lørdag den 18. juni 2022

Jens har forladt os

 Jens Vinge Bak Christensen, tidligere vandplejeansvarlig og formand i Hald Sø's Bådelaug, er gået bort.

Sømanden tabte kampen til kræften, men var til det sidste aktiv i bådelauget.

Viborg er blevet et ganske særligt menneske fattigere, hvis hjerte bankede for Hald Sø og naturen.


Æret være hans minde


Jens tilser brinksikringen i Mostgård Bæk, et af de mange vandplejeprojekter han har taget initiativ til i sin tid som vandplejeansvarlig i Hald Sø's Bådelaug.


lørdag den 11. juni 2022

Genetablering af natur i nedre Dollerup Bæk

Vi er for nu blevet færdige med genetableringen af natur på det nederste stræk af Dollerup Bæk ved udlægning af dødt ved og halvfældninger, som også vil glæde de mange naturgængere på deres færd ved søen.

Den før så golde ørken på det udrettede stræk med sandvandring, hvor ikke meget kunne leve, ses nu afløst af skjule- og opvækststeder, små strømrender og et virvar af naturlige vækster. Det bliver spændende, hvad den løbende opmærksomhed vil vise i forhold til indsatsen.

Et kig opstrøms nederste gangbro. Wow!

Nedstrøms ved udløbet.


Her følger nogle indtryk fra sidste etape:
søndag den 5. juni 2022

Holdet er sat til onsdag den 8. juni

Vandløbsplejen I Dollerup Bæk med igangværende udlægning af dødt ved og halvfældninger skal blandt andet sikre ørredynglen skjule- og opvækstmuligheder, ligesom det kan bedre balancerne i hele fødenettet.

Det før så golde stræk af det nedre udrettede løb i Dollerup Bæk er i bedring. Det bliver spændende at se, hvad DTU Aquas undersøgelser i de kommende år vil vise om ørredbestanden.

Holdet er nu sat til sidste etape i nedre Dollerup Bæk, hvor bådelauget næsten er færdige og har været under kyndig ledelse af Winnie Liza Post og Torben Tinggaard.

Kan I huske Winnie? Biolog og tidligere projektleder ved Viborg Kommune, som desværre har fået nyt arbejde, der stod i spidsen for også det seneste store projekt i Dollerup Bæk med udlægning af gydegrus. Nu får ynglen bedre betingelser, men Viborg er blevet en enestående medarbejder fattigere.

Torben er kapaciteten, der bare ved en helt masse om blandt andet udlægning af dødt ved og halvfældninger.

Torben Tinggaard, manden med den store hammer, vidensdeler for nogle af de mange forbipasserende naturgængere, som vandplejen er i gang.

Og ham får vi lov til at være i selskab med igen på onsdag den 8. juni fra kl. 9, hvor vi mødes på p-pladsen ved iltanlægget på Dollerupvej.
Vandplejeholdet er allerede sat med rollerne fordelt, men hvis du skal ud at gå eller køre en tur, er du meget velkommen til at komme forbi og kigge på eller få en lille snak.

Det har været lærerigt, og vi lærer hele tiden, for der sker meget nyt inden for naturforståelse og -indsatser. Det skal vi selvfølgelig være med på i Viborg.

Forbipasserende er stoppet op på deres vej og har fået sig en snak. Det har været så hyggeligt. Alle er utrolig positive og værdsættter den naturindsats, som lever med bådelauget. For naturen er på retur ved Hald Sø.

Vi ses på onsdag!

Status på oplæg om de nye bådpladsmarkører

 I foråret var bådelauget igennem de fire bådepladsområder for at se på de nye pladsmarkører, for der havde været rettet henvendelse vedrørende uhensigtsmæssig placering.

Hver enkelt metalpæl blev derfor gået igennem med bådpladsholders briller på, og det kom der et oplæg ud af, som er til gennemsyn hos Naturstyrelsen.

Vi afventer fortsat, og bådelauget har desuden tilbudt at hjælpe med omplaceringen, hvis det går igennem.

Senest har en af magnetfiskerne fundet en metalpæl i søen.