torsdag den 23. februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

 Ordinær generalforsamling på Naturskolen ved Hald, Ravnsbjergvej 71, 8800 Viborg


Tirsdag den 14. marts kl. 19


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og status

5. Indkomne forslag (indsendes senest 7 dage før til bestyrelsen på baadelaughaldsoe@gmail.com)

6. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 75,00 kr)

7. Valg i henhold til §4:

a. Valg af formand for 2 år (Thorbjørn Svensson modtager genvalg)

b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (Kaj Vestergaard Sørensen modtager genvalg)

c. Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år (Ole Dahlgreen modtager ikke genvalg)

d. Valg af to suppleanter for 1 år (Hans Sandbjerg og Thomas Esmar Nielsen modtager genvalg)

e. Valg af revisor for 1 år (Preben Albin Petersen modtager genvalg)

f. Valg af revisorsuppleant for 1 år (Per Madsen modtager ikke genvalg).

8. Eventuelt


VIDEOFOREDRAG I FORLÆNGELSE AF GENERALFORSAMLINGEN:

I forlængelse af dette års generalforsamling afholder bådelauget et videoforedrag, hvor der uhøjtideligt vises små filmklip fra seneste sæson på vandet med mulighed for spørgsmål og snak ind imellem.

Vi skal altså ud på søen og ned under overfladen:


PÅ FISKESAFARI EFTER ROVFISK I HALD SØ 2022Foredraget kan medvirke til at give et nutidigt indblik i sportsfiskeriet på Hald Sø og er kun for medlemmer af Hald Sø's Bådelaug. Alle deltagende bedes udvise diskretion efterfølgende - for søens skyld.


Vel mødt

Bestyrelsen


tirsdag den 21. februar 2023

Gydeark for dette års opgang ligger klar

 Gydearkene af dette års optællinger er nu blev færdiggjort og fremsendes til DTU Aqua, Naturstyrelsen og Viborg Kommune.


Vi lægger et eksemplar i klubhuset til gennemlæsning.


Nedenunder kan du ved at klikke på linkene få et lille indblik i dette opgangsårs gydeaktiviteter i tilløbene til Hald Sø:


Her kan du se en film, der dokumenterer gydningen i Dollerup Bæk (klik).

- Og her er vi på gydebankevandring i Mostgård Bæk (klik).

Til allersidst et par af de sjældne og smukke fisk i det klare vand i den gamle møllebæk (klik).Lad os sammen passe godt på naturen og søfreden ved Hald Sø - for dens mage findes ikke inden for rigets grænser.
søndag den 19. februar 2023

Den endelige status på optællingen af gydebanker for opgangsåret 2022/23 til indføring i 2023

 Dagens optælling i sidste omgang af 2. officielle optællingsrunde tog optællerne til Mostgård Bæk og Kapeldalen.

Nedre Mostgård Bæk:

Her fandt optællerne yderligere en enkelt gydebanke.

Kapeldalen Bæk:

Her så optællerne ingen tegn på gydning, og ingen gyderbanker blev logget.

Den endelige status:

I år bærer Dollerup Bæk-systemet og Mostgård Bæk opgangen af den sølevende ørredform i Hald Sø mellem sig - på nær en enkelt logget gydebanke i Gjelbækken.

103 gydebanker er blevet GPS-logget til indskrivning 2023 i gydebankestatistikken for opgangen i optællingsåret 2022/23, som kan ses her på siden i højremenuen. Det er 5 gydebanker mindre end sidste år.

Det betyder også, at søørredbestanden i Hald Sø fortsat vurderes skrøbelig over for påvirkninger. Vi har med andre ord brug for alle fisk på bankerne også i de kommende år.

Hald Sø's Bådelaug opfordrer derfor alle lystfiskere til skånsomt og korrekt at genudsætte søørreder fanget i Hald Sø. Fiskeri med modhageløse kroge og at ørreden ikke forlader vandet, hjælper på dette. Al brug af elmotor, lovlig og ulovlig, på Hald Sø frarådes, da dette vurderes at øge fiskeriet efter og stresset på ørredbestanden yderligere.

Vores indsatser i vandplejen virker, der synes at være i det mindste en lille forbedring at spore, men vi er ikke i nærheden af målet endnu...


Vandplejen har altid brug for frivillige.

Vil du være med til at gøre en forskel for naturen ved Hald Sø?

Kontakt bådelaugets vandplejeansvarlige Thorkild Grundell på 60 88 55 23 - det er hyggeligt, og man er med, som det passer ind i ens hverdag.

