mandag den 7. juni 2021

Husk gyldigt coronapas på onsdag

Årets generalforsamling har ladet vente på sig og afvikles i forhold til gældende retningslinjer for COVID-19.

Vi er nu blevet opdateret om seneste gældende.


Hvis du påtænker at deltage på onsdag:


- Skriv eller ring til bestyrelsen hvis du dukker op (i forhold til pladskrav og stoleopstilling)


- Du bedes medbringe/ kunne dokumentere gyldigt coronapas:

Vaccineret 1 gang minimum 14 dage inden afholdelse (vaccinepas) eller

Negativ test ikke ældre end 72 timer eller

Du har været smittet med corona inden for de sidste 8 måneder (immunitetspas)


- Deltagende registreres til brug for eventuel senere smitteopsporing

 

Bestyrelsen sørger for mundbind (ved ankomst/stående/gående), sprit og en let anretning som sædvanlig.På bestyrelsens vegne

 

Thorbjørn Svensson, 22371823

 

baadelaughaldsoe@gmail.com

søndag den 23. maj 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg


Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19:00


 

Dagsorden


1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Formandens beretning

4.    Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status

5.    Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen)

6.    Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00 kr)

7.    Valg i henhold til §4:

7a.  Valg af formand (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)

7b.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (Kaj Vestergaard Sørensen modtager genvalg)

7c.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år (Hans Sandbjerg modtager genvalg)

7d.   Valg af revisor for 1 år (Preben Albin Petersen modtager genvalg)

7e.   Valg af revisorsuppleant for 1 år

8.     EventueltVi overholder gældende retningslinjer for COVID-19.

 


På bestyrelsens vegne


Thorbjørn Svenssononsdag den 12. maj 2021

Om smelten

 Smelten findes i Danmark både som en ferskvandsform og som en vandreform, der efter gydning i ferskvand vandrer ud i brak- og saltvand i Randers Fjord og Limfjorden


I ferskvand bliver smelten kun cirka 13 centimeter lang, selvom der tidligere fra Dollerup Bæk er fanget eksemplarer på op til 23 centimeters længde. I felten er et af de bedste kendetegn for arten den karakteristiske lugt af agurk. På Mossø kaldte erhvervsfiskerne smelten for agurkefisk, og den var højt skattet som agnfisk til ål, ørred og sandart. Den er i øvrigt også en stor delikatesse, hvis man steger den på en pande. Dette er påskønnet i Østeuropa, Finland og Rusland, men stort set ukendt herhjemme.

Smelten er en lille slank fisk, der er tilpasset livet i de frie vandmasser. Udover lugten kendes den på en lille fedtfinne som på laksefiskene. Den lever af zooplankton, mens større individer også kan spise mindre fisk.


Smelten er en koldtvandsfisk, der ikke trives i vand over cirka 20 grader Celcius. Derfor kan stigende temperaturer i forbindelse med den globale opvarmning vurderes at blive et problem. Selv mener jeg, at den forsvandt fra Mossø ved Silkeborg efter den meget varme sommer i 1997, der også næsten tog livet af Mariager Fjord. Smelten er ret robust over for dårlige iltforhold, men foretrækker et iltindhold over cikra 5 mg/l.

Smelten gyder hvert år i Mostgård Bæk og Dollerup Bæk. Måske også i Krobækken?


Den 22. og 23. april var der fire forkølede smelt i udløbet af Mostgård Bæk, men den 25. april stod der mindst 1000 (anslået) smelt nede ved udløbet. 

Jeg troede ikke, at jeg kunne nå at se opgangen i Dollerup Bæk, da jeg først havde mulighed for at gøre dette den 28. april. Jeg så først to døde smelt nedstrøms sammenløbet af de to grene af bækken og tænkte: " Fint, så har de været oppe". Stor var min overraskelse, da jeg kom op til betonopstemningen og så en flok på 30-40 smelt helt oppe ved det gamle engvandingsanlæg. Dette vil betyde, at når det ifølge de foreløbige planer snart bliver fjernet, så kan smelten gå endnu højere op og gyde.


Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at læse mere om alle vores spændende fisk som smelt, hork, knude og f.eks. bæklampret, så gav Birgit og Jørn Hald Sø´s Bådelaug en ganske særlig gave i forbindelse med foreningens jubilæum for sine 50 års virke: " Atlas over danske ferskvandsfisk". Bogen ligger i klubhuset, hvor der kan læses i den. Forrest i bogen ses desuden en lykønskning fra giverne.

Bedste hilsener Ole


Tekst og foto: Ole Dahlgreen

Redigeret af: Thorbjørn Svensson

mandag den 3. maj 2021

Fisketur på Hald Sø

 Nevø og farbror skal ud at fiske på søen.

Morgenen er blevet brugt på pakning og afhentning, men på vejen til søen har de to fiskere også lige været forbi et sted ved en å, hvor der måske står en stor fisk. Som den ud af mørket med ét kommer op og tager spinneren for fødderne af dem, rækker farbroren hurtigt spinnestangen til sin nevø, der overrumples af fiskens kræfter og beslutsomhed, og i al sin iver gør det godt i fighten. Han kan dog ikke holde fisken, der snart borer sig i sivene og mistes. En efterfølgende mindre ørred er en ringe trøst.

Den store fisk, der slap væk, spøger allerede.

Nu skal denne fiskehistorie jo ikke handle om ørredfiskeri i strømvand, men om lystfiskeriet på Hald Sø.

Derfor tager de to hurtigt omkring Løvbjerg, hvor der provianteres til dagen. I supermarkedet afstemmer de fornuftigt i forhold til sundt versus usundt, og kompromisset synes acceptabelt for begge parter: Franske hot dogs, juice, kakao, yoghurt, Oreos og Nutella-snacks.

Det har været mørkt morgenen igennem, men måske har de bedt guderne om godt vejr? Som bilen kører ind på p-pladsen, falder de sidste regndråber, og skyerne giver plads til lidt af solen. Også vindretning og -hastighed er god.

Spinnestængerne rigges til, og nevøen præsenteres nu for en række af forskellige kunstagn, som han skal vælge imellem på denne dag. De forskellige agn tages i nærmere øjesyn, og deres kvaliteter og begrænsninger holdes op mod hinanden. Han træffer sit valg og vælger klogt. Derefter vælger farbroren.

De ror ud, der kastefiskes i forskellige retninger på forskellige områder, ligesom der dørgefiskes, hvor kunstagn trækkes 20-30 meter bag robåden.

Imens de ror, samtales der om søen, fiskeriet og om hvor hurtig man skal være, når en søørred hugger.

Så sker det! Ud af det blå går den ene stang i bund og står voldsomt uroligt i stangholderen. Nevø vil, at farbror tager sig af den første. En ørred kommer nærmere båden, hvor der instrueres, og fiskens kræfter mærkes. Derpå genudsættes den efter et hurtigt foto.

En fin ørred er kommet til båden. Den genudsættes straks.

Lidt senere går samme stang i bund igen, og nevøen tvivler nu på sit valg af agn. Farbror forsikrer ham, at det er et godt valg. Fisken mistes kort tid efter.

Nevøen vil fange sig en gedde. Det er den 1. maj og premieredagen for geddefiskeriet, der åbner efter fredningen i april.

De møder en anden båd, og som de to joller passerer hinanden, udveksles ord mellem fiskere.

Det er geddefiskere, og de har fanget tre gedder i dag. En ror, mens en anden passer de fire stænger agter, som er spredt ud i en vifte. De ror langsomt, meget langsomt, og der holdes kontakt med alle agn i vandet.

Geddefiskeri ved Inderøen på premieren den 1. maj, 2021.

Snart når nevø og farbror selv en geddeplads, og i samme nu bøjer nevøens stang dybt over det dybe vand. Ingen kontante ryk, stangen står spændt i en bue. En gedde har hugget! Den mistes kort tid efter.

Der kastefiskes, bagefter skiftes der fiskeplads.

Nevøen kaster sin line ud, sikrer sig at linen er fri, at kunstagnet går godt, at afstanden til båden er rigtig, inden han slår bøjlen til hjulet over og overlader stangen til at fiske fra stangholderen under roningen. Han skal være ekstra opmærksom, da chancen for ørred er til stede.

Han bliver hurtigt klar, som stangen går i bund i en serie voldsomme ryk. Stangen er svær at få op af stangholderen under presset fra fisken, der har en god størrelse. Linen rulles ind på hjulet, det hurtigste han kan. Det er snart hårdt at holde trit med den hurtige fisk. Er den stadig på? Ingen tid til tvivl. Fortsæt, rul. Er den der? Pludselig går fisken fri af vandet, så går den nedad, så fri af vandet igen.

”Det er en blodig fisk!”

Ørreden har hugget hårdt og bløder meget, da den kommer i båden, der snart er farvet rød af blod flere steder, som den vilde fisk kaster sig rundt, inden nevøen kan få fat på den og aflive den.

Fisken er klædt i det pureste sølv, og den både skinner og blænder i solen.

Stolt fisker med sin helt egen søørred fra Hald Sø.                                                

Tiden bliver knap, da eftermiddagen går på hæld. På vej tilbage hugger endnu en ørred på nevøens stang, men krogen får ikke fat. Et kort hug af den slags som man ikke kan nå at reagere på. Ikke lang tid efter gentager det sig på den anden stang, og det diskuteres, om det er den samme ørred, der som en haj er fulgt efter for at hugge igen, eller om der er flere fisk i området?

De ror ind og er enige om, at det har været en god fisketur. De har både fanget fisk, set isfuglen - og så er dansemyggen begyndt at klække.

De første dansemyg fandt denne dag vej til båden. Det har været et koldt forår...

På vej hjem er det dog vigtigt lige at nå omkring åen til et par hurtige og allersidste kast, men de ser ikke den store ørred igen.


fredag den 30. april 2021

Angående DTU Aqua´s undersøgelse af fiskenes vandring i Hald Sø

DTU Aqua har nu afsluttet registreringen af de mærkede fisk. Men en del af de mærkede fisk svømmer jo stadig rundt i søen. 

Skulle du være heldig at fange og hjembringe en mærket fisk, vil DTU Aqua gerne høre om det. De vil gerne have mærket eller nummeret på mærket, fangstdato samt mål og vægt på fisken. Det vil give et indblik i fiskens til-vægts og på den måde fortælle om fisken har lidt overlast ved at være mærket. Det er en vigtig oplysning for fremtidige undersøgelser med mærkede fisk.

Du kan enten sende mærket, med dine oplysninger, direkte til DTU Aqua, eller du kan kontakte Jens eller Ole fra bestyrelsen, så vil vi gerne hjælpe dig.


Søørred med indopereret sender. Der blev også mærket gedder og ål på denne måde.


onsdag den 28. april 2021

Jens Christensen modtager Danmarks Naturfredningsforening Viborgs naturpris


 Så er det officielt: Jens Vinge Bak Christensen har modtaget Danmarks Naturfredningsforening Viborgs naturpris 2020 for sin indsats for vandmiljøet og naturen ved Hald Sø som vandplejeansvarlig i Hald Sø´s Bådelaug.

Her følger visuelle indtryk fra prisoverrækkelsen ved Humlehuset i mandags:


Tillykke, Jens!


mandag den 5. april 2021

Om flagermus i forårssolen og urbaniseringen af Hald Sø

 Fra de sidste to uger af marts og ind i påsken sker det.

I det tidlige forår på dage med høj sol, når vejret slår om, kan man ved Hald Sø se flagermus på vingerne i dagslys.

Et "find-flagermusen-billede" fra den 30. marts. Dagen efter var to flagermus fremme samtidig.


Der blev i den forgangne uge også set en enkelt flagermus på strækningen mellem Hald Hovedgaard og Gl. Hald. Om dette var den sjældne damflagermus, som findes i området (jf. Naturstyrelsens Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, s.17, link åbner i nyt vindue), og hvordan det i så fald hænger sammen med træfældninger og strømmen af nye anlægsarbejder rejser spørgsmål.

For generelt stiller både naturlige og lokale øjne spørgsmål til, hvad det er, der foregår ved Hald Sø i disse år (det seneste års corona undtaget). Har man glemt alt om naturgenopretningen, det lokale liv og søfreden? Hvorfor er man i gang med at bygge til og åbne op med fare for herved at ødelægge istidslandskabet og naturområdet, som (endnu?) er et unikt kendetegn for Viborg-egnen? Det tidligere så fredfyldte og højkulturelle område, som også forfattere er valfartet til, måske i en søgen på inspiration i roen og idyllen?

Passer vi på vores natur, også i Viborg, så er den her i morgen med alt det gode, der følger med...


lørdag den 3. april 2021

Rotur i påsken

De seneste dages kølige, men friske vejr med sol fik flere medlemmer på søen. Her følger et par indtryk.

Familien på rotur i hovedgårdsbassinet i foreningsbådene, Hald 1 og Hald 2.

Hald Sø er synonymt med de klassiske robåde, der pryder istidslandskabet. 
Antallet af både er afstemt i forhold til, hvad naturen kan bære, at søfreden bevares, og så går det ikke hurtigere, end fuglene kan følge med.

Flemming fortæller om søen. Han har haft båd på Hald Sø gennem 55 år.

Man kan fiske med andet en stang og snøre...

Magneten gøres klar til nedsænkning.

Vil du en tur på søen? Der er flere muligheder:
Oplagt er det at melde sig ind i Hald Sø´s Bådelaug, Viborg Fiskeriforening eller Silkeborg Fiskeriforening, der alle har medlemsbåde liggende ved Hald Sø.
Ønsker man at blive bådholder, kan der rettes henvendelse til Naturstyrelsen Kronjylland.

tirsdag den 30. marts 2021

Grand Slam

 I Florida Keys i USA, hvor navne som Hemingway, Grey, Huff m.fl. har udviklet sportsfiskeriet, kan man fange en Grand Slam. En Grand Slam er ikke en fisk, men i stedet hele tre af slagsen: Permit, tarpon og bonefish - og de forskellige arter skal alle fanges på blot én enkelt dag!

Det havde været en kold vinter, rigtig kold, og måske var det derfor, at de tunge madammer ikke havde indfundet sig, hvor de plejede at være på denne tid af året? En tung madamme er en stor hungedde. Hos gedderne bliver hunnerne nemlig langt større end hannerne. Nu var geddefredningen igennem april måned lige om hjørnet, så skulle der fanges en forårsgedde, skulle det være nu! Også aborrerne var udeblevet. Aborre kan fanges hele året. Om foråret, viser erfaring fra Hald Sø, kan de store aborrer stå enkeltvis.

Det havde i det hele taget bare været rigtig koldt uden fangst på de første ture. Men så var det blevet til lidt kastetræning, og bådkassen, som var blevet tilvirket vinteren over, den funkede bare!

Bådkassen er tilvirket af en lav murerbalje, stykker af PVC-rør, en skumcylinder (til kunstagn) og rustfrie skruer, spændskiver og møtrikker. Med en vandfast tusch er der afsat streger for hver 10 cm. Kassen kan placeres under eller sågar på tværbrættet. Der findes desuden rørdele skåret ud til fluestænger/ andre vinkler.

Der var flere fiskere på søen denne første rigtige forårsdag. Når vejret skifter, er det med at være på vandet, for der er fiskene på finnerne!

Hald Sø kan ofte være mere vindblæst, end hvad vejrudsigten lover, og på denne dag var det ikke anderledes. De 6 m/s kom fra sydvest og gav to vindtunneler gennem søen; fra vest gennem Bækkelunds- og hovedgårdsbassinet, fra syd gennem hovedbassinet. Havde vinden været i øst, havde det forværret forholdene for fiskeri, for på Hald Sø findes ingen læ for østenvind.

