Aktiviteter

I Hald Sø´s Bådelaug foregår der en række aktiviteter året igennem. Disse forskellige udfoldelser kan inddeles indenfor forskellige områder eller i forskellige kategorier. Et årshjul for nogle af foreningens aktiviteter kan heraf opstilles i nedenstående.


Vandplejen:

Juni – oktober (november): 

Vandløbspleje og gennemgang af tilløbene til Hald Sø 

Juli: 

Udsætning af ål 

Oktober – december: 

Evt. projektansøgning 

December, januar (februar) 

Observation og gydebankeoptælling 

Marts – maj: 

Observation 

Klubhuset:

Seniortid dagligt 16-17 – alle er velkomne. 

Øvrig tid: Medlemmer – kig forbi. 

Åbent hus den 1. søndag i måneden kl. 10-12 (fra februar 2021) - alle er velkomne.

Dags- og/eller aftenlån af klubhuset på udvalgte datoer. 

Foreningsbåde:

Dagsudlejning pr. 12 timer for medlemmer. 

Generalforsamling:

Marts 

Bestyrelsesmøder og -aktivitet:

Året rundt


Øvrige aktiviteter:

Aktiviteter postes på forsiden af hsbl.dk og facebook.