tirsdag den 5. marts 2019

Nyt fra vandløbsplejerne - optælling af gydebanker

Foto Thorbjørn Svensson


Optællingsrunden af gydebanker for 2018 er gennemført med data indført i statistikken. Se status under ”Gydebanker”.

Hvordan tæller man gydebanker? Hvad er det, man skal kigge efter, og hvordan kan man være sikker på, at det man ser, er en stenet rede fyldt med fiskeæg?
For at søge at give et indblik, tager vi nu et lille smut ud i naturen, tidligere på året da optællingsarbejdet foregik, og kigger vandløbsplejerne lidt over skuldrene.


Med øjne på begge sider af vandløbet, går det nemmere med at spotte bankerne. Der kigges blandt andet efter bunker og samlinger af grus, farveforskelle i grusplamager, huller i bunden og steder med sand foran grussamlinger, hvor gruset er som blæst væk.


Teori, faktaviden og empiri om naturlige designs er grundlaget for optællingspraksis, som heraf argumenteres kvalitativ, en kvalificeret vurderingsøvelse. Her er holdet nået til enighed om, at en grusbunke er en gydebanke.

… Hvorefter banken skrives ind i felthæftet.

 
Det er et krævende arbejde, da alle meter i alle vandløb bør dækkes forsvarligt.

På vandløbsstræk med en egentlig vanddybde, kan det være svært at se bundforholdene detaljeret grundet refleksionen af lyset fra vandoverfladen. Så er det ikke altid let at afdække, om noget er noget, eller om det ikke er.

Et par poloaroidbriller (her indsat foran kameralinsen) klarer det problem. Brug gule eller ravfarvede linser under dårlige lysforhold, brune i vekslende lys og som allround, mens et par grå linser gør det godt ude på søen i høj sol.

Bingo! Her behøves ingen polaroidbriller for at se gydebanken. En samling af grus og småsten så stor at den næsten bryder vandoverfladen. Imponerende.

Også små gydebanker kan være tydelige som her, hvor den stenfri bund og sandede fordybning før bunken af grus indikerer, at en ny generation snart kan være på vej, bliver den ladt i ro.

Nogle steder skal der kigges dybt, og samtidig meget forsigtigt, under tuer.

Selv de mindste tilløb gemmer på fine forhold – se blot alt det grus.

Undervejs er der også tid til at vende kommende projekttanker, eksemplevis vedrørende et omløb som her.

Her er planen at nå frem til vandløbet, så optællingen kan fortsætte, uden at falde i engmudder - og ikke mindst undgå det dødsensfarlige kviksand som findes de forskellige steder i tilløbene.

En prægtig banke. Jo, nok er de trængte, søens ørreder, men de kæmper for livet. Eller også gør de blot det, de altid har gjort, og som de altid vil gøre – hvis de får lov…

Og foråret synes at komme tidligt i år. Et foto fra medio februar.

I okkervandet på plateauet er der ikke mange tegn på liv. Men hov, hvad er nu det..?