Behandling af personlige data

Sådan behandler vi dine personlige data.

Som I sikkert ved, er persondataforordningen trådt i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at vi er
forpligtet til at fortælle jer, hvordan vi behandler jeres data, og forklaringen følger her:

Medlemskartoteket

I medlemskartoteket opbevarer vi navn, adresse, mailadresse, bådpladsnumre og i nogle tilfælde
telefonnummer, alt sammen noget, vi har fået fra jer selv.
Medlemskartoteket opbevares kun elektronisk, ikke på papir.
På nuværende er det kun kassereren og medlemsadministratoren, der har adgang til kartoteket.
Opkrævning af kontingent foregår gennem udsendelse af e-mail. Indbetaling er gennem
pengeinstitut med flere. Hvis du vil sikre dig deres brug af data er underlagt reglerne, må du selv
henvende dig til dem og få oplyst, hvordan de behandler dine data.
Ved udmeldelse slettes du ved årets udgang af kartoteket.
Efter loven kan du forlange at få dine oplysninger slettet, men det kan kun lade sig gøre, hvis du
melder dig ud af lauget. Dine oplysninger kan dog stadig stå i en gammel back-up.

Information fra HSBL

Når du er medlem af lauget modtager du af og til en fællesmail. Her vil det dog fra laugets side
være sikret, at kun din mail adresse er synlig da alt sendes i blind copy (bcc). Du kan ved
henvendelse til formanden eller kassereren framelde dig disse mails, men får så ingen information
om bådelauget og vores aktiviteter.

Nye medlemmer

Ved indmeldelse efter den 25. maj 2018, vil ovenstående regler være gældende. Der vil blive
henvist til dem ved indmeldelsen.

Fotos

Når vi fra bestyrelsen lægger fotos på hjemmesiden, egne optagelser eller tilsendte fra medlemmer,
accepterer du samtidig, at vi må bringe disse fotos i årsskrift, nyheder, pressemeddelelser og hvor
lauget ellers finder det hensigtsmæssigt.
Tilsendte fotos skal være med dokumentation for, at billederne tilhører dig
Hvis du ikke vil optræde på fotos optaget ved diverse fællesaktiviteter, ture, samlinger og lignende,
må du på stedet sørge for, at du ikke kommer med på billedet, når det tages.

Generelt

Det kan virke noget overdrevet, at en lille fiskeklub skal gøre rede for disse ting og overholde
reglerne om personlige data, men sådan er loven altså. Vi har aldrig haft et problem med disse
forhold, og får det sandsynligvis heller aldrig.
Denne persondata information findes på HSBL’s hjemmeside www.hsbl.dk


Hald Ege, den 20. juni 2018

Hans E. Sandbjerg