tirsdag den 14. december 2021

Årets julegave til os alle

 Julen falder tidligt i år...

Årets store vandplejeprojekt i bådelauget har været samarbejdet med Viborg Kommune, Grønhøj Vognmandsforretning, berørte lodsejere, DTU Aqua og Naturstyrelsen om fjernelse af forhindring i løbet af Dollerup Bæk og udlægning af gydegrus i etableringen af nye gydebanker.

Naturen er trængt ved Hald Sø. Istidsørreden, som fortsat gyder naturligt i tilløbene til søen, er en miljøindikator - og der er alt for få af dem tilbage.

De frivillige i bådelaugets vandpleje lagde sig ekstra i selen og tog en ordentligt tørn i dette ambitiøse anliggende for at vende den triste udvikling. 

Og se nu her. De nedenstående to fotografier viser nylige tegn på gydning.

Det er faktisk lidt tidligt at snakke gydning, for de fleste gydeaktiviteter foregår oftest senere. Alligevel har de første fisk ikke været sene til at tage en af de nyanlagte banker i brug...

Gydebanken kendetegnes ved en samling af løst grus (midt i billedet), der har en lysere farve end det omkringliggende gydegrus. Foran gydebanken ses et dybt slaghul (øverst til højre), hvor fisken(e) har stået.

Denne imponerende og tidlige gydebanke viser, at arbejdet med udlægning af gydegrus betaler sig.


Vores forening siger tak til netværket for spændende samarbejder i året, der er gået.


En særlig tak skal rettes til de frivillige kræfter, der har ydet en indsats i projekterne.


Hald Sø´s Bådelaug ønsker alle en glædelig jul og et godt nytårfredag den 5. november 2021

Storgedde i båden

Tidligere suppleant i bestyrelsen, Thomas Haagensen, var på søen forleden, og her kom en af de større geddemadammer indenbords.

Fisken var i rigtig god kondition og blot oppe af vandet til et hurtigt foto, hvorefter den skånsomt blev genudsat. Gedden blev hverken målt eller vejet, men i et hurtigt bud fra Thomas ligger længden imellem 110-115 centimeter og vægten på en 12-15 kilo. 

 

“Gedden blev fanget på min favorit til Hald Sø, en rød-hvid ABU skeblink på mit sædvanlige spot.” 

 

Der findes store gedder i Hald Sø, men der er samtidig ikke mange af dem i forhold til søens størrelse. Ifølge fagperson kan det tage søen mere end et årti at generere én fisk i denne størrelse. 

 


Knæk og bræk

søndag den 31. oktober 2021

Alarm 112: Vandløbsforurening i Mostgård Bæk

 Tirsdag aften tyve minutter i seks ringede Hald Sø´s Bådelaug til alarm 112 angående en vandløbsforurening. 

I Mostgård Bæk sås en sort masse i vandet, mens overfladen omkring og nedstrøms pølen var farvet i alle regnbuens farver. 

Oliepølen tirsdag aften.

Et renovationskøretøj var mandag kørt af hjulsporet og ned i bækken ved overkørslen mellem Bisballevej og Most Møllevej. At der først blev reageret et døgn senere skyldes, at der ikke var olie at se efter bugseringen.

Nedstrøms overkørslen, tirsdag.

Viborg Brandvæsen og Viborg Kommune reagerede meget hurtigt på henvendelsen, hvorefter oprydningsarbejdet blev påbegyndt.

I dag søndag er der fortsat olie at se, ligesom der er oliefilm på vandoverfladen i vegetationen nedstrøms.

Oliefilm mellem vandplanterne nedstrøms, søndag.

Observerer du olien på din naturvej, har Viborg Kommune igen i dag været forbi for at besigtige lokaliteten og forsikrer: Det er de sidste dråber og ikke alvorligt. 

Uheldsstedet, søndag eftermiddag.

Bådelauget har tillige foretaget sparkeprøver nedstrøms og er selvsagt opmærksomme fortsat. Det berørte stræk er i forhold til hændelsen vandplejet med samråd hos biolog ved Viborg Kommune.

Mostgård Bæk er et af de bærende vandløb for ørrederne i Hald Sø.

I sammenhæng er det blot et år siden, at Hald Sø´s Bådelaug observerede lugt af dieselolie i øvre Mostgård Bæk, som der også blev reageret på.Henvendelse vedrørende opslaget og hændelsen her kan rettes til: Thorbjørn Svensson, mobil 22 37 18 23Ønsker du at deltage i vandplejen og komme helt tæt på naturen? 

Tag blot kontakt til Ole Dahlgreen, vandplejeansvarlig i Hald Sø´s Bådelaug, mobil 51 53 44 45


onsdag den 27. oktober 2021

For en god ordens skyld - vedrørende kontingentindbetaling


Kære medlem

Kontingentopkrævning for 2021 er på grund af COVID-19 og det nye medlemssystem udsendt senere end normalt. Har du ikke set meddelelsen fra tidligere, er det blevet tid for årets kontingent til Hald Sø´s Bådelaug.
Der kan indbetales via:

  1. 1. Mobilepay nr. 378070 beløb 80,- (75,- +5,- i gebyr til Mobilepay)

  2. 2. Bankoverførsel på 75,- til konto 5350-0378292


Hvis du ser dette opslag og ikke er medlem af bådelauget, men kunne tænke dig at støtte den naturlige sag ved Hald Sø, vandløbsplejen eller igennem foreningen benytte dig af mulighederne for søfiskeri, klubhus og aktiviteter, tag blot kontakt til undertegnede.


Knæk & bræk!


Kasserer Jens Mathiassen, mobil 52 177 167, Hald Sø´s Bådelauglørdag den 25. september 2021

Åleudsætning 2021

 Hald Sø´s Bådelaug gennemførte i mandags årets udsætning af ål. 

- Og vejrguderne viste sig fra deres allerbedste side med tørvejr og ingen blæst under udsætningen af de 20.000 glasål, som fandt vej til Hald Sø.

En stor kleppert af en glasål.

Denne gang blev ålene modsat tidligere år udsat søen rundt fra to både i stedet for en, i henholdsvis nord og syd.


Ålene sættes forsigtigt ud (klik og film åbner i nyt vindue).


Udsætning af ål nær skjul.

I det sekund ålene rammer vandet, søger de hurtigt mod bunden. Under transporten klarer de sig på hudåndedræt, så det er sunde ål, der reagerer sådan.

Ålene fra dambruget ankommer kl. 15 som aftalt.

Flere indtryk fra dagen:

Ålekasserne hentes i Humlehuset.

Frokost, inden ålene ankommer.

Ålene flyttes forsigtigt fra dambrugets kasser over i bådelaugets egne.

Glasål.

Nordholdet er tilbage.


En dejlig og vellykket dag.


En særlig tak til Naturstyrelsen og lodsejer for tilladelser og materiel.


Du/I kan komme helt tæt på naturen - i plejen af det der er tilbage af den - ved deltagelse i bådelaugets vandplejeaktiviteter. Det er spændende, sjovt og alle kan være med. Kontakt blot Ole, ansvarlig for vandplejen, på 51 53 44 45.


Oplæg, fotografi & film: Ole Dahlgreentirsdag den 14. september 2021

Naturens Dag

 Søndagens arrangement for naturen tog sit udgangspunkt på pladsen ved Naturskolen ved Hald. Efter en regnvåd og stille formiddag kom solen frem og med den flere gæster. Dagen blev oplysende for de besøgende med både aktiviteter som fiskeri og roning, ligesom der blev fortalt om Hald Sø´s Bådelaugs store arbejde med naturpleje.

Bådelauget var blandt andet at finde ved bådebroen nedenfor haven ved hovedgården. Her var Naturskolens fiskestænger blevet rigget til med prop og orm. Med kyndig vejledning fra bådfolkene blev en del ivrige lystfiskere til på denne dag - og de fleste fangede fisk.

Aborren er landet efter en forrygende fight og kan nu stolt vises frem.

Både foreningens og hovedgårdens både var gjort klar til naturgængere, som måtte ønske sig en tur på søen. Man kunne vælge at ro selv eller få en roer og guide med.

Der var gang i robådene. Her er det en guidet tur.

Som noget nyt i år var foreningens klubhus, Humlehuset, åbent for offentligheden. Mere end sytten gæster fandt vej til idyllen trods den lidt afsides beliggenhed i skovbrynet.

Det gamle bådelaugsskilt pryder stadig husvæggen.

I klubhuset kunne besøgende høre om naturgenopretningen og få fortællinger fra tidligere dage - fra de som var der selv. Imens blev der serveret røget ørred.


En særlig tak til Rindsholm Dambrug for at donere ørrederne til Naturens Dag.


På dagen kom der også nye medlemmer til foreningen: Husk at foreningens klubhus er til for alle medlemmer af bådelauget og kan benyttes dagligt. Hvis I ønsker at benytte det til et arrangement, så ring blot til Hans, der er klubhusansvarlig, for at se om huset er ledigt. Ingen overnatning. 

Endnu et par indtryk fra Naturens Dag:

Musik fra jægernes horn blæste dagen i gang klokken ti på fornemmeste vis. 

Teltet på pladsen ved Naturskolen.

Endnu en fisk kommer på land. Nogle kunne ikke få nok...

Som en krølle på beretningen fra i søndags fortælles om et drægtigt får, der løb forvirret rundt på vejen mellem bilerne. Bådfolk måtte handle resolut og fangede derfor denne dag både fisk og får.

Efter løb, fagter og lidt råben var fru Får snart i sikkerhed i flokken påny.


Hvis du/I ønsker at støtte bådelaugets indsatser for naturen; vandløbsplejen og dialogen om bibeholdelsen af den naturlige natur i og omkring Hald Sø, kan du støtte op om den gode sag for kun 75,- om året (+5,- i gebyr ved betaling med MobilePay). 

Tænker du, at det er noget for dig?

Tag kontakt til kasserer Jens Mathiassen på 52 177 167.


Du kan kontakte bestyrelsen på baadelaughaldsoe@gmail.commandag den 6. september 2021

Velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug via MinForening er afsendt til medlemmer


Du har i dag modtaget en velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug sendt igennem MinForening

Du har i dag modtaget en velkomstmail fra Hald Sø´s Bådelaug sendt igennem MinForening, som er den platform, bådelauget vil anvende fremover, når meddelelser skal sendes til medlemmerne.


Har du ikke modtaget velkomstmailen?

Har du ikke modtaget velkomstmailen i din indbakke, kan den enten ligge i en spambakke/ under promoveringer, men det kan også være, at din e-mailadresse måske lige skal have et tjek. Ring blot til Jens på 52 17 71 67 eller Thorbjørn på 22 37 18 23, og vi ordner det.


I velkomstmailen har vi fået det lavet, så man kan forholde sig til, hvordan man vil have sine nyheder:

E-mail:

Vil man blot modtage sine nyheder på e-mail som sædvanlig, skal man bare forholde sig passivt til velkomstmailen og ikke gøre noget - og alt fortsætter som før.

App:

Hvis man derimod ønsker at få sine nyheder på en app downloaded på smartphone eller andet device, skal man følge de videre trin i linket i velkomstmailen, men man får så ikke længere sine nyheder på e-mail. Man skal huske at downloade MinForenings app, hvis man vælger denne løsning.


Velkomstmailen fra bådelauget igennem MinForening med de to valgmuligheder.


Hald Sø´s Bådelaug og MinForening har tidligere indgået databehandleraftale for deres gratis løsning med digital sikkerhed og nye muligheder for foreninger. MinForening er nu klar efter COVID-19.