onsdag den 7. december 2022

Årets julegave 2022: Fra sandørken til biotop

 Julen falder tidligt igen i år...

Fredag den 25. november mødtes repræsentanter fra Hald Sø's Bådelaug med DTU Aqua, mens Torben, blandt andet tilknyttet DSF, skulle præsentere den længe ventede status på effekten af de frivillige og netværkets indsats i 2022 med genetablering af naturlige forhold i Dollerup Bæk. For den nedre del af vandløbet er udrettet, og der ses udfordringer ved sandvandring. Ikke meget liv kan trives i en gold undervandsørken, og det skulle der gøres noget ved.

Dette var et vandplejeprojekt, hvor Viborg Kommune, Naturstyrelsen, lodsejere, frivillige, DTU Aqua og DSF alle arbejdede sammen i forsøget på at finde løsninger på udfordringerne med naturens tilbagegang ved Hald Sø. Et meningsfuldt samarbejde i netværket hvor hver især har bidraget inden for deres respektive områder.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men det er ganske vist.

De mange naturgængere, besøgende fra nær og fjern, som stødte på vandplejerne undervejs, tilkendegav begejstring for indsatsen. Alle kommer de til Hald Sø for at se den storslåede natur, påpegede flere, og den kan man stadig se lidt af trods urbaniseringen af området, der desværre foregår åbenlyst i disse år. Kan vi overbevise naturafviklerne om, at der er en anden vej at gå?

Apropos, nu til gaven.

Af elfiskeriet i 2019 var tallet på stationen i nedre Dollerup Bæk nedslående med blot 139 stk. yngel pr. 100m og en trist moderat økologisk tilstand markeret med en gul farve på ørredkortet (DTU Aquas ørredkort kan tilgås i sidemenuen). Andre steder var det værre. Kunne en frivillig indsats gøre en forskel?

Vegetation breder sig, hvor der før var sand...

Der blev elfisket efter ørred på to stationer både før og efter vandplejeprojektet for at måle effekten af indsatsen.


Før-tallene viste følgende:

Station "x": Yngel pr. 100m = 170 stk. Ældre fisk pr. 100m = 14 stk.

Station "y": Yngel pr. 100m = 156 stk. Ældre fisk pr. 100m = 8 stk.


Efter-tallene viste følgende:

Station "x": Yngel pr. 100m = 476 stk. Ældre fisk pr. 100m = 190 stk.

Station "y": Yngel pr. 100m = 448 stk. Ældre fisk pr. 100m = 178 stk.


Hvad betyder tallene?

Tallene fra befiskningen efter genetableringen er meget flotte, men også sjældne tal der ikke ses ofte. > 250 stk. yngel pr. 100m placerer nu lokaliteten i den højeste kategori, høj, som ligger over god. Vi er med andre ord i "kongeblåt" her. Det bemærkes desuden, at sammenhængsforholdet mellem yngel og ældre fisk er ganske særligt.

Ovenstående forhold i effektanalysen skal forstås på følgende måde: 

Yngel er små 1/2 års-fisk. Ældre fisk er over et år gamle, 1-1/2 års-fisk og ørreder i størrelser fra 11-12cm og opefter. De ældre fisk er endnu ikke smoltificeret, men befiskning kan medtage smoltificeret ørred, som er vandret tilbage i vandløbet. Hvis der, efter en indsats, påvises meget yngel, men blot nogle få ældre fisk er til stede, duer det ikke. En fisk kan kun dø én gang. Derfor er det tætte antal af ældre fisk godt. Der er med andre ord efter vandplejeindsatsen blevet plads til flere fisk på vandløbsstrækningen. Vi er i mål med flere hundrede procent, på denne afgrænsede lokalitet, som Torben bemærkede. De frivillige har sejret. Ja, faktisk har vi allesammen sejret.

Hvilken tidlig julegave.En særlig tak til dig, Jens Christensen, for din utrættelige indsats som vandplejeansvarlig. Du guidede og viste vejen igennem, helt til det sidste i sygdommen. Du inspirerer fortsat og er ikke glemt. Vi ses derude.


En særlig tak til dig, Winnie Liza Post, projektansvarlig og nu tidl. ansat ved Viborg Kommune. Uden dig var alle vi i Viborg ikke blevet denne utrolige naturgave rigere. Det vil vi ikke glemme dig for. Du ønskes alt det bedste fremover.Gydebanke, fotograferet den 6. december 2022.

