tirsdag den 5. marts 2019

Nyt fra vandløbsplejerne - optælling af gydebanker

Foto Thorbjørn Svensson


Optællingsrunden af gydebanker for 2018 er gennemført med data indført i statistikken. Se status under ”Gydebanker”.

Hvordan tæller man gydebanker? Hvad er det, man skal kigge efter, og hvordan kan man være sikker på, at det man ser, er en stenet rede fyldt med fiskeæg?
For at søge at give et indblik, tager vi nu et lille smut ud i naturen, tidligere på året da optællingsarbejdet foregik, og kigger vandløbsplejerne lidt over skuldrene.


Med øjne på begge sider af vandløbet, går det nemmere med at spotte bankerne. Der kigges blandt andet efter bunker og samlinger af grus, farveforskelle i grusplamager, huller i bunden og steder med sand foran grussamlinger, hvor gruset er som blæst væk.


Teori, faktaviden og empiri om naturlige designs er grundlaget for optællingspraksis, som heraf argumenteres kvalitativ, en kvalificeret vurderingsøvelse. Her er holdet nået til enighed om, at en grusbunke er en gydebanke.

… Hvorefter banken skrives ind i felthæftet.

 
Det er et krævende arbejde, da alle meter i alle vandløb bør dækkes forsvarligt.

På vandløbsstræk med en egentlig vanddybde, kan det være svært at se bundforholdene detaljeret grundet refleksionen af lyset fra vandoverfladen. Så er det ikke altid let at afdække, om noget er noget, eller om det ikke er.

Et par poloaroidbriller (her indsat foran kameralinsen) klarer det problem. Brug gule eller ravfarvede linser under dårlige lysforhold, brune i vekslende lys og som allround, mens et par grå linser gør det godt ude på søen i høj sol.

Bingo! Her behøves ingen polaroidbriller for at se gydebanken. En samling af grus og småsten så stor at den næsten bryder vandoverfladen. Imponerende.

Også små gydebanker kan være tydelige som her, hvor den stenfri bund og sandede fordybning før bunken af grus indikerer, at en ny generation snart kan være på vej, bliver den ladt i ro.

Nogle steder skal der kigges dybt, og samtidig meget forsigtigt, under tuer.

Selv de mindste tilløb gemmer på fine forhold – se blot alt det grus.

Undervejs er der også tid til at vende kommende projekttanker, eksemplevis vedrørende et omløb som her.

Her er planen at nå frem til vandløbet, så optællingen kan fortsætte, uden at falde i engmudder - og ikke mindst undgå det dødsensfarlige kviksand som findes de forskellige steder i tilløbene.

En prægtig banke. Jo, nok er de trængte, søens ørreder, men de kæmper for livet. Eller også gør de blot det, de altid har gjort, og som de altid vil gøre – hvis de får lov…

Og foråret synes at komme tidligt i år. Et foto fra medio februar.

I okkervandet på plateauet er der ikke mange tegn på liv. Men hov, hvad er nu det..?

tirsdag den 8. januar 2019

Åbning af omløbsstryg ved Skytteholmen den 07. januar 2019 kl. 09:00.

Bådelauget var naturligvis også repræsenteret denne dag, og vi glæder os over det flotte arbejde, der er lavet.

Virkelig et besøg værd!

Foto: Per Busk

Før åbning

Bro ved vandindløb

Før vandet åbnes
 

Der åbnes
 

Vandet begynder at løbe

Vand fylder op

tirsdag den 6. november 2018

Nyt fra vandløbsplejerne

Vandløbsplejen er igangværende ved flere vandløb for tiden. For at give et indblik i, hvad det indebærer, følger her nogle fotografier fra den strækning af øvre Mostgård Bæk, som er gennemgået i weekenden. Tovholder Jens Christensen koordinerer det frivillige arbejde under hensyntagen til jagten.

Foto: Thorbjørn Svensson.

Formodet mink mødte som noget af det første plejerne denne morgen.

Vandløbsplejen er et samarbejde. Her vendes forholdene med lodsejer og søn.

Dagens vandløbspleje skulle snart vise sig at blive en af de hårdere omgange. Pil og krat havde mange steder helt blokeret for fiskenes passage.

Et af de mere åbne områder på dagens strækning.

Et sjældent syn, men håndsaven havde nu givet op…

Opsamling kan begynde.

Tilløb. Vandet løber igennem et rør ud i bækken og ned i en lille pool.

Igennem den tilduggede linse ses en simpel, men effektiv grødeopsamler bestående af to grebe sat i kryds. Dette forhindrer desuden blokering af løbet længere nede inden oprydningen kunne tilendebringes i solnedgangen.

Bundsediment undersøges.

 
Hvad mon dette kan være?

tirsdag den 23. oktober 2018

Status på vandløb

Foto: Thorbjørn SvenssonØvre Dollerup Bæk-systemet (opstrøms mølledammen) er nu gennemgået.

Opstrøms Thestrupvej har fåregræsning desuden været medvirkende til at nedbringe mængden af brøndkarse.

Før-billede fra i sommer.

Krobækken er gennemgået fra vandfald til udløb.

Faldet ved Niels Bugges Kro efter fjernelse af opstemmet organisk materiale i nedløbet.

torsdag den 18. oktober 2018

Nyt fra vandløbsplejerne.

Nu er nedre Mostgård Bæk farbar og klar til vinterens komme. Her følger nedslag fra dele af processen.

Foto: Thorbjørn Svensson

Bækken nær dens udløb i søen og med Heiberghuset i baggrunden.
Med hænderne fjernes organisk materiale skånsomt, og der sikres herved fri passage under stammerne for fiskene.
Under et kort og velfortjent hvil…
Giv agt! Bundforholdene varierer i Mostgård Bæk.
Område med tæt vegetation vurderes. Et stræk med kviksand så der trædes varsomt.
Find vandløbsplejeren…
Før
Efter
Stryget nedstrøms mølledammen.
 
Fiskepassagen.

søndag den 14. oktober 2018

Medlemsinfo

Kære medlem af Hald Sø’s Bådelaug

Efter en sommer med store aktiviteter for at istandsætte vort smukke Humlehus, inde såvel som ude, og for at så mange af medlemmerne kan komme og glæde sig over et besøg i huset, har bestyrelsen
besluttet, at Humlehuset er hundefri onsdag, fredag og lørdag.
Det vil glæde os at se mange af vore medlemmer i Humlehuset til en god snak, et spil rafling eller et spil dart.
Endvidere er der nu lavet lys i Humlehuset (12v på batteri og 220v når generatoren kører). Det betyder, at vi også kan hygge os dernede, når den mørke årstid melder sig.
For at alle disse tiltag kan vedblive med at ske, har vi besluttet, at det fremover koster kr. 50,00 at benytte huset for grupper og selskaber. Alternativt at flest mulige betaler kontingent og køber deres
drikkevarer i huset.
Afrydning og oprydning samt fejning af gulvet ser bestyrelsen, som en naturlig afslutning på besøget.

På bestyrelsens vegne

Hans Sandbjerg
Formand

mandag den 3. september 2018

Tak for fint fremmøde til Humlehusets Åbent Hus arrangement søndag 2. september 2018 – her er lidt stemningsbilleder fra dagen.

Foto: Inge Busk