tirsdag den 14. december 2021

Årets julegave til os alle

 Julen falder tidligt i år...

Årets store vandplejeprojekt i bådelauget har været samarbejdet med Viborg Kommune, Grønhøj Vognmandsforretning, berørte lodsejere, DTU Aqua og Naturstyrelsen om fjernelse af forhindring i løbet af Dollerup Bæk og udlægning af gydegrus i etableringen af nye gydebanker.

Naturen er trængt ved Hald Sø. Istidsørreden, som fortsat gyder naturligt i tilløbene til søen, er en miljøindikator - og der er alt for få af dem tilbage.

De frivillige i bådelaugets vandpleje lagde sig ekstra i selen og tog en ordentligt tørn i dette ambitiøse anliggende for at vende den triste udvikling. 

Og se nu her. De nedenstående to fotografier viser nylige tegn på gydning.

Det er faktisk lidt tidligt at snakke gydning, for de fleste gydeaktiviteter foregår oftest senere. Alligevel har de første fisk ikke været sene til at tage en af de nyanlagte banker i brug...

Gydebanken kendetegnes ved en samling af løst grus (midt i billedet), der har en lysere farve end det omkringliggende gydegrus. Foran gydebanken ses et dybt slaghul (øverst til højre), hvor fisken(e) har stået.

Denne imponerende og tidlige gydebanke viser, at arbejdet med udlægning af gydegrus betaler sig.


Vores forening siger tak til netværket for spændende samarbejder i året, der er gået.


En særlig tak skal rettes til de frivillige kræfter, der har ydet en indsats i projekterne.


Hald Sø´s Bådelaug ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår