mandag den 4. juni 2018

Kursus i vandløbspleje

Den 28. maj 2018 var 11 medlemmer samlet til et kursus i vandløbspleje ved miljøtekniker Åge Ebbesen.
Et tilbud, til vores medlemmer, for at blive bedre rustet til den løbende pleje af tilløbene til Hald Sø.
Et meget berigende kursus, hvor vi lærte meget om skånsom vandløbspleje, vigtigheden af små kviste,
grene og vandplanter til skjul og næring for de små ørreder, sørge for en god vandgennemstrømning og
variation i vandløbet, beskæring af den aggressive brøndkarse og meget mere.
Vi hørte også om ørredens biologi, fik gode råd med på vejen om gydebanker, omløbsstryg og meget andet.
En stor tak til Åge Ebbesen.