tirsdag den 23. oktober 2018

Status på vandløb

Foto: Thorbjørn SvenssonØvre Dollerup Bæk-systemet (opstrøms mølledammen) er nu gennemgået.

Opstrøms Thestrupvej har fåregræsning desuden været medvirkende til at nedbringe mængden af brøndkarse.

Før-billede fra i sommer.

Krobækken er gennemgået fra vandfald til udløb.

Faldet ved Niels Bugges Kro efter fjernelse af opstemmet organisk materiale i nedløbet.

torsdag den 18. oktober 2018

Nyt fra vandløbsplejerne.

Nu er nedre Mostgård Bæk farbar og klar til vinterens komme. Her følger nedslag fra dele af processen.

Foto: Thorbjørn Svensson

Bækken nær dens udløb i søen og med Heiberghuset i baggrunden.
Med hænderne fjernes organisk materiale skånsomt, og der sikres herved fri passage under stammerne for fiskene.
Under et kort og velfortjent hvil…
Giv agt! Bundforholdene varierer i Mostgård Bæk.
Område med tæt vegetation vurderes. Et stræk med kviksand så der trædes varsomt.
Find vandløbsplejeren…
Før
Efter
Stryget nedstrøms mølledammen.
 
Fiskepassagen.

søndag den 14. oktober 2018

Medlemsinfo

Kære medlem af Hald Sø’s Bådelaug

Efter en sommer med store aktiviteter for at istandsætte vort smukke Humlehus, inde såvel som ude, og for at så mange af medlemmerne kan komme og glæde sig over et besøg i huset, har bestyrelsen
besluttet, at Humlehuset er hundefri onsdag, fredag og lørdag.
Det vil glæde os at se mange af vore medlemmer i Humlehuset til en god snak, et spil rafling eller et spil dart.
Endvidere er der nu lavet lys i Humlehuset (12v på batteri og 220v når generatoren kører). Det betyder, at vi også kan hygge os dernede, når den mørke årstid melder sig.
For at alle disse tiltag kan vedblive med at ske, har vi besluttet, at det fremover koster kr. 50,00 at benytte huset for grupper og selskaber. Alternativt at flest mulige betaler kontingent og køber deres
drikkevarer i huset.
Afrydning og oprydning samt fejning af gulvet ser bestyrelsen, som en naturlig afslutning på besøget.

På bestyrelsens vegne

Hans Sandbjerg
Formand