tirsdag den 21. maj 2019

Majfluer!

Foto: Thorbjørn Svensson

Gedderne er langt om længe færdige med deres gydning, som de første brasen afløser dem og nu så småt er ved at indfinde sig på gydepladserne. Det ses. Over vandoverfladen opleves der blandt andet enkelte forekomster af dansemyg, og så er majfluen begyndt at klække! De første klækninger af Ephemera vulgata blev observeret d. 19. maj ved halvottetiden om aftenen.

 Æglægningen er et værre postyr, der ofte tiltrækker uønsket opmærksomhed fra dybderne…

Hun i andet voksenstadie, imago, eller på fiske-engelsk en ”spinner”.
Et majestætisk insekt, her en han i andet voksenstadie. Bemærk de triangulære farvemarkeringer på abdomens (bagkroppens) segmenter.
Ephemera vulgata (foto) og Ephemera danica (strømvand) udgør de to største døgnfluearter herhjemme.
Det døende insekt kaldes på fiske-engelsk for en ”spent spinner” grundet de udbredte vinger. Tillige et let bytte for fouragerende fisk.