fredag den 19. juli 2024

Nu er der mulighed for at låne en bådtrailer

Nordea-fonden har tildelt Hald Sø's Bådelaug midler til et projekt indenfor fokusområdet Liv i det lokale:

Derfor er der nu blevet mulighed for, at bådpladsholdere ved Hald Sø kan låne en bådtrailer af bådelauget, hvis ens jolle skal til reparation, en ny båd isættes eller for eksempel hvis den gamle jolle bare skal køres væk.


Der er indkøbt to solide trailere: En Sealine 14 fod samt en Brenderup 15 fod med gods i.


Desuden er der indkøbt en elmotor til brug i forbindelse med særlige opgaveløsninger i netværket, hvor der skal indhentes sær-motortilladelse, ved udsætning af ål og i forbindelse med Naturens Dag.


Forhåbningen er, at dette tiltag kan bidrage til sundhed og fællesskab i naturen ved Hald Sø, tilvejebringe samarbejde mellem Hald Sø's bådejere samt være medvirkende til at holde både og bådepladsområder i god stand.

- Og hvis vi alle passer på trailerne og behandler dem godt, så kan de hjælpe mange og holde i mange år.Tak for støtten!


tirsdag den 16. juli 2024

Tale til Kaj

Kaj

 

På vegne af et bådelaug som har eksisteret og virket for naturen og fællesskabet fra før denne taler blev født:

 

Du blev tidligt kasserer og fortsatte i denne funktion hele vejen igennem indtil nyere tid.

Dette er blot en af de mange opgaver, som du påtog dig og løste for foreningen undervejs i dit virke. 

 

For du favnede meget og løste flere komplekse opgaver:

 

Du stod for pladsanvisning af bådpladser for den nuværende Naturstyrelse, udlejningen af foreningsbådene for medlemmerne, du stod også for medlemsbladet og var engageret i vandpleje, men disse tunge områder, hver for sig og tilsammen, er end ikke nok til at beskrive dit engagement og virke i Hald Sø’s Bådelaug. 

 

Netop fordi jeg som andre i dag ikke var til stede, er der også de, der vil være langt bedre til at fortælle historierne fra tidligere, som skal fortælles for og i fremtiden, om engagement, flid og naturgenopretning og -pleje.

 

I stedet kan jeg bidrage med den Kaj, dig, som helt til det sidste, var aktiv i bestyrelsen i Hald Sø’s Bådelaug. Og din tilstedeværelse indgød en ro, for du var rolig og vidende, og god for en skarp vinkling af et forhold eller udfordring, som kunne trække tråde ind i fortiden og kvalificere ved at give en historisk forståelse eller bevidsthed.Udover skarpheden har du udvist en række enestående kvaliteter.


Følgende er blot nogle:


Flid:

Når du påtog dig en opgave, stod du last og brast med den og passede den til tiden, hele tiden. Du havde dine domæner og alt indenfor disse blev der taget hånd om. Vi nye forstod, at du var et menneske, der selv ville give tingene fra dig – og blev ved dem til det sidste. I en menneskealder var du der og var noget godt for mange.

 

Sparsommelighed:

Din sparsommelighed har gjort vores forening godt. Penge er nemme at bruge, men de kan være svære at komme til. Derfor har nyere bestyrelser nydt godt af dit princip om at sætte tæring efter næring. Samtidig kan opfindsomme løsninger også spare, så for det meste giver princippet god mening for en forening, hvis kontingent i en i dag meget dyr verden fortsat ligger på blot 75,- plus gebyr på en femmer til dækning af omkostninger ved MobilePay, også din løsningstilgang. 

 

Ydmyghed:

I forlængelse har du altid udvist ydmyghed overfor foreningens formål og medlemmerne, de der vælger at støtte sagen. Du har levet denne logik i kommunikationen med medlemmer og netværk.

 

Viljefast:

Viljefast eller stædig? Gennem møder, drøftelser, opgaveløsninger har du vist, at du var en mand af dine holdninger. Du inviterede ikke uden videre ind, men åbnede døren når sagen eller personen viste sig værdig, eller når du simpelthen kunne se, at det var nødvendigt at give af din viden og indsigt for at komme videre. For der var mange gange ikke noget nyt under solen, du havde været der før. Og så gav du også af dig selv, når vi stod overfor nye udfordringer eller mulige løsninger. 

