Fredning og mål

ØRRED
1. november - 31. marts
mindstemål 40 cm

GEDDE
1. april - 30. april
mindstemål 60 cm

ÅL
ingen fredning
mindstemål 45 cm