torsdag den 4. august 2022

Udsætning af 50.000 ål i Hald Sø

 I år skulle der sættes ekstra mange ål ud i Hald Sø - og det blev der, for hele 50.000 ål fandt vej til vandplejefolkene, som ventede ved søbredden.

Et kig ned i en af flamingokasserne fyldt med de dyrebare små ål.

Her følger et par indtryk fra tirsdagens udsætning:

Der stables kasser med ål fra traileren.

Ålene inspiceres undervejs.

Så meget fylder 50.000 ål.

Kasserne bæres ned til jollerne, hvor de forsigtigt læsses.

To joller, et øst- og et vesthold, sejler ålene søen rundt. Der var forinden blevet ansøgt om sær-motortilladelse til udsætningsopgaven, da ålene i kasserne ikke må lide overlast.

Ålene udsættes forsigtigt langs sivbræmmerne.

Godt humør under udsætningen af de mange, mange ål.

Vores sø er nu blevet en masse smukke ål rigere. Lad os krydse fingre for, at vores ydmyge indsatser for naturen måske vil hjælpe lidt på det dystre fremtidsscenarie, som vi står i.

Her kan du klikke og læse mere om ålen og formålet med udsætning af ål (DTU Aqua).


Mange, mange tak til lodsejer og netværk for lån af faciliteter og udstyr til udsætningen.
torsdag den 7. juli 2022

Det er fiskevejr

 Sommeren er i gang, men strandvejr er det jo ikke ligefrem, og med vinden i vest lokker heller ikke makrellerne. De køligere temperaturer med både sol, vind og regnbyger ind imellem gør i stedet vejret ideelt til en fisketur på søen, hvor der både kastefiskes og dørges efter sportsfiskene.

Søen ville på denne tirsdag eftermiddag først i juli give både aborre og gedde til fiskerne.

Dørgefiskeri i bølgerne har resulteret i en fin sommergedde. Den er tung...

... Men det går lige til et hurtigt foto. Bemærk haleskaden på fisken.

Aborren er en fin sommerfisk, som i perioder med højtryk hugger godt på både flue, spin og naturlig agn også i de øvre vandlag.

En jig overlister gang på gang de stribede...

Der var gang i aborrerne denne dag.

Som eftermiddagen afløstes af aften, var det svært at stoppe med fiskeriet, også selvom farmors lasagne ventede. Da fiskegrejet til sidst skulle læsses af på broen, blev det ikke bedre af mødet med et par på deres aftentur, hvor manden snart delte ud af hemmelige fisketips af den slags, som man lærer af. Imens kunne jollen så fortøjes andetsteds.

Efter sidste kast følger allersidste kast... Nu skal vi hjem til aftensmad, og broen er jo til bådene.


lørdag den 18. juni 2022

Jens har forladt os

 Jens Vinge Bak Christensen, tidligere vandplejeansvarlig og formand i Hald Sø's Bådelaug, er gået bort.

Sømanden tabte kampen til kræften, men var til det sidste aktiv i bådelauget.

Viborg er blevet et ganske særligt menneske fattigere, hvis hjerte bankede for Hald Sø og naturen.


Æret være hans minde


Jens tilser brinksikringen i Mostgård Bæk, et af de mange vandplejeprojekter han har taget initiativ til i sin tid som vandplejeansvarlig i Hald Sø's Bådelaug.


lørdag den 11. juni 2022

Genetablering af natur i nedre Dollerup Bæk

Vi er for nu blevet færdige med genetableringen af natur på det nederste stræk af Dollerup Bæk ved udlægning af dødt ved og halvfældninger, som også vil glæde de mange naturgængere på deres færd ved søen.

Den før så golde ørken på det udrettede stræk med sandvandring, hvor ikke meget kunne leve, ses nu afløst af skjule- og opvækststeder, små strømrender og et virvar af naturlige vækster. Det bliver spændende, hvad den løbende opmærksomhed vil vise i forhold til indsatsen.

Et kig opstrøms nederste gangbro. Wow!

Nedstrøms ved udløbet.


