tirsdag den 29. december 2020

COVID-19 - update

I henhold til udmeldte på denne aftens pressemøde i Statsministeriet forlænges nedlukningen af foreningens klubhus og aktiviteter indendøre, ligesom foreningens virke i øvrigt sker under hensyntagen til gældende anbefalinger og restriktioner, dette med reference til "Forlængelse af skærpede tiltag i hele landet... Gældende til og med 17. januar 2021." samt "Generelle nationale tiltag... Gældende nationale tiltag... Gældende til og med 28. februar 2021." (coronasmitte.dk)

Stjålet robåd

Til bådelauget.

Vores robåd - Hald Sø 292 - er blevet stjålet fra vinterpladsen ved Skytteholmen i tidsrummet 20. nov. til 23. dec.

Båden er hvid udvendig med en stærkt blåfarvet ræling og lyseblå indvendig - båden har adskillige reparationer - fabrikat?

Båden var lænket til et tykt træ med en kraftig kæde og hængelås og lå "omvendt" på nogle bjælker - alt er væk!

Har du set eller hørt noget desangående, så bedes du kontakte mig.

Arne Dyekjær - Nonbo Hede 4 - Hald Ege - 21221753


søndag den 20. december 2020

En tidlig julegave...

Her kommer sidste del af optagelserne fra den forgangne uge af søørreders gydeaktiviteter på Jens´ Banker, de banker som de frivillige kræfter i Hald Sø´s Bådelaug anlagde i efteråret i samarbejde med Dollerup Mølle, Grønhøj Vognmandsforretning, Naturstyrelsen og Viborg Kommune, koordineret ved Jens Christensen - heraf navnet.

Vi nåede det lige trods et år med COVID-19.

Og den begyndende aktivitet må siges at være noget af en tidlig julegave til os alle fra naturens beboere.

Nu vil vi forlade fiskene og give dem fred og ro i den kommende tid, så de kan sikre den kommende generation. I stedet kan vi se dem helt tæt på i deres rette element her:


Hald Sø: Søørredens gydeaktiviteter 3 - del 1 (HD)


Hald Sø: Søørredens gydeaktiviteter 3 - del 2 (HD)


Private optagelser og arrangement af: Thorkild Grundell & Thorbjørn Svensson


Naturen er trængt, men taknemmelig - og den kæmper.


Hald Sø´s Bådelaug ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.lørdag den 19. december 2020

Første optagelser af søørreders gydeaktiviteter på Jens´ banker

 En af årets tidlige gydebanker er bare vokset og vokset...


Gydebanken (midt i billedet), ditto sparkehullet foran (til højre), er nu markant større end for en uge siden. Der er anvendt polaroid foran kameralinsen grundet dårlige lysforhold.


Men lad os ikke blive ved dette endnu et statisk fotografi af grus og vand:

Dugfriske optagelser af søørreder fra Hald Sø på leg på bankerne (klik).


De (måske) første optagelser af sin slags af søørreden fra Hald Sø i gydeaktiviteter:

Her går vi ned under vandoverfladen (klik).


Private optagelser og arrangement af: Thorkild Grundell & Thorbjørn Svensson


Andetsteds, lidt længere nede ad strømmen...fredag den 11. december 2020

Mens vi venter...

Mens vi venter på mere aktivitet, så har Thorkild været i felten at observere påny. 

Denne gang går turen langs omløbsstryget ved Non Mølle Å.

På en grå og diset dag blev polaroidbriller anvendt foran kameraets linse i forsøget på at give lidt dybde trods dårlige lysforhold.

Nedenstående fotos viser begge et område, hvor gruset er markant lysere end det omgivende. Er det en fordybning, der midt ude i det lyse område? 

Da vi selvsagt ikke kan færdes i vandet (det vil ødelægge gydebankerne), venter vi i stedet på en klar og solrig dag, hvor området kan tages i nærmere øjesyn.
Døm selv om dette kunne være tegn på lagengymnastik i brudesengen?

søndag den 6. december 2020

Thorkilds fund på Jens´ banker

I efteråret, for slet ikke så længe siden, etablerede Hald Sø´s Bådelaug tre gydebanker.


Gydegrus bestående af nøddesten og singles med skjulesten.Grus er blevet hvirvlet op og har flyttet sig nedstrøms.Tegn på gravning ved hullet foran.I midten af stryget ses gydebanken til venstre med sparkehullet til højre (foran).Der er blot observeret denne ene indtil videre.


Fundet blev gjort af Thorkild Grundell den 5. december 2020, dokumenteret d.d.