lørdag den 11. juni 2022

Genetablering af natur i nedre Dollerup Bæk

Vi er for nu blevet færdige med genetableringen af natur på det nederste stræk af Dollerup Bæk ved udlægning af dødt ved og halvfældninger, som også vil glæde de mange naturgængere på deres færd ved søen.

Den før så golde ørken på det udrettede stræk med sandvandring, hvor ikke meget kunne leve, ses nu afløst af skjule- og opvækststeder, små strømrender og et virvar af naturlige vækster. Det bliver spændende, hvad den løbende opmærksomhed vil vise i forhold til indsatsen.

Et kig opstrøms nederste gangbro. Wow!

Nedstrøms ved udløbet.


Her følger nogle indtryk fra sidste etape: