lørdag den 19. februar 2022

Opsamling af skrald ved Vejlevej

 Hovedvej A13 kaster en del affald af sig, og noget af det ender i Mostgård Bæk.

Her samler Hald Sø´s Bådelaug det sammen i løbet af året.

I dag var skraldepatruljen afsted igen igen for at afhente det seneste læs.


Det blev til en god murerbalje fuld...


tirsdag den 15. februar 2022

Generationsskifte - Thomas er ny bådpladsansvarlig for Naturstyrelsen i Hald Sø´s Bådelaug

 Mandag den 14. februar kl. 15 blev bådelaugets klubhus, Humlehuset, ramme for et ganske særligt møde.

Kaj var denne eftermiddag, som så ofte tidligere, ankommet til klubhuset som den første. Han var fortsat bestyrelsesmedlem i foreningen, havde været mangeårig kasserer og i nu en halv menneskealder også stået for anvisningen af bådpladser i søen for Naturstyrelsen.

Gennem sit pligtopfyldende virke var der ikke mange eller meget, som Kaj ikke kendte til eller havde viden om. Tidligere havde han også nøjsommeligt plejet vandløbene, der løb til søen. Først med alle de andre vandplejere, og siden, som joviale tider forandrede sig, og det frivillige arbejde for de nye generationer var blevet afløst af hektiske arbejds- og udlevelsesliv, havde han gået også alene i det strømmende vand.

Nu var alderen begyndt at trykke mere end tidligere. Bentøjet var ikke, hvad det var engang. Det var blevet for svært at færdes langs den knoldede, knudrede og bløde søbred ved pladsanvisningerne og i opklaringsarbejderne langs bådepladsområderne. Han havde derfor valgt, at det var blevet tid til, at et overdragelsesmøde skulle finde sted. 

Og mødet havde han nu arrangeret. De indbudte var Steen, som var skovfoged og dermed chef for den lokale enhed, som det hed sig, Thomas, der var lærer og fremadrettet skulle stå for anvisningen af bådpladser, samt Thorbjørn, formanden.

Kaj tændte op i kakkelovnen i husets stuerum, og med lighteren tændte han også tre stearinlys på bordet, som de skulle sidde ved. Der var lavt til loftet i det gamle bindingsværkshus, som lå på et lille plateau i skovbrynet med udsigt til den vestlige ende af Bækkelund Bugt. Havde huset ikke heddet Humlehuset, på grund af den humle, som man dyrkede her i tidligere tider, så ville navnet Søglimt også have været passende. Bag og omkring huset lå skoven - og den lå der endnu.

Som ilden fik fat og knitrede, forlod Kaj klubhuset og gik over i skuret. På sin vej tilbage kom formanden rundt om hjørnet, og de to hilste på hinanden. De satte sig ind i stuen ved bordet og samtalte, indtil den kommende bådpladsansvarlige og skovfogeden ankom lidt efter.

Mødet var sat. Overdragelsen kunne finde sted.

Steen, Kaj og Thomas efter overdragelsen.


Tak, Kaj

Velkommen, Thomas


- og Steen har meddelt, at ventetiden på en bådplads i Hald Sø er blevet nedbragt til 6 år.


Kaj har hermed overdraget ansvarsområdet med anvisningen af bådpladser i Hald Sø til yngre kræfter, men er fortsat bådansvarlig for foreningsbådene.søndag den 13. februar 2022

Gydebankeoptælling 2021/22 til indførsel 2022 - nyt fra vandløbene

 Hald Sø´s Bådelaug har nu afsluttet optællingen af ørredens gydebanker for optællingsåret 2021/22, der er foretaget i perioden fra midt i december 2021 til her midt i februar 2022. Data er nu blevet indført i statistikken for år 2022 og kan findes på siden "Gydebanker". Optællingsarkene kan for medlemmer og netværk tilgås ved henvendelse til bestyrelsen.

Sidste år (2020/21) startede vi i bådelauget med at GPS-logge gydningerne, som også nogle andre foreninger gør det, for måske over tid at kunne danne os et indtryk af, hvor i vandløbene fiskene er på leg, følge gydebanker og bevægelser år for år indeholdt med andre fokusområder, men også i forhold til de fremadrettede opmærksomheder vedrørende ørredbestanden i søen, som har været i kraftig tilbagegang.

Ørreden er meget vigtig, for den er "miljøindikator" for miljøtilstanden i gydevandløbet.

Og sidste år blev der logget blot 46 gydninger, hvilket var katastrofalt. DTUs undersøgelse af elfiskeriet i 2019 understøttede blot dette, hvor kun fire af femten stationer levede op til målsætningerne. I år ser tallet for tilløbene lidt bedre ud, men vi er fortsat langt fra eksempelvis 90ernes antal af ørreder i søen. Det er skrøbeligt...

De seneste fem års intensiverede indsatser i vandplejen samt anlæggelsen af gydebanker de seneste to år har dog haft en mærkbar effekt på gydeaktiviteten i år i to af tilløbene.

Her kan du se en lille undervandsfilm med søørreder på leg i tilløb til Hald Sø, som vi fik i kassen sidste vinter.

Vandløbspleje er fast arbejde, nænsomt arbejde, hårdt arbejde, observerende arbejde, reflekterende arbejde, en langsommelig, løbende og opmærksomhedskrævende proces med lidt plads til slinger i valsen, men det er også helt utroligt og ganske særligt, når man mærker, at naturen måske, måske, er på vej tilbage - på den gode måde. Man tør næsten ikke håbe...

Filmklip fra Thorkilds mobiltelefon, der viser en af de mange ørreder, som har taget de nye banker i brug hurtigt.

Det bliver spændende at se, hvad der i fremtiden kommer ud af netværkets indsatser for ørreden og naturen ved Hald Sø.


Eksempler på gydebanker fra indeværende optællingsår 2021/22, entour:


Dollerup Bæk-systemet


Gydning på en af de nyanlagte banker i nedre løb. Banken strækker sig på tværs af hele vandløbet.


Tæt på en af de mange gydebanker i omløbet.


Slaghul og samling af grus, der bryder vandoverfladen, indikerer gydning i omløbet.


Fornem gydebanke i omløbet.


Dobbeltbanke i øvre løb. Bemærk de to slaghuller.


Mindre banke i øvre løb.


Fin banke i øvre løb.


Mostgård Bæk


Gydebanken gemmer sig her under træerne i det nedre løb.


En stor fisk har været på leg her... Nedre løb.


Pæn gydebanke i øvre løb.Krobækken (Bækkelund Møllebæk)


Nok er Krobækkens løb både kort og velbesøgt, men der er stadig enkelte fisk på leg. Her en gydning i øvre del af løbet ved Gl. Hald.Gjelbæk


Gydebanke i det lave vand.


Endnu en gydebanke af typisk størrelse for Gjelbækken. Bemærk slaghullet foran grusbunken nederst i billedet.


Eksemplar af de mindre fisk, som leger i Gjelbækken. Den døde ørred som den blev fundet - med rognsækken trukket ud gennem forkroppen...


Efter nærmere undersøgelse røber et aflangt og smalt hul bag gællelåg og brystfinne måske, hvem der har været på færde?


Lad os forlade tilløbene og alt postyret, der er foregået igennem den seneste tid, for æg af istidsørreder ligger nu gemt i gruset i de stenede reder her og der, og så bør man slet ikke forstyrre.