tirsdag den 21. maj 2019

DTU Aqua undersøger fiskene i Hald Sø.Foto: DTU Aqua

DTU-Aqua har nu mærket 33 sø-ørreder og 24 gedder, hvis gøren og færden man nu følger i rundt i søen. De mærkede fisk kendes let på det lille operationssår, der er lukket med to sting – se foto. Desuden er der taget en lille vævsprøve fra alle mærkede fisk ved at klippe et lille stykke af fedtfinnen – se foto. Med tiden bliver operationssåret næsten usynligt og stingene forsvinder.

Hald Sø’s Baadelaug har modtaget følgende fra DTU-Aqua:

Hvis I fanger nogle af de mærkede fisk, vil vi meget gerne vide det. Helst med angivelse af tidspunkt og position samt om I genudsatte fisken eller tog den med hjem. Vi vil naturligvis opfordre til, at man genudsætter mærkede fisk så hurtigt og skånsomt som muligt, men under alle omstændigheder vil vi meget gerne høre om fangsten. Skulle man finde en chip i en fisk, som man har taget med hjem uden at opdage, at fisken var mærket, vil vi meget gerne vide nr. på chipsen, og allerhelst have chipsen tilsendt med oplysninger om tid og position/sted for fangsten.

Vi vil desuden gerne høre om alle fangster af sø-ørred fra Hald Sø i år, med angivelse af om de er mærkede eller ej. Ud fra disse oplysninger kan vi beregne, hvor mange sø-ørreder, der faktisk er i søen.

DTU-Aqua håber på jeres forståelse og håber i vil indberette alle jeres fangster af sø-ørred og dermed være med til at gøre undersøgelsen så god som mulig.

Man kan rapportere sine fangster direkte til Henrik Baktoft DTU-Aqua hba@aqua.dtu.dk eller man kan bruge fangstjournal-appen, så er fangsten registreret hos DTU, eller man kan maile sine fangster til baadelaughaldsoe@gmail.com så vil dine fangstoplysninger blive overført til DTU og herefter slettet! Man skal kun bruge en af metoderne ellers bliver man dobbelt registreret.

Vi har desuden indsat et link her på hjemmesiden (internet-version) til DTUs fangstjournal.

Har du spørgsmål, så kontakt DTU direkte eller Hald Sø’s Bådelaug Jens V B Christensen telefon 21426956.

Majfluer!

Foto: Thorbjørn Svensson

Gedderne er langt om længe færdige med deres gydning, som de første brasen afløser dem og nu så småt er ved at indfinde sig på gydepladserne. Det ses. Over vandoverfladen opleves der blandt andet enkelte forekomster af dansemyg, og så er majfluen begyndt at klække! De første klækninger af Ephemera vulgata blev observeret d. 19. maj ved halvottetiden om aftenen.

 Æglægningen er et værre postyr, der ofte tiltrækker uønsket opmærksomhed fra dybderne…

Hun i andet voksenstadie, imago, eller på fiske-engelsk en ”spinner”.
Et majestætisk insekt, her en han i andet voksenstadie. Bemærk de triangulære farvemarkeringer på abdomens (bagkroppens) segmenter.
Ephemera vulgata (foto) og Ephemera danica (strømvand) udgør de to største døgnfluearter herhjemme.
Det døende insekt kaldes på fiske-engelsk for en ”spent spinner” grundet de udbredte vinger. Tillige et let bytte for fouragerende fisk.

tirsdag den 14. maj 2019

Inspektion af bådpladser og fartøjer mandag 13.maj 2019.

Foto: Thorbjørn Svensson

Ved gennemgangen er der bemærkninger at knytte til særligt pladser og både at finde i søens sydende. For de fireogfyrre bådpladser beliggende ved Dollerup gælder, at fire både lå på den forkerte plads, seks både var med korrekt nummer, men uden en tildelt plads, en båd var ulovlig, mens en anden båd endnu står uafklaret. I alt tolv forhold til notat. Herudover står flere både utilsete igennem tid. I søens nordende ved Skytteholmen ligger tillige et umærket fartøj. Berørte bådejere vil blive kontaktet af Statskovdistriktet, så forholdene kan bringes i orden. Nogle fartøjer fjernes. Hald Søs Bådelaug og Statskovdistriktet samarbejder i øjeblikket om muligheder for tydeligere afmærkning af bådpladserne søen rundt.
 Indtryk fra dagens gennemgang, tænkt som inspirationskilde til gør-det-selv-projekter med jollen som tema:


 Økosystem i økosystem” (habitat)

”Rustique” (patineret udtryk)

”Søvand” (havebassin)

”Vild natur” (plantekasse)

Geddefiskedag lørdag 11.maj 2019

Foto: Inge Busk


Det var en lille og tæt skare, der deltog i Geddefiskedagen ved Humlehuset. Tak for jeres fremmøde.
Dagen startede perfekt med, at Jens kom ind med en frisk gedde, der stadig slog med halen – bedre kan det ikke gøres!En kop kaffe og et rundstykke og ikke mindst …. ”lystfisker-historier” skal der til.Så er det afgang til søenDa fiskerne kom tilbage fra fangst, blev der hygget med mere snak og godt tilberedt fisk i rygeovnen betjent af Jens og Jens Aage.

mandag den 6. maj 2019

Dansemyg!

Der er blevet noget længere imellem dem, men de er her heldigvis endnu…
Foto: Thorbjørn Svensson


Et foto fra påskedag (21. april), hvor Chironomus anthracinus var kommet på vingerne i det gode vejr. Det er tidligt i år. Der blev kun observeret denne ene sværm, mens sporadiske klækninger af dansemyg observeredes så tidligt som skærtorsdag (19. april) omkring frokost. De følgende fotos er også fra dagene i påskevarmen.


C.a. han med de karakteristiske ”fjer” eller "vifter".


C.a. han tager sig et hvil på linen.


C.a. hun.


Endnu et fotografi af en C.a. hun taget i en af foreningsbådene.

torsdag den 2. maj 2019

Hald Sø’s Bådelaug – 50 års jubilæum.

30. april 1969 er den officielle start af Lauget. I tirsdags blev dagen markeret med en lille hyggelig sammenkomst af fremmødte medlemmer. Jubilæumsfesten bliver afholdt lørdag 17. august 2019 i Humlehuset. Reserver dagen.

Jørn Kristensen holdt, som deltager i stiftelsen af Lauget, en tale, hvor han fortalte om Laugets opståen. Som det ses på billederne fra dagen, var det en god stund.

Foto: Poul Gerstrøm Jensen