Aktiviteter

I Hald Sø´s Bådelaug foregår der en række aktiviteter året igennem. Disse forskellige udfoldelser kan inddeles indenfor forskellige områder eller i forskellige kategorier. Et årshjul for nogle af foreningens aktiviteter kan heraf opstilles i nedenstående.


Vandplejen:

Juni - november:

Vandløbspleje og gennemgang af tilløbene til Hald Sø 

Juli: 

Udsætning af ål 

Oktober - marts: 

Projektansøgninger

December - februar 

Observation og gydebankeoptælling 

Februar - maj: 

Observation 

Klubhuset:

Seniortid dagligt 16-17 – alle er velkomne. 

Øvrig tid: Medlemmer – kig forbi. 

Husk at du som medlem i bådelauget også har mulighed for at låne klubhuset, for eksempel til en frokost med familien i weekenden.

Dags- og/eller aftenlån af klubhuset på udvalgte datoer. 

Foreningsbåde:

Dagsudlejning pr. 12 timer for medlemmer. 

Generalforsamling:

Februar - marts 

Bestyrelsesmøder og -aktivitet:

Året rundt


Øvrige aktiviteter:

Naturens Dag v/ Hald på den anden søndag i september måned fra kl. 10-15


Aktiviteter postes på forsiden af hsbl.dk og facebook.