en vigtig opgave i formidlingen af menneskets brug og forholden sig til naturen. Søen og dens beboere har brug for os mere end nogensinde.

Skytteholmens Venner: Udviklingen af Skytteholmen med forestående stiftende generalforsamling af paraplyforeningen. Opmærksomhed på medlemskab, der fremadrettet kan indebære økonomiske udgifter. Fokus: Brug af naturen.

Naturens Dag den 12. september 2021: Her har bådelauget muligheden for at deltage og igennem deltagelse at formidle for naturen.

NST og bådelauget fremadrettet i båddialog vedrørende udlejning.

Lokalpanel af foreninger på initiativ af Hans.

Der kom et spørgsmål til naturprisen, som Jens Christensen modtog på bådelaugets vegne, vedr. det udtrykte ønske om at bruge pengene til at etablere et havørnepar ved Hald sø. Jens: Det skal gøres om efteråret (før vinteren) Da ørnene finder deres sted tidligt på året. Pengene er overført til bådelauget for at undgå at betale skat.

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status

Regnskabet blev vist på projektor under gennemgangen, men sædvanen tro ikke udleveret på papir. Derfor bliver regnskabet efterfølgende sendt på e-mail til de deltagere, som ønsker det. Deltagere vil gerne, flere på grund af dårligt syn, fortsat have udleveret regnskabet på papir til generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)

Ingen forslag.

6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00 kr)

Ingen anker mod forslaget. Det er vedtaget.

Der indkommer spørgsmål til hvordan og hvornår medlemmerne får besked om næste opkrævning af kontingent. Medlemmerne får besked om kontingentopkrævning via e-mail eller nyhedsbrev som sædvanlig – eller e-mail under MinForening. Det er ikke muligt at melde en endelig dato ud endnu da bestyrelsen afventer svar fra MinForening på et muligt samarbejde. MinForening er en gratis IT-løsning for foeninger i forhold til opmærksomhed fremadrettet på GDPR (vedrørende behandling og opbevaring af medlemmernes persondata). MinForening vil i så fald være databehandler. Hvis det sendes via MinForening, vil man kunne se, at det er fra Hald sø´s bådelaug.

7. Valg i henhold til paragraf 4:

7a. Valg af formand (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)

Ingen andre ønsker at stille op. Thorbjørn er valgt.

7b. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Kaj Vestergaard Sørensen modtager genvalg)

Ingen andre ønsker at stille op. Kaj er valgt.

7c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (Hans Sandbjerg modtager genvalg) 

Jens ønsker ikke genvalg. Hans er valgt til suppleant. Bestyrelsen foreslår Thorkild Grundell Pedersen. Thorkild er valgt.

7d. Valg af revisor for 1 år (Preben Albin Petersen modtager genvalg)

Ingen modkandidater. Preben er valgt.

7e. Valg af revisorsuppleant for 1 år

Per Madsen kan træde til hvis ingen anden. Per er valgt.

8. Eventuelt

Regnskabet er revideret og skrevet under.

Vedr. bådpladser tilbyder Thomas at hjælpe til med anvisning af bådpladser.

Overvejelser og forslag i forhold til NSTs udmeldte om både.

onsdag den 14. juli 2021


Onsdag den 14. juli besigtigede Winnie, biolog i Viborg kommune, vognmand Klaus samt repræsentanter fra Hald Sø´s Bådelaug projektet i Dollerup Bæk.

Vi blev enige om at starte projektet onsdag den 11. august i uge 32 med at fjerne betonopstemningen i Dollerup Bæk. Dette forventes at tage 3 dage. Herefter skal bækken have et par uger til at finde sit leje, inden vi udlægger de planlagte 9 gydebanker.

Hald Sø´s Bådelaug hjælper herefter til med forefaldent arbejde de 3 dage i uge 32.

Det største arbejde for os kommer senere, når gydebankerne skal udlægges, men vi har aftalt, at det meste kan udføres med maskine.