tirsdag den 30. marts 2021

Grand Slam

 I Florida Keys i USA, hvor navne som Hemingway, Grey, Huff m.fl. har udviklet sportsfiskeriet, kan man fange en Grand Slam. En Grand Slam er ikke en fisk, men i stedet hele tre af slagsen: Permit, tarpon og bonefish - og de forskellige arter skal alle fanges på blot én enkelt dag!

Det havde været en kold vinter, rigtig kold, og måske var det derfor, at de tunge madammer ikke havde indfundet sig, hvor de plejede at være på denne tid af året? En tung madamme er en stor hungedde. Hos gedderne bliver hunnerne nemlig langt større end hannerne. Nu var geddefredningen igennem april måned lige om hjørnet, så skulle der fanges en forårsgedde, skulle det være nu! Også aborrerne var udeblevet. Aborre kan fanges hele året. Om foråret, viser erfaring fra Hald Sø, kan de store aborrer stå enkeltvis.

Det havde i det hele taget bare været rigtig koldt uden fangst på de første ture. Men så var det blevet til lidt kastetræning, og bådkassen, som var blevet tilvirket vinteren over, den funkede bare!

Bådkassen er tilvirket af en lav murerbalje, stykker af PVC-rør, en skumcylinder (til kunstagn) og rustfrie skruer, spændskiver og møtrikker. Med en vandfast tusch er der afsat streger for hver 10 cm. Kassen kan placeres under eller sågar på tværbrættet. Der findes desuden rørdele skåret ud til fluestænger/ andre vinkler.

Der var flere fiskere på søen denne første rigtige forårsdag. Når vejret skifter, er det med at være på vandet, for der er fiskene på finnerne!

Hald Sø kan ofte være mere vindblæst, end hvad vejrudsigten lover, og på denne dag var det ikke anderledes. De 6 m/s kom fra sydvest og gav to vindtunneler gennem søen; fra vest gennem Bækkelunds- og hovedgårdsbassinet, fra syd gennem hovedbassinet. Havde vinden været i øst, havde det forværret forholdene for fiskeri, for på Hald Sø findes ingen læ for østenvind.

Men trods blæst og bølger med små skumtoppe strålede solen, og luften var mild. På sådanne dage lægger man sig godt i årerne den ene vej for at kunne slappe af den anden med en enkelt åre som ror…

Kastefiskeri båden rundt var vanskeligt på grund af vinden, men på den anden side af ruinen var der lidt læ. Båden drev for vinden, mens der blev kastet i alle mulige retninger med forskellige kunstagn.

Nu skulle der skiftes fiskeplads.

Wobbleren kom i vandet og blev trukket efter jollen. Dørgningen resulterede i en aborre fint over 40 cm-mærket på bådkassens længdemarkeringer. Fisken var tromletyk! Efter en hurtig fotografering blev den genudsat.

Skulle man lige prøve det stræk én gang til trods blæst? Næste gang stangen bøjede dybt, var det en gedde i mindre mellemstørrelse, der ligeledes blev genudsat. Mindstemål for gedde er i øvrigt 60 cm.

I Hald Sø deler rovfiskene nogle af de samme byttedyr. Gedder, ørreder og større aborrer spiser alle skalle og aborre. Derfor er man heller aldrig helt sikker på, hvad der hugger…

Stangen bøjede lidt senere igen dybt i et godt hug, men blev derefter nede. Endnu en gedde?! Nej, en sølvfarvet ørred gik snart fri af vandet en 20 meter bag jollen. Den var lige under halvmeteren og både livlig og godt kroget, så fisken måtte hurtigt en tur i båden, før den kunne genudsættes ved godt mod. Heldigvis var der ved at være godt med vand indenbords (ørredens slimlag)... Ørreden på Hald Sø er fredet fra den 1. november til og med den 31. marts med et mindstemål på 40 cm, og der er ikke så mange af dem, som der var engang.

Nu måtte det være nok! Det havde dog været lige ved at blive til en kæmpestor fisk på vej ind, som den ene af de to stænger bøjede voldsomt i et dybt hug, men dette monster viste sig i kampens sidste fase at være en tung gren. 

Ja, sådan kan det gå, men det er præcis sådan, de rigtig store gedder også opfører sig, når de har hugget agnen. Vindmøller og kæmper...


...og en tilfældighedernes Grand Slam.