2023 byder på flere spændende vandplejeprojekter i Hald Sø's Bådelaug, der skal være medvirkende til at få den trængte ørredbestand i fremgang.torsdag den 16. februar 2023

Møde med Viborg Kommune og DTU Aqua

 Torsdag den 16. februar mødtes repræsentanter fra Hald Sø's Bådelaug med DTU Aqua og Viborg Kommune.

Der skulle gives en status i forhold til vandplejens indsatser, drøftes og afstemmes i forhold til erfarede afgørende forhold - og ikke mindst koordineres med henblik på de så vigtige fremadrettede indsatser i netværket.

Det blev til en både indsigtsrig og spændende dag med fokus på Hald Sø.

Seniorerne havde forinden gjort foreningslokalerne i klubhuset klar til mødet, og Humlehuset stod flot. Det blev bemærket fra deltagernes side.

Efter første del af dagen indendørs med papirer og computer gik turen ud i felten, hvor holdet besigtigede okkerudledning, gydebanker, udlægning af dødt ved og andre igangværende løsningstilgange på udfordringer i området.

Og - hvis man ikke vidste bedre - var det næsten som om, at søen fulgte med og bød holdet velkommen..?

Aktørerne har aftalt at mødes i Humlehuset igen næste år, for det giver mening bordet rundt.

Bådelauget retter en stor tak til de deltagende fra DTU Aqua og Viborg Kommune.

Vi ses


tirsdag den 14. februar 2023

Uheld i Gjelbækken - der arbejdes på en løsning!

Viborg Kommune orienterer bådelauget om, at der er sket et uheld i Gjelbækken nedstrøms vej broen ved Ravnsbjergvej, og at der nu er rigtig meget sand i vandløbet.

Ulykken er sket i forbindelse med en styret underboring til en ny drikkevandsledning, hvor entreprenøren har ramt noget trykvand i bakken, som er løbet over grusparkeringspladsen og videre ned i bækken.

Der er på løbet rigtig meget sand ud i Gjelbækken nedstrøms broen til udløbet, som nu har dækket hele bunden. 

Der arbejdes lige nu på en løsning.

Opstrøms broen er der ingen sand.

Nedstrøms forholder det sig anderledes...

Bunden og gruset er dækket af sand.

Sandet har lagt sig som en dyne over bunden i nedre løb fra vejbroen og til udløbet i Hald Sø.


mandag den 13. februar 2023

Nyt fra vandplejen og den igangværende 2. optællingsrunde af gydebanker

 Anden optællingsrunde af gydebanker i tilløbene til Hald Sø er i gang. Her følger en foreløbig status.


Bækkelund Møllebæk (Krobækken):

Der er endnu ikke blevet logget nogle gydebanker i Krobækken i år. Der kan være tegn på gravning, men det er usikkert, og der er ingen tydelig gydebanke at se. Sidste år havde vi ellers et par fine små fiskereder lige nedstrøms rørunderføringen ved Ravnsbjergvej.


Gjelbækken:

Antallet af registrerede gydninger i Gjelbækken har været nedadgående de seneste år - og i år er ingen undtagelse. Tilbage i midthalvfemserne leverede vandløbet over halvtreds registrerede gydninger igennem et par år. Mindre kan selvfølgelig sagtens gøre det, men sidste års fire GPS-loggede gydebanker afløses i år af blot en enkelt logget gydebanke.


Bådelauget har på nuværende tidspunkt to ansøgninger i høring til vandløbspleje af både Gjelbækken og Krobækken, blandt andet med udlægning af gydegrus.


Øvre Mostgård Bæk

Anden optællingsrunde har ikke givet flere gydebanker i Mostgård Bæks øvre løb fra Vejlevej til mølledam.


Dollerup Bæk-systemet

Der er tilkommet yderligere to rigtig pæne gydebanker i øvre Dollerup Bæk opstrøms mølledammen, ligesom der i Dollerup Møllebæk er logget yderligere en fin gydebanke.


En foreløbig status ligger derfor på nu 102 GPS-loggede gydebanker. Bådelauget mangler fortsat at tælle i nogle tilløb. Det bliver spændende...


Gydebanke langt oppe i Dollerup Bæk-systemet.

For deltagelse i optælling af gydebanker på søndag fra kl. 9-12, ring/skriv til Thorkild på 60 88 55 23. Sandwich og drikkelse til alle tilmeldte. Kom som du er - og gerne i et par gummistøvler eller waders.