Om foreningen

Hald Sø´s Bådelaug er en interesseforening for bådeholdere på Hald Sø.Foreningen har ca. 250 medlemmer.
De enkelte medlemmer lejer fiskeret og ret til bådehold af Naturstyrelsen Kronjylland igennem "Den lokale enhed".
Der er meget lange ventelister til fiskeret/bådehold. Det er dog muligt at komme på søen uden bådeplads, idet Hald Sø´s Bådelaug stiller 2 både til rådighed for medlemmer af lauget. (Se under "foreningsbåde")
Ved tildeling af bådeplads er Bådelauget, i samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland, behjælpelige med anvisning og afmærkning af bådepladser uanset medlemskab af lauget.
Hald Sø´s Bådelaug har igennem flere årtier været aktiv i arbejdet med at forbedre forholdene i Hald Sø ved positiv dialog med de mange samarbejdspartnere, der omfatter en lang række offentlige myndigheder og lokale lodsejere. Dette arbejde har betydet, at man ved fælles indsats har opnået store miljømæssige forbedringer af både søen og dens tilløb. Dette arbejde vil bådelauget fortsætte med fremover, som en af de væsentligste opgaver.

Der afholdes årligt en række aktiviteter

Fælles grødeskæring af nogle vandløb, foredrag i vinterhalvåret, fællesspisning m.m.Bådelauget har lejet et lille  bindingsværkshus "Humlehuset". Alle medlemmer af bådelauget kan frit bruge huset.Medlemsskabet af foreningen koster 75 kr. årligt.
Alle er velkommen som medlemmer af bådelauget. Tilmelding kan ske til kassereren eller formanden, der er dagligt medlemmer tilstede ved Humlehuset i tidsrummet kl. 16-17.