fredag den 30. april 2021

Angående DTU Aqua´s undersøgelse af fiskenes vandring i Hald Sø

DTU Aqua har nu afsluttet registreringen af de mærkede fisk. Men en del af de mærkede fisk svømmer jo stadig rundt i søen. 

Skulle du være heldig at fange og hjembringe en mærket fisk, vil DTU Aqua gerne høre om det. De vil gerne have mærket eller nummeret på mærket, fangstdato samt mål og vægt på fisken. Det vil give et indblik i fiskens til-vægts og på den måde fortælle om fisken har lidt overlast ved at være mærket. Det er en vigtig oplysning for fremtidige undersøgelser med mærkede fisk.

Du kan enten sende mærket, med dine oplysninger, direkte til DTU Aqua, eller du kan kontakte Jens eller Ole fra bestyrelsen, så vil vi gerne hjælpe dig.


Søørred med indopereret sender. Der blev også mærket gedder og ål på denne måde.