Men trods blæst og bølger med små skumtoppe strålede solen, og luften var mild. På sådanne dage lægger man sig godt i årerne den ene vej for at kunne slappe af den anden med en enkelt åre som ror…

Kastefiskeri båden rundt var vanskeligt på grund af vinden, men på den anden side af ruinen var der lidt læ. Båden drev for vinden, mens der blev kastet i alle mulige retninger med forskellige kunstagn.

Nu skulle der skiftes fiskeplads.

Wobbleren kom i vandet og blev trukket efter jollen. Dørgningen resulterede i en aborre fint over 40 cm-mærket på bådkassens længdemarkeringer. Fisken var tromletyk! Efter en hurtig fotografering blev den genudsat.

Skulle man lige prøve det stræk én gang til trods blæst? Næste gang stangen bøjede dybt, var det en gedde i mindre mellemstørrelse, der ligeledes blev genudsat. Mindstemål for gedde er i øvrigt 60 cm.

I Hald Sø deler rovfiskene nogle af de samme byttedyr. Gedder, ørreder og større aborrer spiser alle skalle og aborre. Derfor er man heller aldrig helt sikker på, hvad der hugger…

Stangen bøjede lidt senere igen dybt i et godt hug, men blev derefter nede. Endnu en gedde?! Nej, en sølvfarvet ørred gik snart fri af vandet en 20 meter bag jollen. Den var lige under halvmeteren og både livlig og godt kroget, så fisken måtte hurtigt en tur i båden, før den kunne genudsættes ved godt mod. Heldigvis var der ved at være godt med vand indenbords (ørredens slimlag)... Ørreden på Hald Sø er fredet fra den 1. november til og med den 31. marts med et mindstemål på 40 cm, og der er ikke så mange af dem, som der var engang.

Nu måtte det være nok! Det havde dog været lige ved at blive til en kæmpestor fisk på vej ind, som den ene af de to stænger bøjede voldsomt i et dybt hug, men dette monster viste sig i kampens sidste fase at være en tung gren. 

Ja, sådan kan det gå, men det er præcis sådan, de rigtig store gedder også opfører sig, når de har hugget agnen. Vindmøller og kæmper...


...og en tilfældighedernes Grand Slam.

 

Hvis du har en god fiskehistorie fra Hald Sø, som du ønsker at dele, så send den til bestyrelsen på:

baadelaughaldsoe@gmail.com


lørdag den 27. marts 2021

Havørn, havørn!

 Den imponerende havørn på himlen over søen (link åbner i nyt vindue) cirkler snart om en lille jolle dernede. Ørnen kommer nærmere…

Havørn i flugt over Hald Sø (fotografi og film fra den 23. marts, 2021, mobiltelefon)

Havørnen debatteres som en naturlig løsningstilgang på det høje prædationstryk, som skarverne forårsager på bestandene af rovfisk. Lokalt, ved Hald Sø, er bestanden af søørred en opmærksomhed, men også aborren er i fokus.

Vil det være muligt at få havørnen til at bygge rede i Hald Sø-området?


lørdag den 13. marts 2021

Udsættelse af generalforsamling 2021 grundet COVID-19

 Bådelauget har igennem den seneste tid forholdt sig afventende i forhold til indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling, dette som følge af COVID-19.


Bestyrelsen har nu truffet afgørelse om, at indkaldelse til generalforsamling udsættes, indtil foreningslivet åbner mere op, så vi kan overholde gældende retningslinjer.


Beslutningen skyldes tillige, at en del af foreningens medlemmer vil opleve, at teknikken driller og ikke virker, skulle generalforsamlingen afvikles online, og bådelauget har vigtige forhold at tage stilling til, som forudsætter medlemsdeltagelse.


