torsdag den 19. oktober 2023

Nyt om vandplejeprojekter

Hald Sø's Bådelaug har i år fået tilladelse til at udlægge gydegrus i dele af Bækkelund Møllebæk, også kaldet Krobækken (ved Niels Bugges Kro), og i Gjelbækken.

- Og nu er der endelig nyt!

For snart begynder entreprenørarbejdet med at få udbedret skaden på Ravnsbjergvej ved Gjelbroen, hvor der fortsat risler vand henover vejen - og sand ned i Gjelbækken.

Når dette arbejde er tilendebragt, kan vandplejen efterfølgende gå i gang med årets projektindsatser. 

Det betyder også, at det bliver sent i år, vi starter op med udlægningen.

Indtil da er der gennemgang af tilløbene.

Nedenfor et par fotos fra opmålingen af skjulesten forekommende i projektområdet.
Har du lyst til at være med?

Kontakt:

Thorbjørn - ring eller skriv på 22 37 18 23.