tirsdag den 23. oktober 2018

Status på vandløb

Foto: Thorbjørn SvenssonØvre Dollerup Bæk-systemet (opstrøms mølledammen) er nu gennemgået.

Opstrøms Thestrupvej har fåregræsning desuden været medvirkende til at nedbringe mængden af brøndkarse.

Før-billede fra i sommer.

Krobækken er gennemgået fra vandfald til udløb.

Faldet ved Niels Bugges Kro efter fjernelse af opstemmet organisk materiale i nedløbet.