mandag den 27. november 2023

Søndag, store sten og sne

 Søndagens opgave bestod i udlægning af mellemstore og store sten (skjulesten) i Krobækkens nedre løb.

En stor skjulesten fragtes til vandløbet.

Stenene skal blandt andet medvirke til at skabe leve- og skjulesteder for smådyr og fisk, men også til at skabe turbulens samt at styre vandet løb.

Stenene udlægges så naturligt, som det er muligt.

Udløbet af Bækkelund Møllebæk (Krobækken).

Det var en kold morgen og formiddag, og snart dalede årets første sne også ned over vandplejerne og søen. Et smukt, frostklart og stille scenarie. 

Flere indtryk fra søndagens vandpleje:Det brede udløb kan give en udfordring, og kan fiskene i søen høre vandet?

Der udlægges snart endnu en sten i vandet for naturen og fremtiden.

Smukt løb hvor naturen viser vejen.

Fortsættes...Lørdag ved Krobækken

 Weekenden stod igen i vandløbsprojekternes tegn, og vandplejerne stod klar for naturen. Der var to hold med fem personer på hver henholdsvis lørdag og søndag.

Et selskab af københavnere passerer forbi vandplejerne, og så får man sig en snak om natur.

Lørdag var afsat til at udlægge gydegrus i den øvre del af Krobækken. Der skulle skovles og køres bør, så det var rigtig godt, at medlemmer fra Silkeborg Fiskeriforening havde meldt sig under fanerne. Det gjorde forskellen.

Her følger nogle indtryk fra en klar og kold dag med solskin:

Der er gjort klar til fragt af gydegrus på trillebør til vandkanten.

Et hegn er ingen hindring, når praktiske løsninger udtænkes undervejs.

Der skabes mere turbulens og strømrender i løbet.

Hyggelig pause blandt vandplejere.

Mere grus fyldes i trillebøren.

Udlagt gydegrus.
Fortsættes...torsdag den 23. november 2023

Udlægning af gydegrus og skjulesten i Krobækken i weekenden

 Så er vi klar igen til den sidste udlægning af gydegrus og skjulesten i Krobækken (Bækkelund Møllebæk ved Niels Bugges Kro) med friske forsyninger fra i dag.

Grus og skjulesten grabbes ud fra lastbil til depoter langs bækken.

Har du lyst til at være med lørdag eller søndag et par timer fra kl. 9-12, så skriv til Thorbjørn på 22 37 18 23. 

Det er hyggeligt, ikke for anstrengende - og gør en forskel for naturen.

Meddel også gerne, hvis du vil på vandplejens mailliste. Vi er 14 personer nu, og der kunne godt være flere.

Sandwich til alle tilmeldte, drikkelse er der nok af.

Det største depot er komplet.

Skjulesten til udlægning.

Ses vi?


mandag den 20. november 2023

Status på årets vandplejeprojekter

 Vi er af forskellige årsager sent i gang med årets vandplejeprojekter, men bedre sent end aldrig - og hvilken herlig weekend det har været!

Gydegrus udlagt i Krobækken.

Her gives et kort overblik af de seneste dages indsatser.


Fredag: Gjelbro og klargøring til Krobækken

Torsdag eftermiddag og aften var gået med at hente køreplader og organisere redskaber, så da Grønhøj ringede fredag, stod bådelaugsfolk klar til at modtage den første gydegrus.

Grønhøj Vognmandsforretning er ankommet med grus.

I nedre Gjelbæk, ved Gjelbroen over Ravnsbjergvej, blev gruset grabbet fra lastbil direkte ud og ned i vandløbet, så inden længe var en fin dobbelt gydebanke blevet lavet, der strækker sig på begge sider af broen.

Udlagt gydegrus i Gjelbæk ved Gjelbro.

Herefter gik turen til Krobækken (Bækkelund Møllebæk) hvor gydegrus blev lagt i depot på køreplader til udlægning i weekenden. Der blev fra depotet til vandkanten udlagt køreplader til kørsel med trillebør. Boardwalken, og det at den var glat, gav en udfordring, men en "do-able" broløsning blev udtænkt.

Depot.


Lørdag: "Kør en bør for naturen"

Det var både en kold og klar morgen med frost, så der gik en lille time, før end isen på kørepladerne var tøet op og man ikke gled på dem. Nu kunne udlægningen snart gå lidt hurtigere.

Broløsningen viste sig at fungere.

Da søndag ville blive den store udlægningsdag med flest vandplejere, blev udlægningen lørdag hjulpet i gang med "Kør en bør for naturen", hvor forbipasserende naturgængere kunne køre en trillebør med gydegrus til vandet og være deltagende for naturen. Det var rigtig fint. Tak!

Næste generation deltager for naturen. En rigtig god familieaktivitet.

Lørdag ved Krobækken blev en flot dag med høj sol og lave temperaturer. I løbet af eftermiddagen gik turen tilbage til Gjelbæk.Søndag: Store udlægningsdag i Krobækken

Morgenen startede vådt, rigtig vådt, men senere stoppede regnen og gav holdet et ideelt vandplejevejr. 

Hyggelig pause blandt vandplejere.

Med flere hænder, der løfter i flok, gik det stærkt, for ikke bare bådelaugsfolk var mødt op. Medlemmer fra Silkeborg Fiskeriforening og Viborg Lystfiskerforening deltog også i udlægningen efter invitation. Alle tre foreninger har ved foreningsbåde adgang til lystfiskeriet i Hald Sø. Mange tak for hjælpen i weekenden. Lad os lave noget mere sammen ved Hald Sø i fremtiden.

Bunken svinder hurtigt i størrelse...

En god formiddag hvor der blev kørt og udlagt grus, delt fiskehistorier, sparret om vandpleje - og så blev der udvekslet hemmelige fisketips og -pladser.

Hvis du ønsker at blive aktiv i vandplejen og komme på mail-listen, så kontakt Thorbjørn på 22 37 18 23.


Her følger nogle flere indtryk fra weekendens indsatser:
Fortsættelse følger...