tirsdag den 6. november 2018

Nyt fra vandløbsplejerne

Vandløbsplejen er igangværende ved flere vandløb for tiden. For at give et indblik i, hvad det indebærer, følger her nogle fotografier fra den strækning af øvre Mostgård Bæk, som er gennemgået i weekenden. Tovholder Jens Christensen koordinerer det frivillige arbejde under hensyntagen til jagten.

Foto: Thorbjørn Svensson.

Formodet mink mødte som noget af det første plejerne denne morgen.

Vandløbsplejen er et samarbejde. Her vendes forholdene med lodsejer og søn.

Dagens vandløbspleje skulle snart vise sig at blive en af de hårdere omgange. Pil og krat havde mange steder helt blokeret for fiskenes passage.

Et af de mere åbne områder på dagens strækning.

Et sjældent syn, men håndsaven havde nu givet op…

Opsamling kan begynde.

Tilløb. Vandet løber igennem et rør ud i bækken og ned i en lille pool.

Igennem den tilduggede linse ses en simpel, men effektiv grødeopsamler bestående af to grebe sat i kryds. Dette forhindrer desuden blokering af løbet længere nede inden oprydningen kunne tilendebringes i solnedgangen.

Bundsediment undersøges.

 
Hvad mon dette kan være?