lørdag den 25. september 2021

Åleudsætning 2021

 Hald Sø´s Bådelaug gennemførte i mandags årets udsætning af ål. 

- Og vejrguderne viste sig fra deres allerbedste side med tørvejr og ingen blæst under udsætningen af de 20.000 glasål, som fandt vej til Hald Sø.

En stor kleppert af en glasål.

Denne gang blev ålene modsat tidligere år udsat søen rundt fra to både i stedet for en, i henholdsvis nord og syd.


Ålene sættes forsigtigt ud (klik og film åbner i nyt vindue).


Udsætning af ål nær skjul.

I det sekund ålene rammer vandet, søger de hurtigt mod bunden. Under transporten klarer de sig på hudåndedræt, så det er sunde ål, der reagerer sådan.

Ålene fra dambruget ankommer kl. 15 som aftalt.

Flere indtryk fra dagen:

Ålekasserne hentes i Humlehuset.

Frokost, inden ålene ankommer.

Ålene flyttes forsigtigt fra dambrugets kasser over i bådelaugets egne.

Glasål.

Nordholdet er tilbage.


En dejlig og vellykket dag.


En særlig tak til Naturstyrelsen og lodsejer for tilladelser og materiel.


Du/I kan komme helt tæt på naturen - i plejen af det der er tilbage af den - ved deltagelse i bådelaugets vandplejeaktiviteter. Det er spændende, sjovt og alle kan være med. Kontakt blot Ole, ansvarlig for vandplejen, på 51 53 44 45.


Oplæg, fotografi & film: Ole Dahlgreentirsdag den 14. september 2021

Naturens Dag

 Søndagens arrangement for naturen tog sit udgangspunkt på pladsen ved Naturskolen ved Hald. Efter en regnvåd og stille formiddag kom solen frem og med den flere gæster. Dagen blev oplysende for de besøgende med både aktiviteter som fiskeri og roning, ligesom der blev fortalt om Hald Sø´s Bådelaugs store arbejde med naturpleje.

Bådelauget var blandt andet at finde ved bådebroen nedenfor haven ved hovedgården. Her var Naturskolens fiskestænger blevet rigget til med prop og orm. Med kyndig vejledning fra bådfolkene blev en del ivrige lystfiskere til på denne dag - og de fleste fangede fisk.

Aborren er landet efter en forrygende fight og kan nu stolt vises frem.

Både foreningens og hovedgårdens både var gjort klar til naturgængere, som måtte ønske sig en tur på søen. Man kunne vælge at ro selv eller få en roer og guide med.

Der var gang i robådene. Her er det en guidet tur.

Som noget nyt i år var foreningens klubhus, Humlehuset, åbent for offentligheden. Mere end sytten gæster fandt vej til idyllen trods den lidt afsides beliggenhed i skovbrynet.

Det gamle bådelaugsskilt pryder stadig husvæggen.

I klubhuset kunne besøgende høre om naturgenopretningen og få fortællinger fra tidligere dage - fra de som var der selv. Imens blev der serveret røget ørred.


En særlig tak til Rindsholm Dambrug for at donere ørrederne til Naturens Dag.


På dagen kom der også nye medlemmer til foreningen: Husk at foreningens klubhus er til for alle medlemmer af bådelauget og kan benyttes dagligt. Hvis I ønsker at benytte det til et arrangement, så ring blot til Hans, der er klubhusansvarlig, for at se om huset er ledigt. Ingen overnatning. 

Endnu et par indtryk fra Naturens Dag:

Musik fra jægernes horn blæste dagen i gang klokken ti på fornemmeste vis. 

Teltet på pladsen ved Naturskolen.

Endnu en fisk kommer på land. Nogle kunne ikke få nok...

Som en krølle på beretningen fra i søndags fortælles om et drægtigt får, der løb forvirret rundt på vejen mellem bilerne. Bådfolk måtte handle resolut og fangede derfor denne dag både fisk og får.

Efter løb, fagter og lidt råben var fru Får snart i sikkerhed i flokken påny.


Hvis du/I ønsker at støtte bådelaugets indsatser for naturen; vandløbsplejen og dialogen om bibeholdelsen af den naturlige natur i og omkring Hald Sø, kan du støtte op om den gode sag for kun 75,- om året (+5,- i gebyr ved betaling med MobilePay). 

Tænker du, at det er noget for dig?

Tag kontakt til kasserer Jens Mathiassen på 52 177 167.


Du kan kontakte bestyrelsen på baadelaughaldsoe@gmail.commandag den 6. september 2021

Velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug via MinForening er afsendt til medlemmer


Du har i dag modtaget en velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug sendt igennem MinForening

Du har i dag modtaget en velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug sendt igennem MinForening, som er den platform, bådelauget vil anvende fremover, når meddelelser skal sendes til medlemmerne.


Har du ikke modtaget velkomstmailen?

Har du ikke modtaget velkomstmailen i din indbakke, kan den enten ligge i en spambakke/ under promoveringer, men det kan også være, at din e-mailadresse måske lige skal have et tjek. Ring blot til Jens på 52 17 71 67 eller Thorbjørn på 22 37 18 23, og vi ordner det.


I velkomstmailen har vi fået det lavet, så man kan forholde sig til, hvordan man vil have sine nyheder:

E-mail:

Vil man blot modtage sine nyheder på e-mail som sædvanlig, skal man bare forholde sig passivt til velkomstmailen og ikke gøre noget - og alt fortsætter som før.

App:

Hvis man derimod ønsker at få sine nyheder på en app downloaded på smartphone eller andet device, skal man følge de videre trin i linket i velkomstmailen, men man får så ikke længere sine nyheder på e-mail. Man skal huske at downloade MinForenings app, hvis man vælger denne løsning.


Velkomstmailen fra bådelauget igennem MinForening med de to valgmuligheder.


Hald Sø´s Bådelaug og MinForening har tidligere indgået databehandleraftale for deres gratis løsning med digital sikkerhed og nye muligheder for foreninger. MinForening er nu klar efter COVID-19.søndag den 5. september 2021

Klaus og Winnie giver frokost

 I ugen, der nu næsten er gået, blev det omfattende vandpleje-projekt i Dollerup Bæk-systemet færdiggjort.

Hele vejen rundt blev der udtrykt tilfredshed med det udførte samarbejde.

Der kom roser til vandplejerne, for deres frivillige og ihærdige indsats, fra projektleder og vognmand, ligesom bådelauget den anden vej retter en mindst lige så stor tak til Grønhøj Vognmandsforretning og Winnie Liza Post / Viborg Kommune.

En stor tak også til DTU Aqua for en bevilling på 30.000 kr medvirkende til etableringen af gydebanker.

Sidst, men bestemt ikke mindst, en ganske særlig tak til jer berørte lodsejere som gjorde det hele muligt.


Efter projektets færdiggørelse blev der ryddet op - og så gav Winnie og Klaus frokost!

Frokosten blev indtaget ved bækken...

Hald Sø´s Bådelaug håber på flere spændende samarbejder i netværket fremover!


Foto: Ole

Oplæg: Ole og Thorkild