 

- Og når alt var godt eller ikke værd af bruge tid på, nød du at fortælle om tidligere tider ved søen.


Her er tre eksempler:

 

- Om dengang du fiskede på søen og medbragte soveposen til nattens søørreder i overfladevandet - og på flue.

 

- I dansemyggeforholdet, hvor et argument i nedgangen af antal af myg måske kunne gives i tilførsel af for meget ilt til bunden i forkerte perioder, hvorved fredfiskene så fik mulighed for at spise dansemyggelarverne. 

 

- Vandplejen af Mostgård Bæk, hvor både bæk og omløb skal tilses mindst to gange pr. sæson, for ellers gror det hele til.

 

Det må være det for nu.

 

Nu skal vi klare os uden dig. Hvordan vil det gå? Vi synes nu uden fortidens anker...Kaj

 

Tak for den indsats, du har givet naturen, det lokale liv som ikke mindst foreningslivet ved Hald Sø. Den er helt igennem og i særdeleshed ganske enestående. Det bør om noget understreges.

 

Du vil være savnet, er allerede savnet, mere end du aner, men dit vid, dine lysende øjne og dit milde smil vil fortsat være.


Da dette medlem trådte ind i bestyrelsesarbejdet, synes foreningen presset, i løbende afvikling.

 

Narrativet, eller holdningen, som syntes at blive båret frem, var at bådelaugets største bedrifter lå i fortiden. Tidens tand.

 

Efter års hårdt arbejde og utrættelige indsatser – hvor du har været en af guiderne – er foreningen igen, ved sine indsatser for naturen, i hvert fald nu et sted, hvor det er værd at være som forening med et grønt formål. 

 

Men hvor længe? For hvad med foreningslivet mellem mennesker? Hvad med deltagelsen… Den er lille, for lille. For deltagelsen er et af de steder, hvor fortællingen ikke har flyttet sig. Ikke blot hos os, men også i andre foreninger.Hvad skal der blive af naturen, hvis vi ikke sammen lever den bedre, end den er i dag?Kaj, du har været en deltager, helt til det sidste, og du var den sidste af de oprindelige…

 

I fremtiden må din guidning og inspiration derfor være med blik på tiden indtil nu: Hvad ville Kaj have sagt her, hvordan vil Kaj nu tilgå dette? Du vil nu gå hen og blive en af fortidens stemmer blandt andre, der gav af sig for fællesskab og natur. 

 


En inspiration


 

Et ankerVi ses ved søen, Kaj!Delt efter aftale.
lørdag den 13. juli 2024

Bjærgningsaktion 225

 I går blev ejere og båd, der havde været ranet, endelig genforenet.

Båden havde været lagt i vandet i foråret og var kort tid efter forsvundet fra sin bådplads på Skytteholmen.

Åleudsætternes vest-hold havde onsdag fået øje på den savnede jolle, der nu lå fortøjret langs Inderøen? Den lå godt gemt under udhængende grene fra træerne, der gror på den stejle søbred, ikke så langt fra lejrpladsområdet. 

En repræsentant for bådelauget og bådholder mødtes derfor i går ved Smedehuset, og herfra gik eventyret nu ud på søen for at finde ud af, om jollen lå her endnu, og om den var for beskadiget til at kunne sejle.

Den savnede båd er fundet og tømmes for vand.

Det gjorde den heldigvis. Et langt bræt, der formodes at være blevet brugt som paddel, lå indeni. Snart var båden tømt for vand og kunne testes for huller og skader. 

Vejret var godt med varme, lidt sol ned gennem skydækket og næsten ingen vind.

Helt derude ror Lone båden hjem...

Det blev en rigtig hyggelig bjærgningsaktion i den dejlige, danske sommer.torsdag den 11. juli 2024

Udsætning af 40.000 stk. ål i samarbejde med DTU Aqua

 I går assisterede vandplejen ved Hald Sø's Bådelaug DTU Aqua og udsatte 40.000 stk. ål i Hald Sø.

Her kommer beretningen om denne dag for naturen i billeder og ord - samt i en dugfrisk, instruktiv film om udsætning af ål i praksis optaget af Alen.

Skovidyl. Stråtaget emmer i morgensolen, og ålekasserne er allerede hentet ned fra loftet...

Ålekasserne fragtes til traileren...