På bådelaugets og bestyrelsens vegne


Thorbjørn Svensson, formand


Stemningsbillede fra indeværende uge hvor søen på ny frøs til fra både nord og syd.
Modtager du ikke nyheder fra Hald Sø´s Bådelaug kan det skyldes følgende:
Du har ikke givet bådelauget tilladelse til at sende nyheder og informationer til dig (følg i stedet med her på siden).
E-mailadressen (din nuværende) har brug for et tjek.
Meddelelsen er gået i spambakken i stedet for indbakken.

Skriv til bestyrelsen på:
baadelaughaldsoe@gmail.com


søndag den 7. marts 2021

Om klargøring af foreningsbåde, boardwalk og søfred

 Her i weekenden skulle foreningens to joller klargøres, for nok er det fortsat køligt derude på vandet, men det er blevet forår.

Hald Sø´s Bådelaugs tidligere kasserer og mangeårige medlem, Kaj, er ansvarlig for foreningsbådene. De tilses flere gange i ugen, og det giver noget i dagligdagen lige at skulle omkring for at se til bådene, tømme dem for vand og alt det andet, som tilsynet også indebærer - selvom bentøjet ikke er, hvad det var engang.

Kaj deler ud af sin viden, fotograferet af den flinke tømrer der arbejder på boardwalken, som kan ses i baggrunden.

Boardwalk. Som en enorm sydamerikansk anaconda snor denne sig nu gennem græsset langs vandkanten fra smedje til kro. Boardwalken synes dog smal?! Møder Kaj en anden person, der skal forbi i sin kørestol, vil de to så kunne passere hinanden? ”Og der er jo langt ned på begge sider!”, som Kaj bemærker.

Det er også blevet besværligt for flere bådholdere at nå frem til deres joller, men måske gør det samme sig gældende for andre, som ikke har noget at gøre i bådene?!

Andre opmærksomheder går på affald langs gangbro og søbred samt forstyrrelser af dyrelivet i bækken?

Tiden vil vise, om gangbesværede falder af broen, om anlægget kaster plastik og dåser i naturen, om bådene vil kunne ligge i fred og meget andet…

 - Om anacondaen vil fortære eller vise sig at være en god slange, som respekterer naturen, roen, det lokale liv ved søen og søfreden.

mandag den 1. marts 2021

"Vi går ikke ned på udstyret!"

 To af nationens meget dygtige fiskere gæstede i går søen i det milde vintervejr. Det var blevet tid til at se til gedderne og de store aborrer trods den lave vandtemperatur. Hald Sø er en dyb sø og derfor også lidt "langsommere" end mange andre danske søer. Søørreden er fredet indtil 1. april.

Daniel (t.v.) og Andreas (t.h.) gør søen usikker i Hald 1.


Et kig ned i båden afslører en masse giftigt grej! 

Gad vide hvad de fik på krogen denne dag?

God fangst derude.lørdag den 27. februar 2021

Forsvundet båd er blevet fundet

Endnu en lykkelig slutning.

Jolle nr. 292, der blev taget fra sin vinterplads ved Skytteholmen, hvor den lå aflåst, er nu fundet beliggende ved søens østlige side. Bådejer er blevet notificeret.

Observationen blev gjort af en opmærksom lokal, der går ture i området. Tak!

Observationspunktet (Google Maps).


Den lyseblå farve pryder indersiden af jollen, hvis ræling er malet i en dybere mellemblå.


Dette synes for nu at afslutte indeværende opmærksomheder i bådelauget om forsvundne både.

Det er blevet bemærket, at flere joller langs bredden har skader. Pas på jer selv og hinanden på søen, vandet er koldt.


Fotos: Bitten Foldager


fredag den 19. februar 2021

Markering af kommende gydebanker med Viborg Kommune

 Onsdag den 17. februar mødtes repræsentanter for Hald Sø´s Bådelaug med projektleder og medarbejder fra Viborg Kommune vedrørende markering af områder i Dollerup Bæk-systemet, hvor der senere i indeværende år skal udlægges gydegrus i etableringen af nye gydebanker.

Her følger et par visuelle indtryk fra dagen:
Biolog, Skov- og landskabsingenør samt bådelaugsrepræsentant i dialog om projektet.