Bådelauget håber som altid på endnu flere meningsfulde samarbejder fremadrettet i netværket for Hald Sø med øjne og tanker for naturen - for vores alles skyld.

Medlemmer af Hald Sø's Bådelaug kan ved interesse få tilsendt Torbens præsentation af effektanalysen ved henvendelse til bestyrelsen på foreningsmailen.


Glædelig julfredag den 2. december 2022

Vibfisk inviterer til foredrag

Viborg Fiskeriforening inviterer medlemmer af Hald Sø's Bådelaug og Viborg Sportsfiskerforening til foredrag med Henrik Baktoft om ørreder og gedder i Hald Sø. Som I nok kan huske, har Henrik tidligere fortalt om fiskene på en af vores generalforsamlinger. Han er meget vidende og spændende at høre.

For tilmelding, senest den 15. december, anvend linket nedenfor:


Tilmelding for medlemmer af Hald Sø's Bådelaug


God fornøjelse - og ikke mindst tak for invitationen til Viborg Fiskeriforening.mandag den 14. november 2022

Hærværk ved Skytteholmen

I går blev bådelauget gjort opmærksom på, at flere bådpladspæle ved Skytteholmen er blevet revet op.

Nogle pæle ligger på jorden, mens andre er kastet i vandet eller i både. Naturstyrelsen er orienteret.

Er du bådpladsholder ved Skytteholmen, kan det derfor være en god idé at lægge vejen omkring og tilse din båd - for en sikkerheds skyld.

fredag den 4. november 2022

Nyt fra vandplejen - om efterårets gennemgang

Vandplejen er ved at være igennem efterårets gennemgang af søens tilløb.

Der har været en del spærringer rundt omkring, ligesom vi har et par opmærksomheder nogle steder i forhold til vandets løb. Dertil kommer nogle andre mindre forhold, som tilses og vurderes løbende.

Ørrederne har lige nu fri passage opstrøms, mens vi er opmærksomme på efterårets storme og regnskyl.


Det ser fint ud pt.


På bådelaugets vegne

Thorkild Grundell, vandplejeansvarlig / næstformand

- Og har du lyst til at være med i vandplejen eller høre lidt mere om, hvad vi laver? 

Kontakt mig blot på 66 88 55 23.


lørdag den 17. september 2022

Naturens Dag 2022 med godt vejr

Naturens Dag 2022.

Solen strålede, og vinden var svag på Naturens Dag i søndags ved Hald. Forholdene var optimale til en tur i det fri, og det benyttede en del besøgende sig af.

Edderkoppespind i morgensolen, Gl. Hald.

Arrangementet havde sit center og udgangspunkt på pladsen ved Naturenskolen ved Hald, og 15 foreninger deltog i at sætte fokus på naturen.

Morgenmøde.

Traditionen tro blæser jægerne Naturens Dag i gang kl. 10.

Bådelauget havde tidligere om morgenen været ude at markere ruter til klubhus og foreningsbåde med røde og blå flag.

Flag, her fra "skovruten" til klubhuset, skulle hjælpe besøgende på vej til bådelaugets aktiviteter.

Det store trækplaster denne dag blev vores forenings klubhus, "Humlehuset", hvor der blev serveret pølser og brød med saftevand, og ganske gratis, til de aktive sjæle. Her kunne man ligeledes deltage i en konkurrence med fine præmier. Tillykke til vinderne. Trækningen kan ses på vores Facebookgruppe og -side. 

De flotte præmier i konkurrencen. Mange tak til vores præmiesponsor: PH-Outdoor.

Også ved foreningsbådene var der aktivitet...

Rotur på vandet i Hovedgaardsbassinet i flot solskin.

Vores forening fik ros af flere gæster for at brede aktiviterne ud med flagruterne, så man fik rørt sig også og set lidt mere af området.

Rød rute gik blandt andet igennem Troldeslugten og forbi opstemningen ved Niels Bugges Kro, hvor var der fokus på smådyrslivet under vandoverfladen.

Alt i alt en god dag med godt vejr og glade besøgende. Dejligt! Det eneste der var at sætte en finger på, er den stigende mængde skrald, som området lider under.
 
Hvorfor ikke tage sine flasker med sig hjem?