... hvor de pakkes.

Niels har flere smarte trailertiltag. Nettet her kan både give sig og holde styr på lasten under køreturen.

I søens sydende mødes holdet. Lars er nu ankommet efter at have sejlet Skytteholmsjollen til Dollerup, og Alen klargør.

Der kommer Mogens, lige på slaget.

Ålene gøres klar.

Et kig ned i en af kasserne til de små ål. Utroligt!

Så meget fylder 40.000 stk. ål.

Ålekasserne fragtes til de to både. Der var ansøgt om særlig motortilladelse til denne dag.


Besætningerne gør klar til udsætning af de små ål langs sivbræmmer søen rundt.
Ålene føres forsigtigt op i en plastikske eller -kande og kan herefter skånsomt udsættes.

Erfaren skipper.

Efter udsætningen af ålene skal der rigges fra, pakkes sammen, ryddes op og vaskes ålekasser, som snart igen lægges på loftet i det lille skovhus til næste år...


Nu svømmer der rigtig mange små ål rundt i Hald Sø - og mon ikke nogle af dem engang bliver rigtig store...


Man kan læse om formålet med udsætninger af ål her (klik).


Tak for hjælpen og venligheden, Helle & Klaus!


Har du lyst til at være med i vandplejen, kontakt blot 22371823 (Thorbjørn).


søndag den 7. juli 2024

Kaj er ikke længere iblandt os

 Kaj Vestergaard Sørensen, tidligere kasserer i Hald Sø's Bådelaug, er gået bort.

Han sov stille ind omgivet af kære, men var aktiv i livet og bestyrelsen til det sidste.

Vi har i dag mistet en af grundpillerne i vores forening, et menneske hvis pligtopfyldenhed overfor fællesskabet står som noget ganske enestående.

Æret være hans minde

Kaj i gang med forårsklargøringen af foreningsbådene. Kaj var igennem årtier kasserer i Hald Sø's Bådelaug, ligesom han også passede foreningens joller og tidligere stod for tildelingen af bådpladser for Naturstyrelsen. Fotografi fra den 13. april 2020.


fredag den 5. juli 2024

Nye fortøjninger på Hald 1 og Hald 2

 Torsdag er der blevet lavet nye fortøjninger til foreningbådene Hald 1 og Hald 2 ved Hald Hovedgaard.

Det blev en våd, men givende torsdag for fællesskabet.

Medlemmer fra bestyrelsen mødtes på p-pladsen nedenfor Smedehuset kl. 08:30, og kl. 20:30 kunne arbejdet indstilles.

Holdet er i gang.

Bådene er nu fortøjret med kæder i lås til bådebroen i stedet for reb med karabinhager, som flere gange er blevet skåret over. Samtidig er bådene blevet lagt længere ud i et forsøg på at modvirke, at for mange forbipasserende opholder sig i dem under fortøjning, som ødelægger joller og bro. Samtidig er bådene nu ikke så stramme i fortøjningerne, hvilket kan gøre det sværere for flere mennesker at hoppe i dem eller bruge dem til spisning og som skraldespande.

De store bøjer gav opdrift og blev siden skiftet til mindre.

Lad os håbe, at dette kan modvirke noget af det hærværk og hårdhændet behandling, som vores forenings fartøjer har været udsat for de seneste år. Ellers må vi se på det igen.

Dobbeltbåden er klar til at fragt. En yderst funktionel Storm P. løsning der virkede!

Instruktion til fortøjning af hovedgårdsjollerne:

Lars er i gang med en visuel instruktion, der senere hænges i pumpehuset. Instruktionen til fortøjninger findes her online under Foreningsbåde & bådpladser. Jens vil gå i gang med at se på nye beslag til åregaflerne.

Det er selvsagt et fælles anliggende i vores forening for alle medlemmer, der nyder godt af bådene, at vi sammen holder dem og pumpehuset i orden og pæn stand fra gang til gang, vi er ude.

Her følger flere indtryk fra dagen:

To stærke mænd løfter tungt!

Traileren er pakket og klar til indsatsen.

Undervejs i konstruktionen... Lars havde medbragt et spil, der klarede nedsænkningen.

Første nedsænkning...

Jens måler og justerer længder på reb og kæder.

