mandag den 14. november 2022

Hærværk ved Skytteholmen

I går blev bådelauget gjort opmærksom på, at flere bådpladspæle ved Skytteholmen er blevet revet op.

Nogle pæle ligger på jorden, mens andre er kastet i vandet eller i både. Naturstyrelsen er orienteret.

Er du bådpladsholder ved Skytteholmen, kan det derfor være en god idé at lægge vejen omkring og tilse din båd - for en sikkerheds skyld.

fredag den 4. november 2022

Nyt fra vandplejen - om efterårets gennemgang

Vandplejen er ved at være igennem efterårets gennemgang af søens tilløb.

Der har været en del spærringer rundt omkring, ligesom vi har et par opmærksomheder nogle steder i forhold til vandets løb. Dertil kommer nogle andre mindre forhold, som tilses og vurderes løbende.

Ørrederne har lige nu fri passage opstrøms, mens vi er opmærksomme på efterårets storme og regnskyl.


Det ser fint ud pt.


På bådelaugets vegne

Thorkild Grundell, vandplejeansvarlig / næstformand

- Og har du lyst til at være med i vandplejen eller høre lidt mere om, hvad vi laver? 

Kontakt mig blot på 66 88 55 23.