fredag den 22. januar 2021

Jolle drevet i land i søens sydvestlige ende


 Der er i bådelaugets Facebook-gruppe blevet gjort opmærksom på en jolle, som er drevet i land nedenfor Ravnsbjerg/ Dollerup Bakker beliggende i Hald Sø´s sydvestlige ende.

Båden bærer Naturstyrelsens nummer 9, er rød udenbords og hvid indenbords med monteret stangholder agter og beslag.

Hald Sø´s Bådelaug er ved at tage kontakt til ejer og bestyrelsen kan desuden altid nås på foreningsmailen:

baadelaughaldsoe@gmail.com


 - og jollen, den sejler ingen steder foreløbig...


Der er fortsat intet nyt om den fastlåste jolle, som er blevet fjernet (med alt tilbehør) fra sin vinterplads ved Skytteholmen.

torsdag den 21. januar 2021

Mødet med Winnie...

 Tirsdag den 19. januar 2019 mødtes Winnie Liza Post, biolog i Viborg Kommune, med Hald Sø´s Bådelaug, repræsenteret ved vandplejeansvarlig Ole Dahlgreen, ved Dollerup Mølle (Winnie må kun mødes med én person udendørs på grund af COVID-19 restriktionerne).

Vi er enige i det projekt, Winnie har skitseret, og som man kan kalde projekt Dollerup. Det indbefatter udlægning af gydegrus og dødt ved i Dollerup Bæk nedstrøms svellebroen (overkørslen) ved Dollerup Mølle og frem mod sammenløbet af de to grene af bækken. 

I den forbindelse fjernes det gamle engvandingsanlæg, som DTU Aqua har benævnt betonopstemningen. I den anden gren, omløbet af Dollerup Bæk, udlægges også gydegrus på de første cirka 200 meter efter "skoven".

Hald Sø´s Bådelaug har, inspireret af Finn Sivebæk fra DTU Aqua, redegjort for tanker om intelligent drift af de to grene i opgangs- og gydeperioden, så man tilfører omløbet mere vand. Ligeledes at vandstrålen ved udløbet fra mølledammen samles, så smolten får lettere ved at vandre ud.

Ved Dollerup Bæks nedre løb, nedstrøms Dollerupvej, udlægges dødt ved og skjulesten, blandt andet for at mindske prædation fra skarv.

Winnie Liza Post, biolog i Viborg Kommune, besigtiger de nylige resultater af gydning på Jens´ Banker, som bådelauget etablerede i efteråret. Er man ikke fagperson, bør man afholde sig fra ophold i vandløbene grundet de dyrebare og skrøbelige ørredæg, som ligger gemt i gruset.


Hald Sø´s Bådelaugs har givet tilsagn om, at foreningen selvfølgelig vil assistere Winnie og Viborg Kommune i dette spændende projekt ved at køre og lægge gydegrus ud med dumper og trillebør samt placere dødt ved. Og det sidste vil Winnie deltage i, så det bliver en spændende læringsproces for de deltagende...


Et meget positivt møde!

 

Bådelauget skriver ud, som vi når nærmere.

Man kan altid tilmelde sig vandplejen - også blot for at se det hele lidt an.

Skriv da til: odahlgreen@gmail.com


Tekst og foto: Ole Dahlgreen

mandag den 18. januar 2021

Vandløbsgennemgang med DTU Aqua

 DTU Aqua og Hald Sø´s Bådelaug havde i fredags sat hinanden i stævne for at gennemgå og drøfte opmærksomhedspunkter i tilløbene til Hald Sø.

Undersøgelsen af elfiskeriet fra 2019 viste nemlig at blot fire af de femten målestationer kunne leve op til målsætningerne.

Med andre ord har ørredbestanden i Hald Sø det ikke godt.

Naturen er trængt.

Gennemgangen blev gennemført i overensstemmelse med nuværende gældende restriktioner og anbefalinger for COVID-19.

Her følger indtryk fra dagens gennemgang med Finn Sivebæk, vandplejekonsulent ved DTU Aqua i Silkeborg.

Fotografering af vandets fald ved Mostgård Mølledam.

Der samtales, spørges og drøftes nysgerrigt og ivrigt...

Nogle planter er særlig gode for vandløbet. Her er det Smalbladet Mærke, som dufter af gulerod, foreningsrepræsentanterne får viden om.

Ranunkel! Vegetationen deler vandets løb i to, og dette vil øge fisketætheden, da ørreder vil stille sig på begge sider af planten.

Løb af okker tages i nærmere øjesyn...

Finn demonstrerer, hvordan man finder ud af, om gydegruset er løst nok til at kunne flyttes ved det undertryk, som hunfisken generer med halen under gydningen. Tænk engang, ørreden rører (næsten) ikke gruset, mens banken skabes. Hannen kommer først til senere, når den egentlige gydning skal foregå.


Tak for en spændende og indsigtsrig gennemgang, Finn!


Der er meget spændende læsning på:

fiskepleje.dk