søndag den 5. juni 2022

Status på oplæg om de nye bådpladsmarkører

 I foråret var bådelauget igennem de fire bådepladsområder for at se på de nye pladsmarkører, for der havde været rettet henvendelse vedrørende uhensigtsmæssig placering.

Hver enkelt metalpæl blev derfor gået igennem med bådpladsholders briller på, og det kom der et oplæg ud af, som er til gennemsyn hos Naturstyrelsen.

Vi afventer fortsat, og bådelauget har desuden tilbudt at hjælpe med omplaceringen, hvis det går igennem.

Senest har en af magnetfiskerne fundet en metalpæl i søen.