lørdag den 19. oktober 2019

Historisk materiale

Bådelauget har nu lagt historisk materiale op på hjemmesiden. Du får adgang via ”Link – HSBL drev” i menuen til højre.
Vi modtog materialet fra Poul Gerstrøm Jensen, som gennem de mange år i Lauget og Dollerup, har samlet disse gode minder, billeder, dokumenter og andet fra Bådelauget, som nu er tilgængelige.
Glæd dig over at få denne mulighed ved et klik her.
Det er bestyrelsens håb, at du vil synes om ideen. Har du en anekdote, billeder eller anden viden, du kan bidrage med til Bådelaugets historie – vil det være en god hjælp til, at dokumentere laugets historie for eftertiden. Send til baadelaughaldsoe@gmail.com - og der vil blive taget hånd om dit materiale.

fredag den 18. oktober 2019
Billederne viser en spejlblank Hald Sø en efterårsdag med en stor klat måger, som svømmer rundt på et meget lille område. Mågerne ses ofte koncentreret på nøjagtig dette lille område af den større sø - hvorfor? Jørn Kristensen (medstifter af bådelauget) mener, at de holder strategimøde, men den tror jeg ikke på, der er jo ingen dambrug, som de kan overfalde. Snarere tror jeg, at de ligger enten for at sniffe rent ilt, som stiger op fra ilt-anlægget eller de ligger og guffer løs af "den lille fætter" også kaldet chironnomus anthracinus, som følger bevægelsen i vandsøjlen over ilt-diffusere fra bundvandet til overfladen.

Foto: Poul G. Jensen

Efterårsnyt fra vandplejerne

Vandplejen har gang i flere projekter for tiden. Brinksikringen i nedre Mostgård Bæk er fortsat i proces, mens efterårets første gennemgang af vandløb nu er påbegyndt. Krobækken er netop gennemgået, men det helt vilde i år er, at plejen af Mostgård Bæk endelig er nået op til vandgennemføringen under hovedvejen. Sidste år syntes dette mål langt væk, for pilen den stod tæt. Og netop derfor skal vi da også på en lille tour i øvre Mostgård Bæk mellem mølledam og hovedvej.

Foto: Thorbjørn Svensson 

Finalen først! Der løsnes gydegrus på en blotlagt banke. Her var vandløbet dagen forinden fyldt med både presseningsmateriale og andet skrald, som sad fast mellem sten og gemte sig under et par store, rådne grene i vandet. Der er stadig skjul at finde, for det er vigtigt. I baggrunden midt i billedet anes røret, der sikrer vandføringen under vejen.

 Et lige stræk. I baggrunden løsnes der gydegrus.

 Et fint strømfald med god hastighed på vandet. Opstrøms og nedstrøms ligger potentielle gydebanker i små pools.

 En passage under pil.

Et sted oppe i Mostgård Bæk ses også Thorkilds Buer. Piletræer, der før blokerede for løbet, er beskåret. De afskårne pil placeres på modsatte bred og fungerer dels som krat, mens de samtidig vejer andre bøjede grene til jorden. Herved sikres fiskeynglen både beskyttelse og skygge i et levende læ til foråret.

 Et smukt stræk igennem krat.

 Vegetationen havde bredt sig henover bækken, der igen løber med hastighed.

En mulig gydebanke i løbet ser på ny dagens lys efter at have været helt forsvundet under nedsunken brink.

 Pool med indgang til venstre og udgang under græsserne øverst til højre.

Igennem vildnisset det går.
Endnu et par stemninger:
 Skrald fra mands minde indsamlet og fragtet under vandplejen.

Afhentning af sidste læs! Endelig er det gjort og øvre Mostgård Bæk kan igen gives fred til at finde sit leje og naturlige ro.
Slutteligt en ydmyg, men også stor tak til lodsejer for både tilladelse og de rosende ord.

lørdag den 5. oktober 2019

Elfiskeri med DTU-Aqua

DTU-Aqua undersøger yngelbestanden i alle tilløb til Hald Sø. Den 1. 2. og 3.oktober, hjalp et par medlemmer fra Bådelauget, DTU-Aqua med at el-fiske i alle tilløbene til Hald Sø. DTU-Aqua el-fisker nogle bestemte strækninger i bækkene hver 10. år, med det formål, at undersøge yngelbestanden. Det var generelt en positiv oplevelse. Hovedløbet i Dollerup Bæk opfylder målsætningen for et godt vandløb. Der var yngel helt oppe i toppen af Bisballe bæk, og helt oppe i toppen af Dollerup bæk, blot få meter nedstrøms udspringet. Mostgård bæk skuffede lidt på den nederste del, men opstrøms Mostgård mølledam var der mange fisk, så omløbsstryget ved mølledammen virker. Krobækken og Kapeldalen bæk var lidt skuffende, men der var yngel begge steder. Men generelt var der for få 2-års fisk i alle vandløb. DTU udarbejder en samlet rapport med uddybende oplysninger om bestanden og vandløbets tilstand på hvert målested. Men den er først færdigbearbejdet til foråret.       

Foto: Jens V B Christensen og Villy LauritsenDTU-Aqua el-fisker i Mostgård Bæk


DTU-Aqua el-fisker i Nonmølle Å


Fiskene måles inden genudsætning


En lille del af fiskene fanget opstrøms mølledamen i Mostgård bæk
  

DTU-Aqua el-fisker i de små tilløb i syd-enden nedenfor Ravnsbjerg, her var der også fisk