Man ser desværre mere og mere papir og plastik smidt i området. Her er det en p-billet.
fredag den 9. september 2022

Vind fiskegrej! - Konkurrence i klubhuset nu på søndag kl. 10-15

Vores kasserer har forberedt en lille bådelaugskonkurrence til de, der besøger Naturens Dag v/ Hald på søndag. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage. Du skal blot lægge vejen forbi Hald Sø's Bådelaugs klubhus - følg flagene. Her serverer vi i øvrigt også pølser og brød m/ saftevand gratis - til der ikke er mere.Præmier:

1. præmie: Fiskesæt fra Savage Gear

2. Præmie: Håndlavet fiskepude (trofæaborre)


Præmiesponsor: PH-Outdoor


Konkurrencespørgsmål:

Gæt hvilket årstal Hald Sø's Bådelaug er grundlagt?

1. 1801

2. 1969

3. 2022


Sådan gør du:

Du udfylder blot en konkurrenceseddel i klubhuset på søndag i tidsrummet kl. 10-15, og du er med i konkurrencen. Vinderne bliver efterfølgende kontaktet af Hald Sø's Bådelaug.


Som medlem af Hald Sø's Bådelaug får du adgang til foreningens robåde, så du kan ro og fiske på Hald Sø. Et medlemskab støtter blandt andet foreningens vandpleje og vandplejeprojekter ved Hald Sø. Vandplejen er med til at bevare den oprindelige gamle stamme af søørred, som går helt tilbage til istiden. Du kan læse mere om bådelaugets formål og indsatsområder andetsteds på siden her.


På søndag kan du fange Hald Sø's Bådelaugs bestyrelse og medlemmer i klubhuset på Ravnsbjergvej efter Niels Bugges Kro samt ved bådene nedenfor Hald Hovedgaard. Følg flagene.


Mange tak til PH-outdoor for de fornemme præmier til søndagens konkurrence.


På gensyn!


søndag den 4. september 2022

Naturens Dag søndag den 11. september kl. 10-15

 Naturens Dag er lige om hjørnet.

Hald Sø´s Bådelaug deltager igen i år i arrangementet, hvor vi på næste søndag primært er at finde ved foreningsbådene og i klubhuset i tidsrummet kl. 10-15.
Nedenfor haven ved Hald Hovedgaard vil besøgende på dagen kunne få en rotur i en af foreningens både, mens der andetsteds i skovbrynet serveres pølser og brød i klubhuset, indtil der ikke er mere.


Her kan du læse mere om arrangementet (klik).

På gensyn på søndag!torsdag den 4. august 2022

Udsætning af 50.000 ål i Hald Sø

 I år skulle der sættes ekstra mange ål ud i Hald Sø - og det blev der, for hele 50.000 ål fandt vej til vandplejefolkene, som ventede ved søbredden.

Et kig ned i en af flamingokasserne fyldt med de dyrebare små ål.

Her følger et par indtryk fra tirsdagens udsætning:

Der stables kasser med ål fra traileren.

Ålene inspiceres undervejs.

Så meget fylder 50.000 ål.

Kasserne bæres ned til jollerne, hvor de forsigtigt læsses.

To joller, et øst- og et vesthold, sejler ålene søen rundt. Der var forinden blevet ansøgt om sær-motortilladelse til udsætningsopgaven, da ålene i kasserne ikke må lide overlast.

Ålene udsættes forsigtigt langs sivbræmmerne.

Godt humør under udsætningen af de mange, mange ål.

Vores sø er nu blevet en masse smukke ål rigere. Lad os krydse fingre for, at vores ydmyge indsatser for naturen måske vil hjælpe lidt på det dystre fremtidsscenarie, som vi står i.

Her kan du klikke og læse mere om ålen og formålet med udsætning af ål (DTU Aqua).


Mange, mange tak til lodsejer og netværk for lån af faciliteter og udstyr til udsætningen.
torsdag den 7. juli 2022

Det er fiskevejr

 Sommeren er i gang, men strandvejr er det jo ikke ligefrem, og med vinden i vest lokker heller ikke makrellerne. De køligere temperaturer med både sol, vind og regnbyger ind imellem gør i stedet vejret ideelt til en fisketur på søen, hvor der både kastefiskes og dørges efter sportsfiskene.

Søen ville på denne tirsdag eftermiddag først i juli give både aborre og gedde til fiskerne.

