fredag den 30. april 2021

Angående DTU Aqua´s undersøgelse af fiskenes vandring i Hald Sø

DTU Aqua har nu afsluttet registreringen af de mærkede fisk. Men en del af de mærkede fisk svømmer jo stadig rundt i søen. 

Skulle du være heldig at fange og hjembringe en mærket fisk, vil DTU Aqua gerne høre om det. De vil gerne have mærket eller nummeret på mærket, fangstdato samt mål og vægt på fisken. Det vil give et indblik i fiskens til-vægts og på den måde fortælle om fisken har lidt overlast ved at være mærket. Det er en vigtig oplysning for fremtidige undersøgelser med mærkede fisk.

Du kan enten sende mærket, med dine oplysninger, direkte til DTU Aqua, eller du kan kontakte Jens eller Ole fra bestyrelsen, så vil vi gerne hjælpe dig.


Søørred med indopereret sender. Der blev også mærket gedder og ål på denne måde.


onsdag den 28. april 2021

Jens Christensen modtager Danmarks Naturfredningsforening Viborgs naturpris


 Så er det officielt: Jens Vinge Bak Christensen har modtaget Danmarks Naturfredningsforening Viborgs naturpris 2020 for sin indsats for vandmiljøet og naturen ved Hald Sø som vandplejeansvarlig i Hald Sø´s Bådelaug.

Her følger visuelle indtryk fra prisoverrækkelsen ved Humlehuset i mandags:


Tillykke, Jens!


mandag den 5. april 2021

Om flagermus i forårssolen og urbaniseringen af Hald Sø

 Fra de sidste to uger af marts og ind i påsken sker det.

I det tidlige forår på dage med høj sol, når vejret slår om, kan man ved Hald Sø se flagermus på vingerne i dagslys.

Et "find-flagermusen-billede" fra den 30. marts. Dagen efter var to flagermus fremme samtidig.


Der blev i den forgangne uge også set en enkelt flagermus på strækningen mellem Hald Hovedgaard og Gl. Hald. Om dette var den sjældne damflagermus, som findes i området (jf. Naturstyrelsens Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, s.17, link åbner i nyt vindue), og hvordan det i så fald hænger sammen med træfældninger og strømmen af nye anlægsarbejder rejser spørgsmål.

For generelt stiller både naturlige og lokale øjne spørgsmål til, hvad det er, der foregår ved Hald Sø i disse år (det seneste års corona undtaget). Har man glemt alt om naturgenopretningen, det lokale liv og søfreden? Hvorfor er man i gang med at bygge til og åbne op med fare for herved at ødelægge istidslandskabet og naturområdet, som (endnu?) er et unikt kendetegn for Viborg-egnen? Det tidligere så fredfyldte og højkulturelle område, som også forfattere er valfartet til, måske i en søgen på inspiration i roen og idyllen?

Passer vi på vores natur, også i Viborg, så er den her i morgen med alt det gode, der følger med...


lørdag den 3. april 2021

Rotur i påsken

De seneste dages kølige, men friske vejr med sol fik flere medlemmer på søen. Her følger et par indtryk.

Familien på rotur i hovedgårdsbassinet i foreningsbådene, Hald 1 og Hald 2.

Hald Sø er synonymt med de klassiske robåde, der pryder istidslandskabet. 
Antallet af både er afstemt i forhold til, hvad naturen kan bære, at søfreden bevares, og så går det ikke hurtigere, end fuglene kan følge med.

Flemming fortæller om søen. Han har haft båd på Hald Sø gennem 55 år.

Man kan fiske med andet en stang og snøre...

Magneten gøres klar til nedsænkning.

Vil du en tur på søen? Der er flere muligheder:
Oplagt er det at melde sig ind i Hald Sø´s Bådelaug, Viborg Fiskeriforening eller Silkeborg Fiskeriforening, der alle har medlemsbåde liggende ved Hald Sø.
Ønsker man at blive bådholder, kan der rettes henvendelse til Naturstyrelsen Kronjylland.