Winnie, Alberte og Jens markerer områder for udlægning af gydegrus til etableringen af kommende gydebanker.


Fotos: Ole Dahlgreen


Retningslinjer for COVID-19 blev overholdt.

tirsdag den 16. februar 2021

Optælling af gydebanker 2020/21 til indføring 2021

 Som noget nyt har bådelauget i år valgt at GPS-logge positioner med gydebanker i tilløbene til Hald Sø.

Optællingen for dette års opgang understøtter resultaterne af DTU Aquas el-fiskeri fra 2019, hvor kun fire ud af femten målestationer kunne leve op til målsætningerne.

Det ser med andre ord ikke godt ud...

Er du er medlem af Hald Sø´s Bådelaug og ønsker mere indsigt i bådelaugets optælling, kan du anmode om at få tilsendt et link til 2020/21-arkene.


Foto: Ole Dahlgreen
onsdag den 3. februar 2021

En lykkelig slutning...

 En eftersøgning kunne i går tage sin afslutning, hvor bådejer og bådelaugsrepræsentant havde sat hinanden i stævne.

Opslag i forbindelse med eftersøgningen af en anden jolle havde rejst fornyet opmærksomhed på en strandet båd i søens sydlige ende, og da den bådansvarlige havde oplysninger nok at gå videre med i sin tese, var sagen til sidst endt på Naturstyrelsens lokale enheds bord, som herefter kunne tage kontakt til den formodede ejer, der rigtig nok viste sig at være retmæssige indehaver.

Der skulle bjærges en båd!

Med koben og motorsav gik det nu langs den hvide sø, søen af frost, sne og is, til det sted, hvor den bortkomne båd var blevet observeret, fotograferet og igennem et stykke tid havde ligget fyldt af regnvand, den nu skulle tømmes for.

Og vandet var blevet stift.

Det var nu slet ikke så galt endda. Motorsaven kom ikke i brug, og den største udfordring på turen tilbage blev at holde den fornødne afstand til de stejle skrænter, der skærer sig så uhyggeligt tæt på land og flere gange truede med at opsluge mænd i vaders.

Undervejs blev der fortalt historier om store fisk, farlige kastevinde, overleveret viden om knudefiskeriet og snakket om folk og fæ ved søen tilbage til dengang da rigtig natur var blevet in, noget man ville tilbage til. Det synes de fleste at have glemt i dag...

Jollen var snart tilbage på land ved sin nu retmæssige plads.


Vi ses på søen.


Vi passer på fiskene

 Anlægsarbejdet af den kontroversielle boardwalk er i gang ved Krobækken, og det kolliderer desværre lige nu med gydningen.

Heldigvis er anlægsarbejderne opmærksomme, og de har lovet os at passe på fiskene, at der ikke spærres for passage, at de skrøbelige fiskeæg, der ligger gemt i gruset, ikke ødelægges af ting og mennesker i vandet, hvor der arbejdes.

Mange tak / thank you so much! 

- den slags gode handlinger har betydning for en trængt ørredbestand...


fredag den 22. januar 2021

Jolle drevet i land i søens sydvestlige ende


 Der er i bådelaugets Facebook-gruppe blevet gjort opmærksom på en jolle, som er drevet i land nedenfor Ravnsbjerg/ Dollerup Bakker beliggende i Hald Sø´s sydvestlige ende.

Båden bærer Naturstyrelsens nummer 9, er rød udenbords og hvid indenbords med monteret stangholder agter og beslag.

Hald Sø´s Bådelaug er ved at tage kontakt til ejer og bestyrelsen kan desuden altid nås på foreningsmailen:

baadelaughaldsoe@gmail.com


 - og jollen, den sejler ingen steder foreløbig...


Der er fortsat intet nyt om den fastlåste jolle, som er blevet fjernet (med alt tilbehør) fra sin vinterplads ved Skytteholmen.

torsdag den 21. januar 2021

Mødet med Winnie...

 Tirsdag den 19. januar 2019 mødtes Winnie Liza Post, biolog i Viborg Kommune, med Hald Sø´s Bådelaug, repræsenteret ved vandplejeansvarlig Ole Dahlgreen, ved Dollerup Mølle (Winnie må kun mødes med én person udendørs på grund af COVID-19 restriktionerne).

Vi er enige i det projekt, Winnie har skitseret, og som man kan kalde projekt Dollerup. Det indbefatter udlægning af gydegrus og dødt ved i Dollerup Bæk nedstrøms svellebroen (overkørslen) ved Dollerup Mølle og frem mod sammenløbet af de to grene af bækken. 

I den forbindelse fjernes det gamle engvandingsanlæg, som DTU Aqua har benævnt betonopstemningen. I den anden gren, omløbet af Dollerup Bæk, udlægges også gydegrus på de første cirka 200 meter efter "skoven".

Hald Sø´s Bådelaug har, inspireret af Finn Sivebæk fra DTU Aqua, redegjort for tanker om intelligent drift af de to grene i opgangs- og gydeperioden, så man tilfører omløbet mere vand. Ligeledes at vandstrålen ved udløbet fra mølledammen samles, så smolten får lettere ved at vandre ud.

Ved Dollerup Bæks nedre løb, nedstrøms Dollerupvej, udlægges dødt ved og skjulesten, blandt andet for at mindske prædation fra skarv.

Winnie Liza Post, biolog i Viborg Kommune, besigtiger de nylige resultater af gydning på Jens´ Banker, som bådelauget etablerede i efteråret. Er man ikke fagperson, bør man afholde sig fra ophold i vandløbene grundet de dyrebare og skrøbelige ørredæg, som ligger gemt i gruset.


Hald Sø´s Bådelaugs har givet tilsagn om, at foreningen selvfølgelig vil assistere Winnie og Viborg Kommune i dette spændende projekt ved at køre og lægge gydegrus ud med dumper og trillebør samt placere dødt ved. Og det sidste vil Winnie deltage i, så det bliver en spændende læringsproces for de deltagende...


Et meget positivt møde!

 

Bådelauget skriver ud, som vi når nærmere.

Man kan altid tilmelde sig vandplejen - også blot for at se det hele lidt an.

Skriv da til: odahlgreen@gmail.com


Tekst og foto: Ole Dahlgreen

mandag den 18. januar 2021

Vandløbsgennemgang med DTU Aqua

 DTU Aqua og Hald Sø´s Bådelaug havde i fredags sat hinanden i stævne for at gennemgå og drøfte opmærksomhedspunkter i tilløbene til Hald Sø.

Undersøgelsen af elfiskeriet fra 2019 viste nemlig at blot fire af de femten målestationer kunne leve op til målsætningerne.

Med andre ord har ørredbestanden i Hald Sø det ikke godt.

Naturen er trængt.

Gennemgangen blev gennemført i overensstemmelse med nuværende gældende restriktioner og anbefalinger for COVID-19.

Her følger indtryk fra dagens gennemgang med Finn Sivebæk, vandplejekonsulent ved DTU Aqua i Silkeborg.

Fotografering af vandets fald ved Mostgård Mølledam.

Der samtales, spørges og drøftes nysgerrigt og ivrigt...

Nogle planter er særlig gode for vandløbet. Her er det Smalbladet Mærke, som dufter af gulerod, foreningsrepræsentanterne får viden om.

Ranunkel! Vegetationen deler vandets løb i to, og dette vil øge fisketætheden, da ørreder vil stille sig på begge sider af planten.

Løb af okker tages i nærmere øjesyn...

Finn demonstrerer, hvordan man finder ud af, om gydegruset er løst nok til at kunne flyttes ved det undertryk, som hunfisken generer med halen under gydningen. Tænk engang, ørreden rører (næsten) ikke gruset, mens banken skabes. Hannen kommer først til senere, når den egentlige gydning skal foregå.


Tak for en spændende og indsigtsrig gennemgang, Finn!


Der er meget spændende læsning på:

fiskepleje.dk