 

Hvis du har en god fiskehistorie fra Hald Sø, som du ønsker at dele, så send den til bestyrelsen på:

baadelaughaldsoe@gmail.com


lørdag den 27. marts 2021

Havørn, havørn!

 Den imponerende havørn på himlen over søen (link åbner i nyt vindue) cirkler snart om en lille jolle dernede. Ørnen kommer nærmere…

Havørn i flugt over Hald Sø (fotografi og film fra den 23. marts, 2021, mobiltelefon)

Havørnen debatteres som en naturlig løsningstilgang på det høje prædationstryk, som skarverne forårsager på bestandene af rovfisk. Lokalt, ved Hald Sø, er bestanden af søørred en opmærksomhed, men også aborren er i fokus.

Vil det være muligt at få havørnen til at bygge rede i Hald Sø-området?


lørdag den 13. marts 2021

Udsættelse af generalforsamling 2021 grundet COVID-19

 Bådelauget har igennem den seneste tid forholdt sig afventende i forhold til indkaldelse til foreningens årlige generalforsamling, dette som følge af COVID-19.


Bestyrelsen har nu truffet afgørelse om, at indkaldelse til generalforsamling udsættes, indtil foreningslivet åbner mere op, så vi kan overholde gældende retningslinjer.


Beslutningen skyldes tillige, at en del af foreningens medlemmer vil opleve, at teknikken driller og ikke virker, skulle generalforsamlingen afvikles online, og bådelauget har vigtige forhold at tage stilling til, som forudsætter medlemsdeltagelse.


På bådelaugets og bestyrelsens vegne


Thorbjørn Svensson, formand


Stemningsbillede fra indeværende uge hvor søen på ny frøs til fra både nord og syd.
Modtager du ikke nyheder fra Hald Sø´s Bådelaug kan det skyldes følgende:
Du har ikke givet bådelauget tilladelse til at sende nyheder og informationer til dig (følg i stedet med her på siden).
E-mailadressen (din nuværende) har brug for et tjek.
Meddelelsen er gået i spambakken i stedet for indbakken.

Skriv til bestyrelsen på:
baadelaughaldsoe@gmail.com


søndag den 7. marts 2021

Om klargøring af foreningsbåde, boardwalk og søfred

 Her i weekenden skulle foreningens to joller klargøres, for nok er det fortsat køligt derude på vandet, men det er blevet forår.

Hald Sø´s Bådelaugs tidligere kasserer og mangeårige medlem, Kaj, er ansvarlig for foreningsbådene. De tilses flere gange i ugen, og det giver noget i dagligdagen lige at skulle omkring for at se til bådene, tømme dem for vand og alt det andet, som tilsynet også indebærer - selvom bentøjet ikke er, hvad det var engang.

Kaj deler ud af sin viden, fotograferet af den flinke tømrer der arbejder på boardwalken, som kan ses i baggrunden.

Boardwalk. Som en enorm sydamerikansk anaconda snor denne sig nu gennem græsset langs vandkanten fra smedje til kro. Boardwalken synes dog smal?! Møder Kaj en anden person, der skal forbi i sin kørestol, vil de to så kunne passere hinanden? ”Og der er jo langt ned på begge sider!”, som Kaj bemærker.

Det er også blevet besværligt for flere bådholdere at nå frem til deres joller, men måske gør det samme sig gældende for andre, som ikke har noget at gøre i bådene?!

Andre opmærksomheder går på affald langs gangbro og søbred samt forstyrrelser af dyrelivet i bækken?

Tiden vil vise, om gangbesværede falder af broen, om anlægget kaster plastik og dåser i naturen, om bådene vil kunne ligge i fred og meget andet…

 - Om anacondaen vil fortære eller vise sig at være en god slange, som respekterer naturen, roen, det lokale liv ved søen og søfreden.

mandag den 1. marts 2021

"Vi går ikke ned på udstyret!"

 To af nationens meget dygtige fiskere gæstede i går søen i det milde vintervejr. Det var blevet tid til at se til gedderne og de store aborrer trods den lave vandtemperatur. Hald Sø er en dyb sø og derfor også lidt "langsommere" end mange andre danske søer. Søørreden er fredet indtil 1. april.

Daniel (t.v.) og Andreas (t.h.) gør søen usikker i Hald 1.


Et kig ned i båden afslører en masse giftigt grej! 

Gad vide hvad de fik på krogen denne dag?

God fangst derude.