Her følger nogle indtryk fra sidste etape:
søndag den 5. juni 2022

Holdet er sat til onsdag den 8. juni

Vandløbsplejen I Dollerup Bæk med igangværende udlægning af dødt ved og halvfældninger skal blandt andet sikre ørredynglen skjule- og opvækstmuligheder, ligesom det kan bedre balancerne i hele fødenettet.

Det før så golde stræk af det nedre udrettede løb i Dollerup Bæk er i bedring. Det bliver spændende at se, hvad DTU Aquas undersøgelser i de kommende år vil vise om ørredbestanden.

Holdet er nu sat til sidste etape i nedre Dollerup Bæk, hvor bådelauget næsten er færdige og har været under kyndig ledelse af Winnie Liza Post og Torben Tinggaard.

Kan I huske Winnie? Biolog og tidligere projektleder ved Viborg Kommune, som desværre har fået nyt arbejde, der stod i spidsen for også det seneste store projekt i Dollerup Bæk med udlægning af gydegrus. Nu får ynglen bedre betingelser, men Viborg er blevet en enestående medarbejder fattigere.

Torben er kapaciteten, der bare ved en helt masse om blandt andet udlægning af dødt ved og halvfældninger.

Torben Tinggaard, manden med den store hammer, vidensdeler for nogle af de mange forbipasserende naturgængere, som vandplejen er i gang.

Og ham får vi lov til at være i selskab med igen på onsdag den 8. juni fra kl. 9, hvor vi mødes på p-pladsen ved iltanlægget på Dollerupvej.
Vandplejeholdet er allerede sat med rollerne fordelt, men hvis du skal ud at gå eller køre en tur, er du meget velkommen til at komme forbi og kigge på eller få en lille snak.

Det har været lærerigt, og vi lærer hele tiden, for der sker meget nyt inden for naturforståelse og -indsatser. Det skal vi selvfølgelig være med på i Viborg.

Forbipasserende er stoppet op på deres vej og har fået sig en snak. Det har været så hyggeligt. Alle er utrolig positive og værdsættter den naturindsats, som lever med bådelauget. For naturen er på retur ved Hald Sø.

Vi ses på onsdag!

Status på oplæg om de nye bådpladsmarkører

 I foråret var bådelauget igennem de fire bådepladsområder for at se på de nye pladsmarkører, for der havde været rettet henvendelse vedrørende uhensigtsmæssig placering.

Hver enkelt metalpæl blev derfor gået igennem med bådpladsholders briller på, og det kom der et oplæg ud af, som er til gennemsyn hos Naturstyrelsen.

Vi afventer fortsat, og bådelauget har desuden tilbudt at hjælpe med omplaceringen, hvis det går igennem.

Senest har en af magnetfiskerne fundet en metalpæl i søen.


torsdag den 5. maj 2022

Udlægning af dødt ved og halvfældninger i Dollerup Bæk

 Mandag den 2. maj kl. 9 var der opstart på projektet med udlægning af dødt ved og halvfældninger i Dollerup Bæks nedre løb. Disse tiltag skal blandt andet sikre den så værdifulde fiskeyngel af den trængte istidsørred flere skjulesteder og opvækstområder, for tiden er imod naturen. Af DTU Aquas undersøgelse af tilløbene i Hald Sø i 2019 levede blot fire ud af femten stationer op til målsætningerne. Igennem den seneste årrække er naturen ved Hald Sø i tilbagegang, ligesom søens miljøtilstand ses nedadgående.

De frivillige vandplejere i bådelauget var denne dag kommet i rigtig godt selskab...

Tre af landets kapaciteter på vandplejeområdet nyder en afslappet stund efter dagens indsats for naturen. Fra venstre: Torben (DSF), Winnie (biolog og projektleder, tidl. Viborg Kommune) og Ivan (KÅS).


Kom og vær med!

Vandplejeprojektet fortsætter på følgende datoer:

Torsdag den 12. maj fra kl. 9

Lørdag den 14. maj fra kl. 9 (afslutning)

Hvis du har lyst til at være med - eller måske blot se vandplejen lidt an - ring eller skriv til Thorkild Grundell Pedersen, næstformand & vandplejeansvarlig, på mobil 66 88 55 23. 


Her følger nogle indtryk fra dagen:


Fotos: Winnie Liza Post