torsdag den 31. maj 2018

Vandgennemstrømningen er en opmærksomhed af direkte betydning for ørredopgangen.
Fotograf: Thorbjørn Svensson
Passage i omløbet umiddelbart nedstrøms Mølledammen i Dollerup. Ørreden har ikke brug for meget plads for at komme op, så længe der blot er en smal fri passage.
Fotograf: Thorbjørn Svensson
Aage Ebbesen redegør for forholdene i Dollerup Møllebæk.
Fotograf: Thorbjørn Svensson
Et af de opmærksomhedskrævende stræk opstrøms Mølledammen i Dollerup.
Fotograf: Thorbjørn Svensson
Der snakkes bredbladet brøndkarse, dambrugshistorie og empirisk statistik.
Fotograf: Thorbjørn Svensson
Tanker om konstruktiv vandløbspleje i praksis, vinterplanen for vandløbsholdene samt fremadrettede.
Fotograf: Thorbjørn Svensson
Gydevand. Mange skjulesteder giver flere ørreder. Vandløbspleje efter hovedreglen "jo mindre indgriben, jo bedre forhold"...
Fotograf: Thorbjørn Svensson
Ved Mølledammen ses muren, som indikator for vandstanden. 
Fotograf: Thorbjørn Svensson


Facilitet til regulering af vandstand ved Dollerup Mølle. 
Fotograf: Thorbjørn Svensson

søndag den 27. maj 2018

En orientering til medlemmer af Hald Sø’s Bådelaug og til alle jer, der færdes på og ved Hald Sø.

I perioden 30. maj til 23. juni vil DTU-Aqua  teste nogle lytte-bøjer i Hald Sø.
Det er en test af lytteudstyr til måling af fiskenes vandring i søen. Lytteudstyret placeres på bunden og afmærkes med en lille afmærknings bøje i overfladen.
Der vil blive udlagt bøjer flere steder på søen. Disse bøjer er altså ikke et udtryk for, at der foregår ulovligt garnfiskeri eller andet uhensigtsmæssigt.
Der vil i perioden også kunne opleves lidt motorbåds-sejllads i dagtimerne.
Vil testen af udstyret forløbe positivt, vil der senere på året blive foretaget en større undersøgelse af fiskenes vandring i søen.
Det vil vi fra Bådelauget’s side følge meget nøje og være behjælpelige med i det omfang DTU-Aqua ønsker.

Vi anbefaler, at man undgår fiskeri for tæt på bøjerne, og man undlader at ankre i nærheden af bøjerne. Skulle man være så uheldig, at fange en bøje ned sin snøre, er udstyret så kraftigt, at man sandsynligvis bare mister sit fiskegrej.  Men skulle man være så uheldigt, at fange en bøje med sit anker, skal man sætte den ud igen, så tæt på det oprindelige sted som muligt, og underrette DTU-Aqua om serienummeret på lytte-bøjen.

Hald Sø Bådelaug.

tirsdag den 8. maj 2018

Vandløbspleje

Til alle medlemmer af Hald Sø’s Bådelaug.

Vi efterlyser nogle medlemmer, som har lyst og energi til at hjælpe med vandløbspleje i tilløbene til Hald Sø. Det drejer sig om ca. 3 gange hen over sommeren, tidlig efterår, hvor vi nogle stykker mødes og går bækkene igennem, beskærer brøndkarse, træer osv. checker for et frit gennemløb. Vi starter med en introduktions aften mandag den 28. maj, hvor miljøtekniker Åge Ebbesen, som blandt andet har undervist i vandløbspleje for DTU Aqua, vil instruere os i vandløbspleje. Vi gå ud til bækken sammen med Åge, hvor han vil vise os, hvad og hvordan vi beskærer og ikke mindst, hvad der er vigtigt, vi lader stå og ligge i bækken.

Så støt op om vores forening, afsæt et par timer, mød op mandag den 28. maj. Kl 16.30 og bliv klogere på vandløbspleje, for så senere at være bedre rustet til i fællesskab, at hjælpe med vedligeholdelsen af tilløbene til Hald Sø, så vi får en bedre fiskebestand i søen og en bedre samvittighed, når du hjembringer en sø-ørred...

Mødested den offentlige parkeringsplads ved Dollerup Mølle. 28./5. kl.: 16.30. Husk fornuftigt fodtøj – gummistøvler, skridtstøvler.

For at vide lidt om, hvor mange vi ca. bliver, vil det være fint med en lille sms eller mail til Jens fra dem, som vil deltage. Tlf.: 21426956 Mail: maryjens@oncable.dk

Med Venlig Hilsen
Jens Christensen

Vandplejen, Hald Sø Bådelaug.