tirsdag den 14. maj 2019

Inspektion af bådpladser og fartøjer mandag 13.maj 2019.

Foto: Thorbjørn Svensson

Ved gennemgangen er der bemærkninger at knytte til særligt pladser og både at finde i søens sydende. For de fireogfyrre bådpladser beliggende ved Dollerup gælder, at fire både lå på den forkerte plads, seks både var med korrekt nummer, men uden en tildelt plads, en båd var ulovlig, mens en anden båd endnu står uafklaret. I alt tolv forhold til notat. Herudover står flere både utilsete igennem tid. I søens nordende ved Skytteholmen ligger tillige et umærket fartøj. Berørte bådejere vil blive kontaktet af Statskovdistriktet, så forholdene kan bringes i orden. Nogle fartøjer fjernes. Hald Søs Bådelaug og Statskovdistriktet samarbejder i øjeblikket om muligheder for tydeligere afmærkning af bådpladserne søen rundt.
 Indtryk fra dagens gennemgang, tænkt som inspirationskilde til gør-det-selv-projekter med jollen som tema:


 Økosystem i økosystem” (habitat)

”Rustique” (patineret udtryk)

”Søvand” (havebassin)

”Vild natur” (plantekasse)