Bestyrelsen

Skriv til bestyrelsen på baadelaughaldsoe@gmail.com


Formand & vandplejeansvarlig:
Thorbjørn Svensson, Viborg
Tlf.: 22 37 18 23
Næstformand & klubhusansvarlig:
Thomas Haagensen, Viborg
Tlf.: 20 90 58 12


Kasserer:
Jens Mathiassen, Hald Ege
Tlf.: 52 17 71 67


Best.medl.:
Kaj Vestergaard Sørensen, Viborg
Tlf.: 41 82 07 02

Anvisning af bådpladser &  foreningsbåde, fung. best. medl.
Thomas, Stanghede
Tlf.: 20 45 29 66


Suppleant:
Lars Kramer, Viborg


Revision:

Revisor:
Preben Albin Petersen, Viborg


Revisorsuppleant:
P.B.