Søkort, mindstemål & fredninger

 


Fredning og mindstemål

Ørred: Bådelauget opfordrer til genudsætning af alle fangster af ørred grundet den skrøbelige bestand.

Fredningstid: 1. november - 31. marts. Mindstemål: 40 cm

Gedde: Bådelauget opfordrer til genudsætning af alle større gedder.

Fredningstid: 15. marts - 30. april (pr. 1. juli 2021). Mindstemål: 60 cm

Ål: Bådelauget fraråder fiskeri efter ål, da arten er truet.

Ingen fredning. Mindstemål: 45 cm


Hald Sø-fakta

Areal: 340 ha = 3,4 km2

Største dybde: 31 m

Gennemsnitsdybde: 13,1 m

Vandmængde: 45 mio. m3

Vandgennemstrømning: 1000 L/sek.

Vandets opholdstid i søen: 1 1/2 år

Topografisk opland: 34 km2

Afløb: Non Mølle Å

(Miljø og Teknik, Viborg Amt, 2006)Lokale stednavne ved Hald Sø

- efter oplysninger fra medlemmer ved Hald Sø´s Bådelaug


To stednavne mangler på ovenstående kort: Mølledammen (beliggende sydvest for placering 27 på den anden side af vejen) og Ravnsbjerg (beliggende i højderne mellem 27 og 28). Begge lokaliteter ses indeholdt på nedenstående kort (placering 28 og 29 hhv.). Endvidere er Karens Kilde på begge kort (hhv. 33øvre og 35nedre) i 2019 blevet givet sin rigtige placering i nærheden af Humlehuset og bryder herfor nummerorden (Karens Kilde tidl. mark. på Inderøen, syd).