fredag den 18. oktober 2019

Efterårsnyt fra vandplejerne

Vandplejen har gang i flere projekter for tiden. Brinksikringen i nedre Mostgård Bæk er fortsat i proces, mens efterårets første gennemgang af vandløb nu er påbegyndt. Krobækken er netop gennemgået, men det helt vilde i år er, at plejen af Mostgård Bæk endelig er nået op til vandgennemføringen under hovedvejen. Sidste år syntes dette mål langt væk, for pilen den stod tæt. Og netop derfor skal vi da også på en lille tour i øvre Mostgård Bæk mellem mølledam og hovedvej.

Foto: Thorbjørn Svensson 

Finalen først! Der løsnes gydegrus på en blotlagt banke. Her var vandløbet dagen forinden fyldt med både presseningsmateriale og andet skrald, som sad fast mellem sten og gemte sig under et par store, rådne grene i vandet. Der er stadig skjul at finde, for det er vigtigt. I baggrunden midt i billedet anes røret, der sikrer vandføringen under vejen.

 Et lige stræk. I baggrunden løsnes der gydegrus.

 Et fint strømfald med god hastighed på vandet. Opstrøms og nedstrøms ligger potentielle gydebanker i små pools.

 En passage under pil.

Et sted oppe i Mostgård Bæk ses også Thorkilds Buer. Piletræer, der før blokerede for løbet, er beskåret. De afskårne pil placeres på modsatte bred og fungerer dels som krat, mens de samtidig vejer andre bøjede grene til jorden. Herved sikres fiskeynglen både beskyttelse og skygge i et levende læ til foråret.

 Et smukt stræk igennem krat.

 Vegetationen havde bredt sig henover bækken, der igen løber med hastighed.

En mulig gydebanke i løbet ser på ny dagens lys efter at have været helt forsvundet under nedsunken brink.

 Pool med indgang til venstre og udgang under græsserne øverst til højre.

Igennem vildnisset det går.
Endnu et par stemninger:
 Skrald fra mands minde indsamlet og fragtet under vandplejen.

Afhentning af sidste læs! Endelig er det gjort og øvre Mostgård Bæk kan igen gives fred til at finde sit leje og naturlige ro.
Slutteligt en ydmyg, men også stor tak til lodsejer for både tilladelse og de rosende ord.