Behandling af personlige oplysninger

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger - opdatering pr. 28/4-2024


Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, hvilket betyder, at vi som forening er forpligtet til at oplyse dig om, hvordan vi behandler dine data:


Medlemskartoteket

Hald Sø´s Bådelaug har indgået databehandleraftale med MinForening.

I medlemskartoteket opbevarer Hald Sø´s Bådelaug et medlems navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og bådpladsnummer.

Medlemskartoteket opbevares elektronisk.

Kasserer og medlemsadministrator har adgang til kartoteket.

Opkrævning af kontingent foregår gennem udsendelse af e-mail fra foreningens medlemssystem og fællesmailen. Indbetaling sker gennem pengeinstitut eller MobilePay med flere.

Efter loven kan du forlange at få dine oplysninger slettet, men det kan kun lade sig gøre, hvis du melder dig skriftligt ud af lauget. Dine oplysninger kan dog stadig stå i en gammel back-up.


Information fra Hald Sø´s Bådelaug

Som medlem af bådelauget modtager du af og til en fællesmail fra vores system. Ved henvendelse til kasserer eller formand kan du framelde dig disse e-mails. I stedet kan man holde sig opdateret på hjemmesiden. 

Bådelauget linker indhold fra hjemmeside til det sociale medie, Facebook. Vi er bevidste om, at opslag skrevet direkte på sociale medier ikke kan kontrolleres. Medlemmer, der færdes på de sociale medier, opfordres også til at være bevidste herom.

Bestyrelsen har desuden en fælles bestyrelsesmail på Google.


Booking på Bookingportal.com

Medlemmer i Hald Sø's Bådelaug tilgår pr. 1. maj 2024 foreningsbådene o.lign. via Bookingportal.com, hvor Hald Sø's Bådelaug har en bookingside. Medlemmer følger en invitationsmail afsendt herfra og opretter sig med navn, e-mail og telefonnummer.


Fotos, film o.lign

Når bådelauget lægger fotos på hjemmesiden, egne optagelser eller tilsendte fra medlemmer, kræves der tilladelse fra dig - også hvis du optræder på fotos taget ved tilmeldte fællesaktiviter i foreningen.

Tilsendte fotos skal være med dokumentation for, at billederne tilhører dig.

Bidragsydere til hjemmesiden nævnes altid med et minimum af personlige oplysninger (efter ønske) - i forhold til ophavsret. Ved opslag uden navn(e), påhviler tekst, billede o.lign. foreningen ved igangværende formandsskab.


Generelt

Husk at du altid kan bede om at få fjernet dit foto, henvend dig til bestyrelsen.

Har du flere spørgsmål til, hvordan dine personlige oplysninger opbevares og håndteres, er du velkommen til at kontakte formand, næstformand og kasserer. Medlemmer kan tilgå foreningens fortegnelse.


Du bedes løbende holde dig informeret på denne side i forhold til opdateringer.