tirsdag den 8. januar 2019

Åbning af omløbsstryg ved Skytteholmen den 07. januar 2019 kl. 09:00.

Bådelauget var naturligvis også repræsenteret denne dag, og vi glæder os over det flotte arbejde, der er lavet.

Virkelig et besøg værd!

Foto: Per Busk

Før åbning

Bro ved vandindløb

Før vandet åbnes
 

Der åbnes
 

Vandet begynder at løbe

Vand fylder op

tirsdag den 6. november 2018

Nyt fra vandløbsplejerne

Vandløbsplejen er igangværende ved flere vandløb for tiden. For at give et indblik i, hvad det indebærer, følger her nogle fotografier fra den strækning af øvre Mostgård Bæk, som er gennemgået i weekenden. Tovholder Jens Christensen koordinerer det frivillige arbejde under hensyntagen til jagten.

Foto: Thorbjørn Svensson.

Formodet mink mødte som noget af det første plejerne denne morgen.

Vandløbsplejen er et samarbejde. Her vendes forholdene med lodsejer og søn.

Dagens vandløbspleje skulle snart vise sig at blive en af de hårdere omgange. Pil og krat havde mange steder helt blokeret for fiskenes passage.

Et af de mere åbne områder på dagens strækning.

Et sjældent syn, men håndsaven havde nu givet op…

Opsamling kan begynde.

Tilløb. Vandet løber igennem et rør ud i bækken og ned i en lille pool.

Igennem den tilduggede linse ses en simpel, men effektiv grødeopsamler bestående af to grebe sat i kryds. Dette forhindrer desuden blokering af løbet længere nede inden oprydningen kunne tilendebringes i solnedgangen.

Bundsediment undersøges.

 
Hvad mon dette kan være?

tirsdag den 23. oktober 2018

Status på vandløb

Foto: Thorbjørn SvenssonØvre Dollerup Bæk-systemet (opstrøms mølledammen) er nu gennemgået.

Opstrøms Thestrupvej har fåregræsning desuden været medvirkende til at nedbringe mængden af brøndkarse.

Før-billede fra i sommer.

Krobækken er gennemgået fra vandfald til udløb.

Faldet ved Niels Bugges Kro efter fjernelse af opstemmet organisk materiale i nedløbet.

torsdag den 18. oktober 2018

Nyt fra vandløbsplejerne.

Nu er nedre Mostgård Bæk farbar og klar til vinterens komme. Her følger nedslag fra dele af processen.

Foto: Thorbjørn Svensson

Bækken nær dens udløb i søen og med Heiberghuset i baggrunden.
Med hænderne fjernes organisk materiale skånsomt, og der sikres herved fri passage under stammerne for fiskene.
Under et kort og velfortjent hvil…
Giv agt! Bundforholdene varierer i Mostgård Bæk.
Område med tæt vegetation vurderes. Et stræk med kviksand så der trædes varsomt.
Find vandløbsplejeren…
Før
Efter
Stryget nedstrøms mølledammen.
 
Fiskepassagen.

søndag den 14. oktober 2018

Medlemsinfo

Kære medlem af Hald Sø’s Bådelaug

Efter en sommer med store aktiviteter for at istandsætte vort smukke Humlehus, inde såvel som ude, og for at så mange af medlemmerne kan komme og glæde sig over et besøg i huset, har bestyrelsen
besluttet, at Humlehuset er hundefri onsdag, fredag og lørdag.
Det vil glæde os at se mange af vore medlemmer i Humlehuset til en god snak, et spil rafling eller et spil dart.
Endvidere er der nu lavet lys i Humlehuset (12v på batteri og 220v når generatoren kører). Det betyder, at vi også kan hygge os dernede, når den mørke årstid melder sig.
For at alle disse tiltag kan vedblive med at ske, har vi besluttet, at det fremover koster kr. 50,00 at benytte huset for grupper og selskaber. Alternativt at flest mulige betaler kontingent og køber deres
drikkevarer i huset.
Afrydning og oprydning samt fejning af gulvet ser bestyrelsen, som en naturlig afslutning på besøget.

På bestyrelsens vegne

Hans Sandbjerg
Formand

mandag den 3. september 2018

Tak for fint fremmøde til Humlehusets Åbent Hus arrangement søndag 2. september 2018 – her er lidt stemningsbilleder fra dagen.

Foto: Inge Busk


onsdag den 22. august 2018

Renovering af Bådelaugets bådebro

Sidst i juli brugte 5 medlemmer et par dage på en tiltrængt renovering af Bådelaugets bådebro, som ligger i Krobugten lige neden for smedehuset.
Bådelauget takker i den forbindelse J. N. Kjærsgårds Tømmerhandel i Viborg for den good-will at give 50% rabat på indkøb af materialer til renoveringen.
Jens Aage, Lars og Jens igang med udskiftning af brædder.  Foto Poul Gerstrøm Jensen


Jens Aage, Lars og Jens igang med udskiftning af brædder.  Foto Poul Gerstrøm Jensen

Lars Sandbjerg saver brædder til.  Foto Poul Gerstrøm Jensen

Jens Aage, Lars og Jens igang med udskiftning af brædder.  Foto Poul Gerstrøm Jensen 

Formand Hans Sandbjerg.  Foto Poul Gerstrøm Jensen

Næppe var broen færdig, før den blev taget i brug af badegæster. Under renoveringen gik flere badegæster og solbadere forgæves i håb om at kunne benytte broen. Foto Poul Gerstrøm Jensen

Sidste hånd på arbejdet. Foto Poul Gerstrøm Jensen

Nyrenoveret bådebro, som ny igen. Foto Jens V B Christensen