torsdag den 5. maj 2022

Udlægning af dødt ved og halvfældninger i Dollerup Bæk

 Mandag den 2. maj kl. 9 var der opstart på projektet med udlægning af dødt ved og halvfældninger i Dollerup Bæks nedre løb. Disse tiltag skal blandt andet sikre den så værdifulde fiskeyngel af den trængte istidsørred flere skjulesteder og opvækstområder, for tiden er imod naturen. Af DTU Aquas undersøgelse af tilløbene i Hald Sø i 2019 levede blot fire ud af femten stationer op til målsætningerne. Igennem den seneste årrække er naturen ved Hald Sø i tilbagegang, ligesom søens miljøtilstand ses nedadgående.

De frivillige vandplejere i bådelauget var denne dag kommet i rigtig godt selskab...

Tre af landets kapaciteter på vandplejeområdet nyder en afslappet stund efter dagens indsats for naturen. Fra venstre: Torben (DSF), Winnie (biolog og projektleder, tidl. Viborg Kommune) og Ivan (KÅS).


Kom og vær med!

Vandplejeprojektet fortsætter på følgende datoer:

Torsdag den 12. maj fra kl. 9

Lørdag den 14. maj fra kl. 9 (afslutning)

Hvis du har lyst til at være med - eller måske blot se vandplejen lidt an - ring eller skriv til Thorkild Grundell Pedersen, næstformand & vandplejeansvarlig, på mobil 66 88 55 23. 


Her følger nogle indtryk fra dagen:


Fotos: Winnie Liza Post