tirsdag den 10. september 2019

Naturens dag.

Søndag den 8. september deltog Bådelauget med stor succes i Naturens Dag. Det blev nærmest et tilløbsstykke med en sejltur på søen. Hele dagen var vores både på søen.
Et kar med levende fisk var også et hit, rigtig mange børn fik rørt ved de levende fisk.
Stemningsbilleder fra en god dag.
Foto: Poul G. Jensen og Inge Busk

tirsdag den 9. juli 2019

Brøndkarsen er over os!

Her i juli står vandløbene i fuldt flor – af brøndkarse. For at sikre vandgennemstrømning er vandløbsplejen igangværende i sommermånederne. Flere frivillige kræfter er meget velkomne. Henvend dig bare til Jens på 21 42 69 56. Det er hårdt arbejde, men at være rigtigt ude i naturen byder, udover en god workout, også på spændende oplevelser. Den anden aften viste fiskeørnen sig. Se, så længe der er ro…
Foto: Thorbjørn SvenssonFra øvre Dollerup Bæk-systemet, juli 2019. Før-billede...Lige-efter-billede. To strømkanaler er skabt i det lille vandløb ved at fri det fra noget af brødkarsen. Der er stadig rigeligt med de så vigtige skjulesteder til småfiskene. Om en god måneds tid er det ved at være groet noget til igen.Et fint eksempel på nænsom vandløbspleje efter devicen: ”Jo mindre, jo bedre”. Masser af skjulesteder med fortsat vandgennemstrømning. 
 

søndag den 7. juli 2019

30.000 ål er sat ud i Hald Sø

Her følger udtryk fra onsdag d. 3. juli, hvor ålene blev fordelt søen rundt på steder med skjul.
Foto: Thorbjørn Svensson


Så kom fiskemanden.


Ål, mange ål.


Ålebøren er fuld.


 Fiskerikontrollen er ankommet for at sikre, at alt forløber forsvarligt.


 Jollen lastes.


Ål fragtes ind i en sivbræmme, der sikrer skjul.


 Holdet er næsten ved vejs ende for den første kasse med ål.


Hvor siv og anden vegetation står tæt, anvendes en lille hjemmegjort ålekande, som de små ål forsigtigt puttes i med hænderne, inden de kan udsættes.


 Et andet sted i søen kan flere ål forsigtigt udsættes langs bræmmerne.


Et kig ned i en af kasserne med ål.

lørdag den 6. juli 2019

Ål til forskerne

Ål til forskerne – fra samarbejdet med DTU i deres e-mærkning af rovfisk
Først var det ørrederne, så blev det geddernes tur, og nu er biologerne fra DTU i gang med at mærke ål. Meget spændende - og ål skal der jo som sagt til. Her følger et lille indblik i Hald Søs Bådelaugs arbejde med at assistere forskerne, så vi alle kan blive klogere på fiskene. Hald Søs Bådelaug har i forbindelse med samarbejdet med DTU ansøgt statsskovdistriktet om tilladelse til brug af påhængsmotor i videnskabens tjeneste.
Foto: Thorbjørn SvenssonEn rusemarkør (modsat de øvrige DTU-markører) fanges snapt med bådshagen, og ruserebet kan hives ind.


Gevinst! En flot ål til biologerne.


Rusen bindes op.


Er den ikke flot!


Ål i blå tønde med vand.


Endnu en ruse kommer ind.Ruse med hork, ingen ål.Endnu en ruse uden gevinst.Den må ud igen, så mod dybet det går. Dagens indsats gav blot to ål, men to er bedre end ingen.

fredag den 21. juni 2019

Der mærkes ål i dag 21. juni 2019. Den første var 97 cm og vejede 970 gram.

Foto: Poul Gerstrøm Jensen

tirsdag den 21. maj 2019

DTU Aqua undersøger fiskene i Hald Sø.Foto: DTU Aqua

DTU-Aqua har nu mærket 33 sø-ørreder og 24 gedder, hvis gøren og færden man nu følger i rundt i søen. De mærkede fisk kendes let på det lille operationssår, der er lukket med to sting – se foto. Desuden er der taget en lille vævsprøve fra alle mærkede fisk ved at klippe et lille stykke af fedtfinnen – se foto. Med tiden bliver operationssåret næsten usynligt og stingene forsvinder.

Hald Sø’s Baadelaug har modtaget følgende fra DTU-Aqua:

Hvis I fanger nogle af de mærkede fisk, vil vi meget gerne vide det. Helst med angivelse af tidspunkt og position samt om I genudsatte fisken eller tog den med hjem. Vi vil naturligvis opfordre til, at man genudsætter mærkede fisk så hurtigt og skånsomt som muligt, men under alle omstændigheder vil vi meget gerne høre om fangsten. Skulle man finde en chip i en fisk, som man har taget med hjem uden at opdage, at fisken var mærket, vil vi meget gerne vide nr. på chipsen, og allerhelst have chipsen tilsendt med oplysninger om tid og position/sted for fangsten.

Vi vil desuden gerne høre om alle fangster af sø-ørred fra Hald Sø i år, med angivelse af om de er mærkede eller ej. Ud fra disse oplysninger kan vi beregne, hvor mange sø-ørreder, der faktisk er i søen.

DTU-Aqua håber på jeres forståelse og håber i vil indberette alle jeres fangster af sø-ørred og dermed være med til at gøre undersøgelsen så god som mulig.

Man kan rapportere sine fangster direkte til Henrik Baktoft DTU-Aqua hba@aqua.dtu.dk eller man kan bruge fangstjournal-appen, så er fangsten registreret hos DTU, eller man kan maile sine fangster til baadelaughaldsoe@gmail.com så vil dine fangstoplysninger blive overført til DTU og herefter slettet! Man skal kun bruge en af metoderne ellers bliver man dobbelt registreret.

Vi har desuden indsat et link her på hjemmesiden (internet-version) til DTUs fangstjournal.

Har du spørgsmål, så kontakt DTU direkte eller Hald Sø’s Bådelaug Jens V B Christensen telefon 21426956.

Majfluer!

Foto: Thorbjørn Svensson

Gedderne er langt om længe færdige med deres gydning, som de første brasen afløser dem og nu så småt er ved at indfinde sig på gydepladserne. Det ses. Over vandoverfladen opleves der blandt andet enkelte forekomster af dansemyg, og så er majfluen begyndt at klække! De første klækninger af Ephemera vulgata blev observeret d. 19. maj ved halvottetiden om aftenen.

 Æglægningen er et værre postyr, der ofte tiltrækker uønsket opmærksomhed fra dybderne…

Hun i andet voksenstadie, imago, eller på fiske-engelsk en ”spinner”.
Et majestætisk insekt, her en han i andet voksenstadie. Bemærk de triangulære farvemarkeringer på abdomens (bagkroppens) segmenter.
Ephemera vulgata (foto) og Ephemera danica (strømvand) udgør de to største døgnfluearter herhjemme.
Det døende insekt kaldes på fiske-engelsk for en ”spent spinner” grundet de udbredte vinger. Tillige et let bytte for fouragerende fisk.