Foreningsbåde

Hald Sø's Bådelaug anskaffede i marts 2003 to fabriksnye 13 fods Rudkøbingjoller. Jollerne er udstyret med årer, anker og redningsveste i forskellige størrelser (også børnestr.) som medlem af Hald Sø's Bådelaug kan man efter aftale benytte bådene 12 timer ad gangen.

Ønsker man kun at sejle en tur, koster dette 50 kr. uanset antal personer i båden. Ved fiskeri er prisen i stedet 50 kr. pr. person inklusiv fiskekort. Børn ifølge med voksne, gratis og juniorer ½ pris.

Regler for brug af foreningsbåde:

Brug af foreningsbåde er helt på eget ansvar, Hald Sø's Bådelaug kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads eller fiskeri fra bådene. Det er op til den enkelte bruger af bådene, at sørge for redningsvestene er med i båden, som loven foreskriver ved sejlads.

Gyldig medlemskort og fisketegn skal altid medbringes under sejlads og fiskeri. Bådene skal efter brugen rengøres, fortøjes og låses korrekt, åre, anker og ankertov lægges på plads. Eventuelle skader eller mangler skal straks meddeles til lauget.

"Regler for sejlads på Hald Sø"  skal altid overholdes.Reservation af båd

Som medlem af bådelauget kan du reservere båd ved Kaj Vestergaard på tlf.:

86610702   eller   41820702

Træffes bedst mellem 8 - 9Sponsorstøtte til etablering af foreningsbådene.

Bådelaugets erhvervelse af både har ladet sig gøre ved hjælp af støtte fra flere sider.

Til indkøb af bådene har vi modtaget kr. 16.000 kr fra Friluftrådets tipsmidler. Tryg Danmark-fonden har bekostet redningsveste og endelig har Naturstyrelsen Kronjylland bidraget med materialer til broen og har stillet pumpehuset til rådighed for bådegrej.

Bådelauget takker for støtten!