Klubhuset

Foreningens klubhus, Humlehuset, kan frit benyttes af alle medlemmer.

Hvis man skal bruge det for en hel dag, kan Jens kontaktes.


Klubhus-ansvarlig:

Jens Mathiassen, tlf. 52 17 71 67Hald Sø´s Bådelaug har siden 1980 lejet huset af Statsskovvæsnet og brugt det som klubhus, hvor det har dannet ramme om mange arrangementer lige fra bestyrelsesmøder, møder med myndigheder, hyggestunder for medlemmer, klubaftener og i forbindelse med diverse foreningsjubilæer.


Humlehuset har en lang historie bag sig. Vi ved ikke præcis, hvornår det blev bygget, men vi har materiale, der viser, at huset stod der i 1795, hvor det hørte under Hald Hovedgaard og hed Humlegårdshuset.


Vi har ikke kendskab til beboerne i huset for hele perioden, men lidt ved vi. Engang i 1800-tallet boede Per og Karen Jønsson i huset, og i en årrække i 1920erne var det familien Jespersen, der boede i huset. Senest boede familien Martin og Astrid Jensen der i begyndelsen af 1950erne.


Hist hvor vejen slår en bugt...