Dørgefiskeri i bølgerne har resulteret i en fin sommergedde. Den er tung...

... Men det går lige til et hurtigt foto. Bemærk haleskaden på fisken.

Aborren er en fin sommerfisk, som i perioder med højtryk hugger godt på både flue, spin og naturlig agn også i de øvre vandlag.

En jig overlister gang på gang de stribede...

Der var gang i aborrerne denne dag.

Som eftermiddagen afløstes af aften, var det svært at stoppe med fiskeriet, også selvom farmors lasagne ventede. Da fiskegrejet til sidst skulle læsses af på broen, blev det ikke bedre af mødet med et par på deres aftentur, hvor manden snart delte ud af hemmelige fisketips af den slags, som man lærer af. Imens kunne jollen så fortøjes andetsteds.

Efter sidste kast følger allersidste kast... Nu skal vi hjem til aftensmad, og broen er jo til bådene.


lørdag den 18. juni 2022

Jens har forladt os

 Jens Vinge Bak Christensen, tidligere vandplejeansvarlig og formand i Hald Sø's Bådelaug, er gået bort.

Sømanden tabte kampen til kræften, men var til det sidste aktiv i bådelauget.

Viborg er blevet et ganske særligt menneske fattigere, hvis hjerte bankede for Hald Sø og naturen.


Æret være hans minde


Jens tilser brinksikringen i Mostgård Bæk, et af de mange vandplejeprojekter han har taget initiativ til i sin tid som vandplejeansvarlig i Hald Sø's Bådelaug.


lørdag den 11. juni 2022

Genetablering af natur i nedre Dollerup Bæk

Vi er for nu blevet færdige med genetableringen af natur på det nederste stræk af Dollerup Bæk ved udlægning af dødt ved og halvfældninger, som også vil glæde de mange naturgængere på deres færd ved søen.

Den før så golde ørken på det udrettede stræk med sandvandring, hvor ikke meget kunne leve, ses nu afløst af skjule- og opvækststeder, små strømrender og et virvar af naturlige vækster. Det bliver spændende, hvad den løbende opmærksomhed vil vise i forhold til indsatsen.

Et kig opstrøms nederste gangbro. Wow!

Nedstrøms ved udløbet.


Her følger nogle indtryk fra sidste etape:
søndag den 5. juni 2022

Holdet er sat til onsdag den 8. juni

Vandløbsplejen I Dollerup Bæk med igangværende udlægning af dødt ved og halvfældninger skal blandt andet sikre ørredynglen skjule- og opvækstmuligheder, ligesom det kan bedre balancerne i hele fødenettet.

Det før så golde stræk af det nedre udrettede løb i Dollerup Bæk er i bedring. Det bliver spændende at se, hvad DTU Aquas undersøgelser i de kommende år vil vise om ørredbestanden.

Holdet er nu sat til sidste etape i nedre Dollerup Bæk, hvor bådelauget næsten er færdige og har været under kyndig ledelse af Winnie Liza Post og Torben Tinggaard.

Kan I huske Winnie? Biolog og tidligere projektleder ved Viborg Kommune, som desværre har fået nyt arbejde, der stod i spidsen for også det seneste store projekt i Dollerup Bæk med udlægning af gydegrus. Nu får ynglen bedre betingelser, men Viborg er blevet en enestående medarbejder fattigere.

Torben er kapaciteten, der bare ved en helt masse om blandt andet udlægning af dødt ved og halvfældninger.

Torben Tinggaard, manden med den store hammer, vidensdeler for nogle af de mange forbipasserende naturgængere, som vandplejen er i gang.

Og ham får vi lov til at være i selskab med igen på onsdag den 8. juni fra kl. 9, hvor vi mødes på p-pladsen ved iltanlægget på Dollerupvej.
Vandplejeholdet er allerede sat med rollerne fordelt, men hvis du skal ud at gå eller køre en tur, er du meget velkommen til at komme forbi og kigge på eller få en lille snak.

Det har været lærerigt, og vi lærer hele tiden, for der sker meget nyt inden for naturforståelse og -indsatser. Det skal vi selvfølgelig være med på i Viborg.

Forbipasserende er stoppet op på deres vej og har fået sig en snak. Det har været så hyggeligt. Alle er utrolig positive og værdsættter den naturindsats, som lever med bådelauget. For naturen er på retur ved Hald Sø.

Vi ses på onsdag!