NYT: Anbefalinger til skånsomt lystfiskeri på Hald Sø

(Senest opdateret 13. juni 2023)


Søørred

Hald Sø's Bådelaug vandplejer året rundt for at bevare en bestand af de oprindelige søørreder i Hald Sø. Bestanden vurderes fortsat skrøbelig. Fiskere opfordres derfor til at praktisere genudsætning (catch & release) af alle fangster af ørred. Vi har simpelthen brug for alle fisk på bankerne også i de kommende år.

Ved højere vandtemperaturer fra midt i juni, juli, august og september frarådes fiskeri efter ørred. Søg i stedet aborrerne.


Gedde

Hald Sø er en næringsfattig sø, og der findes nok et par store gedder, men ikke mange i forhold til en sø af denne størrelse. Det kan tage Hald Sø 12 år at genere én enkelt gedde på 12 kilo. Fiskere opfordres derfor til at genudsætte fangster af gedde, i særdeleshed større gedder over 80 cm.

Ved højere vandtemperaturer fra midt i juni, juli, august og september frarådes fiskeri efter gedde. Søg i stedet aborrerne.


Ål

Hald Sø's Bådelaug fraråder fiskeri efter ål, som er en udryddelsestruet art.


Aborre

Især sommerfiskeriet efter aborre er sjovt, og genudsætter man dem, er de der også i morgen. Aborren vokser langsomt. Større aborrer kan være meget gamle.


Brug af elmotor frarådes generelt - på Hald Sø ror man sig til fiskene

Desværre har der i de senere år været en kedelig tendens på Hald Sø i den øgede brug af elmotorer, lovlige og ulovlige, til fiskeri, lovligt og ulovligt. Hald Sø's Bådelaug opfordrer til, at elmotor kun benyttes lovligt, og kun hvis man virkelig har brug for det (lægeerklæring). Særligt søens skrøbelige ørredbestand lider helt unødvendigt under et stresset trollingfiskeri med elmotor, men også gedderne går det ud over, hvis der afviges fra de oprindelige regler i forhold til brug af elmotor undtagelsesvis.


Fiskeri med kunstagn og nedklemte eller delvist nedklemte modhager

Hald Sø's Bådelaug opfordrer til fiskeri med kunstagn og nedklemte eller delvist nedklemte modhager. Fiskeri med naturlig agn kroger ofte dybt og mindsker muligheden for genudsætning. Vores fiskebestande er under pres.


Vandpleje - lystfisker, hjælp til!

Mange lystfiskere nyder godt af Hald Sø's Bådelaugs utrættelige indsatser i vandløbene året rundt, men der er aldrig kø til at deltage i den så nødvendige vandpleje og i vandplejeprojekterne. Hald Sø's Bådelaug opfordrer derfor alle, som fisker på Hald Sø, til at melde sig ind i Hald Sø's Bådelaug, eller i stedet give en hånd med i vandplejen en gang imellem. Søørreden kan snart være næsten helt væk, hvis vi ikke passer på - og det kan naturen ved Hald Sø også.


DTU Aquas anbefalinger til skånsomt fiskeri

Læs mere om vandpleje, fisk og fiskeri på Fiskepleje og få DTU Aquas anbefalinger til skånsomt lystfiskeri.