torsdag den 22. juni 2023

Udsætning af 50.000 ål i Hald Sø

 I går udsatte Hald Sø's Bådelaug 50.000 stk. små ål i Hald Sø ved DTU Aqua.

Ålene fragtes til bådene, der er klargjort til dagens udsætning af 50.000 små ål.

Sommerens udsætning skulle foregå lidt tidligere end de foregående år, og koordinering og planlægning var derfor blevet fremrykket. Det gik dog som sædvanlig fint takket være lodsejer, netværk og den frivillige indsats.

Det sættes fra land. Nu skal ålene udsættes nær skjul, så de gives de bedst mulige chancer for at  overleve.

Bådelauget havde i dagens anledning indhentet særtilladelse til brug af motor ved Naturstyrelsens lokale enheds chef, så ålene kunne udsættes søen rundt indenfor et acceptabelt tidsrum uden at lide overlast.

Ålene udsættes fra to både, der dækker henholdsvis den østlige og vestlige del af søen.

Den europæiske ål er rødlistet og kritisk truet af udryddelse, så udsætninger er afgørende. 

DTU Aqua påpeger, at indvandringen af glasål nu er nede på 1-10 procent af niveauet for 1970erne (klik).

De smukke ål. Her et kig ned i en af flamingokasserne, som de forsigtigt udsættes fra lidt efter lidt. Forhåbentlig kan udsætningerne hjælpe den skrøbelig bestand på vej i fremtiden...

En fin dag i naturens tjeneste. 

Vi skal passe godt på vores natur, for den bliver stadig mere trængt - i disse år nu også ved Hald Sø, som tidligere var beskyttet ved være et højfredet område...


lørdag den 17. juni 2023

Kan sygdomme finde vej til Hald Sø på grund af manglende skiltning og kontrol af havkajakker og SUPs?

 Det er svært at få øje på den fredede natur ved Hald Sø i dag, som lider under både tivolisering, bebyggelse og misforvaltning på trods af, at området er højfredet. - Og det er måske allerede nu kun et spørgsmål om tid, før sygdomme finder vej til vandet og også ødelægger naturen i området under vandoverfladen.

Vindsurfere prøver kræfter med søen på en blæsende dag.

Dette er en bekymring på grund af de mange kajakker, SUPs, kanoer og andre fartøjer, som den ene time kan padle rundt i fjorden, på havet eller andre søer, for snart efter at være lagt i vandet i Hald Sø uvidende om, hvad de bringer med sig. Hvilke sygdomme og andet kan de tilføre? Hvor mange kajakker og SUPs, som ikke er hjemmehørende i Hald Sø, er blevet desinficeret inden søsætning for at modvirke dette?

Større selskab af havkajakker er på tur på Hald Sø. Her var der søgt om særtilladelse til sejlads. Mange andre gange bliver der ikke ansøgt. Der er mange i gang på Hald Sø nu, og det presser naturen.

Bådelaugets observationer og samtaler med tilrejsende viser, at der ikke sker desinficering, ligesom folk enten er uvidende om, men også ofte lader hånt om og underkender de gældende sejlregler. Det vurderes at være en udbredt tendens, at mange fartøjer bruges ulovligt på søen uden særtilladelse, hvor også sikkerheden underkendes uden redningsveste.

Gummibåd uden bådnummer med fiskestænger. De sejlende er nu venligt blevet informeret om, hvor de kan søge om tilladelse til at sejle, og at man ved et medlemskab i en af foreningerne ved søen også kan få lov til at fiske fra foreningsbådene.

Utydelig skiltning og manglende kontrol ved Hald Sø skal derfor adresseres her. Der findes skiltning, men den må vurderes utilstrækkelig set i lyset af de voldsomme konsekvenser af De Fem Halder, som underkender naturen og truer med at ødelægge området helt - eller måske blot er en del af en tænkning der vil noget helt andet ved Hald Sø end fredet natur og søfred?

Kajakker skærer tæt ind under land og er tæt på andre sejlende. Vi skal forsøge ikke at forstyrre ynglende fugle, naturen og hinanden, men det er blevet svært med den voldsomt øgede og ukontrollerede trafik på søen.

Synlige sejltilladelser, det samme som gælder for betalende bådholdere i søen, er en selvfølge og det mindste at bede om - for naturen og søfredens skyld.

En kajakroer tæt på bredden i et område hvor isfuglen yngler. Dette forhold ses ofte søen rundt.

Snakken går. Det er løbet løbsk ved Hald Sø...

Husk rednings- eller svømmevestene. Hald Sø er en dyb sø med koldt vand under overfladen.

Søen kan opføre sig som en vindtunnel med kastevinde, der pludselig kan give ubehagelige overraskelser. Husk nu tilladelserne - og svømmevestene!


mandag den 5. juni 2023

Igen vand på vejen ved Gjelbroen - Brand og Redning er kontaktet

 Brand og Redning blev i dag kontaktet af Hald Sø's Bådelaug, da der var vand på Ravnsbjergvej nær Gjelbroen.

Første gang det skete, midt i februar, blev bådelauget i forhold til vandplejen gjort opmærksom på forholdet af Natur og Vand i Viborg Kommune.

Vandet pibler op ved siden af den asfalterede vej. Det løber igen langs vejen og over den.

Bådelauget har desuden været i kontakt med Park & Vej, der har givet sagen videre ind i kommunen.

Vand på Ravnsbjergvej nær Gjelbroen.

Hullet, som vandet pibler ud af, er blot et par centimeter i diameter.


Venstre side af vejen mod Ravnsbjerg og ned mod Gjelbæk.

Højre side af vejen mod Ravnsbjerg. Et hjulspor er mættet af vand.søndag den 4. juni 2023

Ulykke ved Skytteholmen - kør forsigtigt

 Der er sket en trafikulykke på Herningvej ved indkørslen til Skytteholmen. Kl. 18.40 er der fortsat politi til stede på ulykkestedet.

Kør forsigtigt derude, for der er kommet mere trafik ved Skytteholmen.

Der skal snart sælges campingpas på Skytteholmen - og andre steder omkring Hald Sø.

Der er kommet en høj belastningsgrad på naturen ved Hald Sø som følge af den eksisterende tilgang til naturforvaltning af området.

Et par de andre indtryk som møder en naturgænger på en hurtig gåtur ved Skytteholmen:Vi er i bådelauget her også fortsat opmærksomme på hærværk i bådepladsområdet og tiltagende hurtig og vild kørsel...