... og sådan gik det slag i slag gennem regn og opholdsvejr på denne torsdag:
Rosinen i pølseenden... Den tunge blok som Jens havde fremstillet:


- Og den kan man være så (u)heldig at få på krogen, næsten lige der hvor regnbuen ender...
mandag den 1. juli 2024

Nyt fra vandplejen - om kommende indsatser og bæklampretter på leg

Sommeren er over os, og det er ved at være tid til vandpleje - ligesom vi også har nogle nye projekttiltag i tilløbene til Hald Sø i støbeskeen...

Hald Sø's Bådelaugs vandløbsgennemgang tidligere på året med DTU Aqua og Natur og Vand ved Viborg Kommune gav inspiration til helhedstænkning i ansøgningen af kommende vandløbsrestaureringsprojekter med anker i bådelaugets idébank eller projektkatalog. Ansøgningen for kommende indsatser er fortsat i høring og behandling.

I følgende vandløb ansøger Hald Sø's Bådelaug til udførsel i indeværende år om:

Krobækken

Sidste års udlægning af gydegrus på to strækninger i Krobækken har sikret os muligheden for, at ørreder fremadrettet kan gå op og lege på frisk grus, der ikke er kittet sammen. Vinteren gav os i dette tilløb blot ét enkelt sted med tegn på gravning, og der er fortsat ikke registreret ørredyngel. Der er efter aftale sat vandranunkel og vandstjerne i forsøg på at skabe opvækst- og skjulesteder for fisk og smådyr.

I denne video fra i år kan man se bæklampretten på leg i Krobækken i juni måned under vandranunkel (klik)

Som det tydeligt ses i filmen, er der desværre fortsat meget knust glas og andre skår i vandløbet på grund af menneskelig aktivitet gennem tiderne. Vandplejen ved Hald Sø's Bådelaug fortsætter selvfølgelig med at indsamle dette løbende.

På en anden lille film ses en tangloppe finde vej til de gydende lampretter (3m45s).

Vi ansøger i Bækkelund Bæk (Krobækken) om udvidelse af projektzone og udlægning af dødt ved.

Bæklampretter på leg i Krobækken, 2024. 
Der er fortsat store mængder af glasskår i vandløbet.

Gjelbækken

I Gjelbækken udlagde vi en dobbelt gydebanke i nedre løb ved Gjelbroen og fik lagt grus i depot til udlægning i øvre løb også. Og nu er de væltede træer, der blokerede skovstien, blevet fældet, så vi kan komme videre lidt senere på året.

Dollerup Bæk

I efteråret supplerede vi med gydegrus på tidligere udlagte banker, og bådelauget søger om etablering af endnu en gydebanke i det oprindelige løb nedstrøms omløbet, for her er der på nuværende tidspunkt fortsat ikke ét eneste sted med gydegrus.

En sandet strækning i Dollerup Bæk hvor der kan blive udlagt gydegrus.

Kapeldalen

Kapeldalen Bæk har været uden gydning i flere år, hvorfor der søges om udlægning af gydegrus på en lige og sandet strækning med let supplering i øvrigt. Vi søger i samme ombæring om at bedre opgangsmuligheder for ørreder længere op i løbet, end det vurderes muligt nu.

Niveauforskel i løbet, der vurderes at gøre det svært for fisk at passere...

Mostgård Bæk

En voldsom vinter resulterede i manglende opgang i Mostgård Bæk?! Der er derfor søgt om udlægning af gydegrus på to udvalgte strækninger, hvorved vi måske kan sikre gydning trods kommende vintre med meget nedbør - og heraf en for høj strømhastighed på vandet mange steder.

En af to ansøgte projektzoner i Mostgård Bæk. Efter poolen ønskes der udlægning af gydegrus.

Ravnsbjergkilderne

I et par af løbene nedenfor Ravnsbjerg ansøges der om supplering med gydegrus, ligesom en gammel rørføring, der vurderes at forhindre opgang, ønskes fjernet.

Rørføring i en af Ravnsbjergkilderne.

Ansøgningen kan man se her (klik).

Hvis du har lyst til at være en del af vandplejen, er det blot at tage kontakt til 22371823 (Thorbjørn). Man er med, som man har lyst, tid og evne til. - Og vi skal snart i gang i tilløbene.

Det fineste morænesand og grus - samt en del skår - kommer til syne, som vandet nu arbejder. Bækkelund Møllebæk.